Pálená střešní krytina

Pokládání krytiny z prejzů a háků

Stránka o pálené střešní krytině Pálená střešní krytina tvoří zastřešení stavby a náleží mezi skladané střešní krytiny. Přestavuje tvrdou, těžkou a nespalnou krytinuvyráběnou dříve převážně ručně.

Prejzová střešní krytina

Střešní prejzová krytina na zděné bráně
Prejzy na koruně zdiva ohradní brány usedlosti. Prejzová krytina se skládá ze
dvou typů tvarovek - spodního háku
zv. korýtkou a vrchní prejzy zv. kůrka.
Obec Třebíz, okres Kladno

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Prejzová střešní krytina
  2. Prejzy na sýpky
  3. Prejzy na brány a kaple
  4. Háková střešní krytina

Prejzová střešní krytina

Z pálených střešních krytin proniká do venkovského prostředí nejdříve krytina prejzová, vyskládaná z háků a korýtek.

Prejzy na sýpky

Prejzová krytina nachází brzkého uplatnění především na objektech zděných sýpek náležejících k bohatším zemědělským usedlostem. Důvodem přednostního použití prejzů na zděných sýpkách nejčastěji barokního tvarosloví je funkční využití těchto staveb, ve kterých se uskladňují důležité zemědělské plodiny.

Nahrazením původní lehké a hořlavé střešní krytiny krytinou nehořlavou je dovršeno nespalné provedení sýpky, započaté již náhradou roubených stěn zdivem z kamene. Kromě konstrukce téměř pevnostního charakteru je význam sýpek podpořen rovněž umístěním v rámci zemědělské usedlosti a místy velmi náročnou výzdobou.

Prejzy na brány a kaple

V řadě případů je prejzů užíváno i na krytí koruny zdiva, zejména pak u zděné vjezdové brány nebo výklenkové kaple barokního tvarosloví. Výhodou střešní krytiny z prejzů je pokládka i do poměrně složitých tvarů včetně vykrývání úžlabí.

Háková střešní krytina

Háková střešní krytina

Střešní prejzová krytina na zděné bráně
Střešní krytina háková se vyznačuje velmi plastických výrazem v důsledku esovitého
tvaru jednotlivých střešních "háků".
Bechyňská Smoleč, okres Tábor

Foto © MaČefotogalerie

Vlnkovou modelací střešní roviny je prejzové krytině podobná i háková střešní krytina. Její uplatnění je však pozdějšího data a kromě tohoto je vyskládána pouze za pomoci jednoho typu tvarovky - háků.

Háková krytina byla ručně vyráběná v cihelně v Bechyni. Vyznačuje se esovitým profilem a její uplatnění je soustředěno právě v oblasti jižních Čech v okolí města Bechyně. Odtud též název bechyňské háky či lidově esovky. Tento typ střešní krytiny byl vyráběn od počátku 19. století až do II. světové války. Krytinu nelze kombinovat s jiným typem krytiny, např. pálenými taškami.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Pálená střešní krytina - prejzy a háky © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

EXTERIÉR - INTERIÉR
Přejít na Konstrukce staveb

STŘEŠNÍ KRYTINA
Došková krytina střech
Šindelová střešní krytina
  Štípaný a řezaný šindel
  Rozměry a pokládání šindele
Prejzová a háková krytina
Tašková střešní krytina
Břidlicová střešní krytina
Ostatní (lepenka, plech)
VÝPLNĚ OTVORŮ
Zárubně oken a dveří
Dřevěná okna a okenice
Dřevěná tabulková okna
Dřevěné dveře a vrata
Kotvení dveří a vrat
Dveřní zámky
Bezpečnostní závory
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Kování na dveře a vrata
Dveřní zámky a kliky
Kování na okna, okenice
Okenní kličky a doplňky
OPLÁŠTĚNÍ
Obvodový plášť
Obklad a obezdění
Bednění štítu a stěn
OMÍTKY A NÁTĚRY
Konzervační nátěry
Hliněná mazanina - kožich
  Příprava hliněné mazaniny
  Nanášení hliněné mazaniny
Vápenný nátěr - bílení
  Výplň a bílení spár a čel
  Bílení průčelních stěn
Barevnost hrázdění
Vnitřní omítky staveb
Vnější omítky staveb
Malovaná výzdoba
Štuková výzdoba
PODLAHY A DLAŽBY
Hliněné podlahy
Dřevěné podlahy z fošen
Dřevěné podlahy z prken
  Pokládka dřevěné podlahy
  Dřevěná podlaha u kamen
Kamenné dlažby
Dlažby z pálených cihel
Dlažby z keramickych dlaždic
Venkovní dlažby, obklady
DOPLŇKY A PRVKY
Drnování a zatravňování
Drobná kamenická produkce
Kamenné plotové sloupky
Železné mříže
Litinové a ocelové mřížeVzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz