PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA V ČR

HISTORIE VESNICE A BYDLENÍ - DOMY A CHALUPY

 
MAPA STRÁNEK Mapa stránek www.lidova-architektura.cz

Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a fotoatlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Zákony, vyhlášky a předpisy, Granty.
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Seznam vesnic, rejstřík zeměpisných a místních jmen

ARCHIV ČLÁNKŮ ARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY
POSLAT ZPRÁVU Poslat e-mailovou zprávu

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A PAMÁTKY ČR

Nová verze stránek7. 10. 2020

Nová verze stránek ve zkušebním provozu.

Chybějící příspěvky a fotografie budou průběžně doplněny.

Nová verze stránek www.lidova-architektura.cz >>>

tématický okruh >>> projekty
autor, datum © MaČe, 7. 10. 2020

INFORMACE O PROJEKTU SOVPIS

Projekt SOVPIS5. 10. 2020

Cílem projektu je vytvoření prostorového informačního systému lidové architektury včetně technických památek a sídel, zahrnujícího prostorovou identifikaci v soupisové databázi s vazbou na geografický informační systém.

Informační systém architektury a sídel >>>

tématický okruh >>> projekty
autor, datum © MaČe, 5. 10. 2020

CÍRKEVNÍ ŠKOLY V NOVOVĚKU

Farní škola u sv. Jindřicha v Praze30. 4. 2020

Mnohé z novověkých církevních škol navazují na školy středověké. Zakládány jsou však i školy nové, a to zejména protestantskou církví. Následně prochází v rámci protireformačního hnutí reorganizací i starší církevní školy.

Církevní školy (staré, reformní, reformované) >>>

tématický okruh >>> typy staveb > školy
autor, datum © MaČe, 30. 4. 2020

 

MĚSTSKÉ ŠKOLY A UNIVERZITY

Týnská škola v Praze16. 4. 2020

Třebaže církevní školy jsou ve středoevropském prostoru vývojově nejstaršími vzdělávacími instituty, dochází ještě ve středověkém období ke vzniku dalších typů škol. Jednalo se o městské školy a univerzity, ...

Univerzity a městské školy >>>

tématický okruh >>> typy staveb > školy
autor, datum © MaČe, 16. 4. 2020

ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDOVĚKU

Kapitulní škola v Mělníku7. 4. 2020

Rozšířený obsah přednášky s názvem Jednotřídní a dvoutřídní školy na vsi a malém městě, přednesené u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel.

Školy >>>

tématický okruh >>> typy staveb > školy
autor, datum © MaČe, 7. 4. 2020

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Publikační činnost25. 3. 2020 Vážení čtenáři,

z důvodu publikační činnosti nemohly být stránky v průběhu předloňského a loňského roku aktualizovány.

Děkuji za pochopení.

Publikační činnost 2016 až 2019 >>>

tématický okruh >>> literatura > autor portálu
autor, datum © MaČe, 25. 3. 2020

KONFERENCE WTA A ČVUT PRAHA

Přezdívání roubeného domuPřezdívání roubeného domu26. 8. 2019 Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky – WTA CZ společněs Fakultou stavební ČVUT v Praze pořádají ve dnech 28.-29.listopadu 2019 41. konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2016. Součástí je 21st International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB).

41. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2019 >>>

tématický okruh >>> odborné akce > konference
autor, datum © MaČe, 26. 8. 2019

ÚHOLIČKY - USEDLOSTI A DOMKY

Zemědělské usedlosti v obci Úholičky12. 2. 2018
Jádro obce tvoří zděné zemědělské usedlosti charakterizované nejvýhodnější polohou z hlediska dostupnosti ...

Úholičky - usedlosti a domky >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Středočeský kraj > Dolní Povltaví
autor, datum © MaČe, 12. 2. 2018

ÚHOLIČKY - TERÉNNÍ ÚPRAVY A DROBNÉ OBJEKTY

Usedlosti a domy v dolním Povltaví8. 2. 2018
Kromě terénních úprav souvisejících s obhospodařováním polností i budováním komunikací na katastru obce byly upravovány také ...

Úholičky - úpravy terénu a drobné objekty >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Středočeský kraj > Dolní Povltaví
autor, datum © MaČe, 8. 2. 2018

ÚHOLIČKY - STABILNÍ KATASTR A VÝKAZ PLOCH

Usedlosti a domy v dolním Povltaví7. 11. 2017
Kromě úředních písemností dokládajících historický vývoj (nejen) obce Úholičky jsou důležitým zdrojem poznání rovněž ...

Úholičky - katastry a výkaz ploch >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Středočeský kraj > Dolní Povltaví
autor, datum © MaČe, 7. 11. 2017

ÚHOLIČKY - HISTORICKÉ MAPY A FOTOGRAFIE

Usedlosti a domy v dolním Povltaví30. 10. 2017
Nálezy doloženo osídlení již před naším letopočtem. Obec v dnešní poloze založena asi lidmi ze starých Ouholic, které ....

Úholičky - stručná historie obce >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Středočeský kraj > Dolní Povltaví
autor, datum © MaČe, 30. 10. 2017

DOLNÍ POVLTAVÍ - KRAJINA, SÍDLA A STAVBY

Usedlosti a domy v dolním Povltaví5. 10. 2017Druhá část přednášky věnované tématu venkovské krajiny, sídel a staveb v oblasti dolního Povltaví. S ohledem na pořádání workshopu ....

Dolní Povltaví - modelový příklad >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Středočeský kraj > Dolní Povltaví
autor, datum © MaČe, 5. 10. 2017

CÍRKEVNÍ, PANSKÉ A LIDOVÉ STAVBY

Usedlosti a domy v dolním Povltaví26. 7. 2017Stavební fond vesnic v dolním Povltaví nejvýrazněji reprezentují církevní a panské stavby. Kostely, fary a zámky se přitom často ...

Církevní, panské a lidové stavby >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Středočeský kraj > Dolní Povltaví
autor, datum © MaČe, 26. 7. 2017

Další příspěvky lze nalézt v archívu >>>

STRUČNÉ INFORMACE O PORTÁLU

Vzdělávací, naučný a informační portál PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA V ČR je věnován .......více informací >>>

PARTNEŘI PROJEKTU
PARTNEŘI PROJEKTU - spolupráce s médii
SPONZOŘI PROJEKTU

Volná plocha pro sponzory
podporující projekt za účelem
:
- doplnění chybějících témat
- častější aktualizace obsahu
- sjednocení grafické podoby
- omezení reklamy zčásti/zcela

SPOLUPRÁCE s/pro/jiné
ČESKÝ ROZHLAS
LIDOVÉ NOVINY
NÁRODNÍ KNIHOVNA - WEBARCHIV
NADACE OBČANSKÉHO FÓRA
UNESCO
CIAV
UNESCO - Organizace OSN pro vědu, osvětu a kulturu
ICOMOS - Mezinárodní rada pro památky a sídla
NPÚ
MK ČR
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
NM
ÚTAM AV ČR
Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v.v.i.
Č Ú Z K
LIMITY TĚŽBY
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD
LIMITY TĚŽBY
ČRo
MONITOR
LIDOVÉ STAVBY NA ČESKÉM ROZHLASE
MONITORING DENNÍHO TISKU
ODKAZUJÍCÍ STRÁNKY A REGISTROVANÉ VYHLEDÁVAČE ODKAZUJÍCÍ STRÁNKY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
OHROŽENÁ STAVBA ZVONICE


Vzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici
Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÉ STAVBY A ARCHITEKTURA | HISTORIE OSÍDLENÍ, STAVEB A BYDLENÍ | REGIONY LIDOVÉ ARCHITEKTURY | OCHRANA KRAJINY, SÍDEL A PAMÁTEK | OPRAVY STAVEB, ÚZEMNÍ PLÁNY A NOVOSTAVBY DOMŮ | FOTO | MAPA
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveřea okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamnaa sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
PO - památková obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná kulturní památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2020 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz