Dřevěné podlahy z fošen

Vlastnosti, výhody a pokládka podlahy

Stránka o dřevěné podlaze z fošenPodlahou rozumíme vodorovnou pochozí část vnitřních prostor, která může spočívat přímo na rostlém terénu nebo na stropní konstrukci podsklepených či patrových staveb. Staršími jsou podlahy z fošen a mladšími podlahy prkenné.

Obsah:

  1. Vlastnosti a výhody dřevěné podlahy
  2. Podlaha domů a hospodářských staveb
  3. Dřevěné podlahy z fošen
  4. Spodní vrstvy podlahy
  5. Nášlapná vrstva podlahy
  6. Spojovací prostředky

Vlastnosti a výhody dřevěné podlahy

Kromě nezbytné odolnosti vůči provozu byly na podlahy obytných místností historických domů rovněž kladeny tepelně-technické požadavky, vedoucí od počátku 19. století k provádění dřevěných podlah i v běžném venkovském prostředí.

Vedle dobrých tepelně-izolačních vlastností dřevěné podlahy (i násypu) je výhodou prodyšnost všech podlahových vrstev umožňující snadné a rychlé vysychání. Tímto je sníženo riziko hniloby od umývání podlahy a zejména vzlínající zemní vlhkosti u přízemních nepodsklepených prostor.

Podlaha domů a hospodářských staveb

Podlaha domu zpravidla sestávala z několika na sobě ležících podlahových vrstev. Pouze v případě některých hospodářských staveb mohla být skladba podlahy jednodušší a tvořena prostým dřevěným záklopem uloženým přímo na stropních trámech.

Dřevěné podlahy z fošen

Dřevěná podlaha domu

Dřevěná podlaha v patře roubeného domu
Podlaha z hladce opracovaných prken
prkny přibitých hřebíky. Vpravo dole
část podlahy z fošen připevněných kolíky.
Obec Úpice, okres Trutnov

Foto © MaČefotogalerie

Dřevěná podlaha z fošen vyžadujících dostatečně velký průřezový rozměr káceného stromu byla velmi náročná na spotřebu dřeva.

Pro pohledově se uplaťnující nášlapnou vrstvu podlahy byla důležitá rovněž kvalita stavebního materiálu, kterého bylo nejen v odlesněných oblastech nedostatek.

Spodní vrstva podlahy

Spodní vrstva fošen byla obvykle připevněna k menším trámům uloženým v násypu. Násyp podlahy mohl být proveden přímo na vyrovnaném rostlém terénu nebo u patrových domů na stropní konstrukci.

Polštáře, jak bývají průřezově menší trámy v násypu nazývány, byly zpočátku tvořeny hrubě přitesanými kuláči a později dvoustraně hraněnými profily. Pokládka spodní vrstvy fošen přitom samozřejmě probíhala ve směru kolmém na uložení polštářů.

Nášlapná vrstva podlahy

Starší dřevěné podlahy domů byly pokládány ze širokých a dlouhých fošen, vyrobených zpravidla z jedlového dřeva. Fošny byly ohoblovány ze tří stran, tj. vyjma spodní rubové strany, a pokládány těsně vedle sebe na sraz.

Spojovací prostředky

Připevňování nášlapné vrstvy podlahy k podkladu tvořeného zpravidla spodní vrstvou hrubě opracovaných a kolmo orientovaných fošen se provádělo zatloukáním dřevěných kolíků.

Autor textu a fotodokumentace k Dřevěné podlahy z fošen © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

EXTERIÉR - INTERIÉR
Přejít na Konstrukce staveb

STŘEŠNÍ KRYTINA
Došková krytina střech
Šindelová střešní krytina
  Štípaný a řezaný šindel
  Rozměry a pokládání šindele
Prejzová a háková krytina
Tašková střešní krytina
Břidlicová střešní krytina
Ostatní (lepenka, plech)
VÝPLNĚ OTVORŮ
Zárubně oken a dveří
Dřevěná okna a okenice
Dřevěná tabulková okna
Dřevěné dveře a vrata
Kotvení dveří a vrat
Dveřní zámky
Bezpečnostní závory
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Kování na dveře a vrata
Dveřní zámky a kliky
Kování na okna, okenice
Okenní kličky a doplňky
OPLÁŠTĚNÍ
Obvodový plášť
Obklad a obezdění
Bednění štítu a stěn
OMÍTKY A NÁTĚRY
Konzervační nátěry
Hliněná mazanina - kožich
  Příprava hliněné mazaniny
  Nanášení hliněné mazaniny
Vápenný nátěr - bílení
  Výplň a bílení spár a čel
  Bílení průčelních stěn
Barevnost hrázdění
Vnitřní omítky staveb
Vnější omítky staveb
Malovaná výzdoba
Štuková výzdoba
PODLAHY A DLAŽBY
Hliněné podlahy
Dřevěné podlahy z fošen
Dřevěné podlahy z prken
  Pokládka dřevěné podlahy
  Dřevěná podlaha u kamen
Kamenné dlažby
Dlažby z pálených cihel
Dlažby z keramickych dlaždic
Venkovní dlažby, obklady
DOPLŇKY A PRVKY
Drnování a zatravňování
Drobná kamenická produkce
Kamenné plotové sloupky
Železné mříže
Litinové a ocelové mřížeVzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz