Hrázděné stavby

Hrázděný dům, stodola, kolna a špýchar

Stránka o hrázděných stavbáchS hrázděnou konstrukcí se můžeme setkat na řadě typologických druhů staveb, ať již se jedná o dům nebo hospodářskou stavbu náležející k téže usedlosti.

Hrázděný dům

Dům s hrázděným patrem a štítem, přízemí zděné a vzadu roubené
Dům s hrázděným patrem a štítem
na roubeném věnci. Přízemí domu
je zčásti zděné a roubené na podezdívce.
Obec Salajna, okres Cheb

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Hrázděný dům
  2. Hrázděné patro domu
  3. Roubené či zděné přízemí domu
  4. Hrázděný štít domu
  5. Hrázděný štít domu
  6. Hrázděné kaple

Hrázděný dům

S hrázděnými domy, resp. domy tvořenými hrázděnými stěnami, se můžeme na území ČR setkat především v prostředí severozápadních Čech.

Zdejší rozvoj hrázděné konstrukce přitom úzce souvisí s úsporou kvalitního stavebního dřeva i vlivem západněji položených saských oblastí s vyspělou hrázděnou architekturou. Obdobně jako u jiných konstrukcí dochází k používání hrázdění nedříve v sociálně vyspělejším prostředí města a následně v prostředí venkova.

Hrázděné patro domu

Na území České republiky se hrázdění zpravidla vyskytuje v kombinaci s jinou stavební konstrukcí - roubenou nebo zděnou. Termín hrázděný dům je tak používán pro domy hrázděné jen částečně, a to zejména v patře.

Roubené či zděné přízemí domu

Na rozdíl od Německa se u nás totiž hrázděná technika neuplatnila na konstrukci obvodových stěn hlavní obytné místnosti venkovského domu - světnice. Přední a ojediněle i zadní část přízemí domu zůstávala po dlouhou dobu roubená a byla nahrazena zdivem až v souvislosti s mladšími způsoby vytápění. Důvodem byly především dobré tepelně-izolační vlastnosti roubené dřevěné stěny, která se vyznačovala pro trvalý pobyt dostatečnou dotykovou teplotou.

Hrázděný štít domu

Vedle hrázděného patra bývá hrázděnou technikou často proveden i štít domu. S hrázděným štítem se přitom můžeme setkat u domu patrového, polopatrového i přízemního uspořádání.

Hrázděné stodoly, kolny a špýchary

Hrázděná kolna

Hrázděná konstrukce kolny včetně štítu
Hrázděná konstrukce hospodářské stavby.
Hrázdění je užito na obvodové stěny
a v náročnějším provedení i na štít stavby.
Obec Salajna, okres Cheb

Foto © MaČefotogalerie

Kromě obytných staveb (domů) se můžeme s hrázděním setkat rovněž u staveb hospodářských. Z důvodu jejich přízemního uspořádání je samozřejmě hrázděná konstrukce stěn použita již na úrovni přízemí.

Jedná se především o hrázděné stodoly, kolny nebo špýchary, dochované v nepoměrně menším počtu než v případě hrázděných domů.

Hrázděné kaple

Za zcela ojedinělé je možno považovat provedení hrázděného štítu u drobné sakrální stavby - kaple.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Hrázděné domy a hospodářské stavby © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

KONSTRUKCE STAVEB
Přejít na Exteriér a interiér

HISTORICKÉ STAVBY
Průzkumy staveb
Starší dřevěné stavby
Mladší dřevěné stavby
Starší zděné stavby
Mladší zděné stavby
HLINĚNÉ STAVBY
Hliněné stěny staveb
Výztuž hliněných stěn
DŘEVĚNÉ STAVBY
Roubená konstrukce stěn
Roubené domy a stavby
Roubená dřevostavba
Tesařské spoje roubení
Vybočení stěn - nároží a čepy
Rohové kůly a stěnové kleštiny
Slehávání stěn - stolicové rámy
Podpěrné rámy a podstávka
Rámová konstrukce stěn
Rámové stolice
Rámové stavby
Konstrukce rámové stěny
Tesařské spoje a značky
Hrázděná konstrukce stěn
Hrázděné domy a hosp. stavby
Hrázděná nádraží, vily, továrny
Hrázděné dřevostavby
Regiony hrázděných staveb
Konstrukce hrázděné stěny
Tesařské spoje
Tesařské značky
Dřevěné stropy
Vývoj dřevěných stropů
Povalové stropy
Klenuté povalové stropy
Trámkové stropy
Trámové stropy spalné
Trámové stropy menší výšky
Typlové stropy
Trámové stropy polospalné
Dřevěné schody
Vývoj dřevěných schodů
Schodnicové schody
Vnitřní a venkovní schody
Dřevěné krovy
Sloupkové krovy
Hambalkové krovy
Mansardové krovy
Krovy s ležatými stolicemi
Krovy se stojatými stolicemi
Vaznicové krovy
KAMENNÉ STAVBY
Kamenné zdivo staveb
Klenby zděné z kamene
Architektonické články
CIHELNÉ STAVBY
Cihelné zdivo staveb
Křížové a valené klenby
Plackové klenby
  Česká a pruská placka
  Zdění plackových kleneb
Klenby s výsečemi a neckové
Segmentové klenby - stájovéMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz