Valašská dědina - stavby

Areál lidových staveb ve Valašském muzeu

Stránka o Valašském skanzenu v Rožnově pod RadhoštěmVedle staveb pro bydlení jsou v areálu Valašské dědiny umístěny rovněž stavby hospodářské funkce. Tyto zpravidla souvisejí s hospodářstvím ve formě tradičního zemědělství nebo salašnictví. Dále rovněž stavby sloužící pro výrobu (technické stavby) nebo související s duchovním životem (sakrální stavby).

Stavby pro hospodářství

Hospodářské stavby rolnické usedlosti ve skanzenu Rožnov pod Radhoštěm

Vpravo hospodářské stavby rolnické usedlosti, sloužící dnes tzv. živému hospodářství. Je zde stáj, chlév s kůlnou, ovčín i stodola s chlívky.

Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Hospodářské stavby
  2. Salašnické stavby
  3. Sakrální stavby
  4. Technické stavby

Hospodářské stavby

Hospodářské stavby v areálu Valašské dědiny zastupují nejpočetněji objekty náležející k rolnickým usedlostem, jako jsou stáje, chlévy, stodoly atd. Jedná se o stavby nezbytné k soběstačnému provozu tradičního hospodářství různé velikosti.

K dalším stavbám hospodářské funkce náleží sušárna ovoce a patrová komora s kamenným sklepem a dřevěným patrem opatřeným pavláčkou a štítem s podlomenicí i kabřincem. Patro sloužilo k uskladnění sušeného ovoce. Obě drobné stavby datované do závěru 19. století pochází ze Seninky.

Salašnické stavby

Mezi několika salašnickými stavbami reprezentujícími specifický a regionální typ hospodářských staveb najdeme kolibu i pajtu. Lehká dřevěná konstrukce pajty byla prvním z objektů tzv. salašnické expozice. Výše po trase situovaná roubená stavba koliby pochází z Černé hory. Stavby dokládají sezónní hospodářství v oblasti Moravskoslezských Beskyd.

Stavby pro salašnictví

Salašnické stavby ve Valašské dědině rožnovského skanzenu

Sezónní hospodářství při salašnickém chovu ovcí, původně stojící na horských pastvinách. Kromě ovčínů a chléva
v blízkosti umístěno též sezónní obydlí.

Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

Foto © MaČefotogalerie

Až v horní části areálu jsou situovány další salašnické stavby, sdružené v tzv. stánisko. Soubor sezónních staveb z oblasti Javorníků, datovaných až do 2. poloviny 19. století, tvoří chlév pro dobytek a několik ovčínů. Náleží k nim ovšem i opodál stojící obytné stavení z Karolinky - Rákošového, náležející ke stavbám pro bydlení.

Sakrální stavby

Z objektů sloužících (nejen) duchovní funkci je možné jmenovat roubenou zvonici z Lužné a zvoničku z Vrbětic. Dále rovněž zděnou kapli z Valašské Bystřice, opatřenou stále ještě dřevěným zastřešením.

Technické stavby

V areálu Valašské dědiny nechybí ani technické stavby, které zastupuje větrný mlýn, kovárna a vahadlová studna. Dosud funkční větrný mlýn, nestojící dnes zcela v náhorní poloze, pochází z Kladník u Lipníka nad Bečvou. Jedná se o dřevěný větrný mlýn beraního typu, postavený v 1. polovině 19. století. Z tohoto období pochází i vybavení větrného mlýna, jen o něco mladší než jeho stavba. V odlehlé náhorní poloze téměř na samém horizontu je umístěn malý větrný mlýnek s turbínou.

Stavby pro výrobu a další funkce

Kopie kovárny s patrovou komorou ve Valašském muzeu v přírodě

Kopie přízemní kamenné kovárny, nad kterou byla vyzdvižena starší roubená konstrukce komory sloužící jako sýpka.

Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

Foto © MaČefotogalerie

Ze stavebně-historického hlediska je neméně zajímavou rovněž kopie vesnické kovárny z Lutoniny. Vlastní kovářská dílna byla umístěná v přízemí kamenné konstrukce, nad kterým byla již kovářem dodatečně zdvižena starší roubená komora. Vnitřní vybavení dílny je staršího i mladšího data než 2. polovina 19. století, do které jsou různě staré části stavby datovány. Vedle kovány je klec k umístění zvířat při kutí.

Nad chalupami z Nového Hrozenkova je umístěn objekt vahadlové studny, dokládajícím důležitost vodního zdroje. Technickým stavbám se zařízením na vodní pohon je věnován samostatný areál Mlýnská dolina.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Skanzen Rožnov pod Radhoštěm - Valašská dědina © Martin Čerňanský

Související téma >

SKANZENY
NA MORAVĚ


Příkazy u Olomouce

Rožnov pod Radhoštěm

Rymice u Holešova

Strážnice

Literatura >

ŠTIKA, J., LANGER, J. Československá muzea v přírodě, 1989
Úplný seznam doporučené literatury a rejstřík autorů

Externí odkazy >

www.hanackeskanzen.cz, www.muzeum-pribram.cz
www.skanzenkourim.cz, www.vesely-kopec.cz
www.muzeum-km.cz, www.zubrnice.cz
www.nulk.cz, www.vmp.cz

Hledat jiné téma >

MUZEA NÁRODOPIS
Historie muzeí
Koncepce muzeí
Naše muzea v přírodě
Zemska jubilejní výstava
Národopisná výstava českoslovanska
Skanzen, muzeum, akce
Skanzeny v ČR - seznam
Archeologické skanzeny
Muzea v ČR - seznam
Stavby a stavební prvky
Hospodaření a řemesla
Lidový nábytek
Kuchyňské nádobí
Lidová slovesnost a zvyky
Kroje, umění a hračky

SKANZENY
Chanovice
Chomutov
Kouřim - skanzen
  Stavby v Kouřimi
  Expozice a akce v Kouřimi
Přerov nad Labem - skanzen
  Roubené chalupy v muzeu
  Panské stavby v Přerově
  Zemědělské usedlosti
  Expozice a akce v Přerově
Příkazy - hanácký skanzen
  Kameníčkův grunt
  Špaletové stodoly
  Expozice a akce
Rožnov p. Radhoštěm - areály
  Dřevěné městečko
  Valašská dědina - bydlení
  Valašská dědina - další stavby
  Mlýnská dolina
Níže uvedené odražené
odkazy dočasně nedostupné

  Pustevny
  Expozice a akce
Rymice u Holešova - obec
  Rymice - skanzen
  Místní část Hejnice
  Expozice a akce
Strážnice - skanzen
  Moravské Kopanice
  Luhačovické Zálesí
  Slovácké Horňácko
  Slovácké Dolňácko
  Luhačovické Zálesí
  Technické stavby
  Vinohradnické stavby
  Luční hospodářství
  Strážnické slavnosti a akce
Třebíz u Slaného
Vysočina - skanzen
  Hlinsko - Betlém
  Veselý Kopec - usedlosti
  Veselý Kopec - stavby
  Veselý Kopec - chalupy
  Veselý Kopec - mlýn aj.
  Sv. Hamry a Možděnice
  Expozice a kulturní akce
Vysoký Chlumec
Zubrnice u Ústí n. Labem

ARCHEOSKANZENY
Březno u Loun

SKANZENY EVROPA
Slovensko a Ukrajina
Německo a Rakousko
Švýcarsko, Francie a Anglie
Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz