Památky ČR prohlášené za NKP

Ratibořice, Rožnov, Slup, Úpice, V. Lhota aj.

NÁRODNÍ PAMÁTKY V ČR | Valašské muzeum v přírodě, Babiččino údolí, hora Říp, mlýn Hoslovice atd.Na území České republiky je za národní kulturní památku (NKP) prohlášeno 272 nemovitých a movitých věcí nebo jejich souborů. Úvodní část seznamu je uvedena na stránce Seznam NKP v ČR.

Národní kulturní památky

Mapa národní kulturních památek v ČR

Mapa s vyznačením lokalit národních kulturních památek České republiky stručně popisovaných na této stránce.
Česká republika

Mapa © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Babiččino údolí - Ratibořice
  2. Valašské muzeum v přírodě - Rožnov pod Radhoštěm
  3. Vodní mlýn - Slup
  4. Královské pole s pomníkem Přemysla Oráče - Stadice
  5. Dřevěnka - Úpice
  6. Evangelický kostel - Velká Lhota

Červeně označené lokality jsou uvedeny na Seznamu národních kulturních památek.

Seznam národních kult. památek ČR - II. strana

LOKALITA | Okres | Národní památka

 

Národní kulturní památky v ČR

RATIBOŘICE | Náchod | Babiččino údolí

Babiččino údolí v RatibořicíchÚdolí proslavené životem a dílem spisovatelky Boženy Němcové, zejména románem Babička čerpajícím ze zde prožitého dětství. Součástí Babiččina údolí je Staré Bělidlo, Viktorčin splav, Panský hostinec, Starý mlýn, zámek Ratibořice a další stavby. Historii Babiččina údolí v Ratibořicích lze nalézt na stránce Babiččino údolí.

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | Vsetín | Valašské muzeum v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod RadhoštěmNáš nejstarší skanzen založený roku 1924 zásluhou bratří Jaroňků. Základem skanzenu se stal městský park, kam byly přesunuty zánikem ohrožené domy z rožnovského náměstí. Od roku 1962 se rozrůstá o valašskou dědinu, představující stavby lidové architektury situované na stráni nad městem. Více o historii na stránce Valašské muzeum.

SLUP | Znojmo | Vodní mlýn

Vodní mlýn ve SlupiHonosná stavba panského mlýna, s několika vodními koly a řadou náročných tesařských detailů v interiéru. V současnosti je zde expozice mlynářského řemesla. Historii vodního mlýna ve Slupi naleznete na stránce Vodní mlýn ve Slupi.

STADICE | Ústí nad Labem | Královské pole s pomníkem Přemysla Oráče

STADICEPomník zbudovaný hrabětem Nosticem ve tvaru pluhu na podstavci uprostřed královského pole. Pomník je opatřen reliéfy ze života Přemysla Oráče. Historii pomníku u Stadic, stručný popis a další fotografie naleznete na stránce Královské pole s pomníkem Přemysla Oráče.

ÚPICE | Trutnov | Dřevěnka

Dřevěnka (byvalý dům a později hostinec) v ÚpiciPůvodně dům usedlosti, sloužící později jako hostinec. Dům byl vystavěn z velkých neotesaných klád - kuláčů, jejichž použití samo o sobě poukazuje na značné stáří objekt. Historii Dřevěnky v Úpici včetně fotografií lze nalézt na stránce Dřevěnka.

VELKÁ LHOTA | Vsetín | Evangelický kostel

Evangelický kostel ve Velké LhotěRoubený kostel bez věže, s mansardovou střechou krytou šindelem. Evangelický kostel byl postaven koncem 18. století, krátce po vydání tolerančního patentu. Působil zde farář a spisovatel Jan Karafiát (Broučči). Historii tolerančního kostela ve Velké Lhotě a stručný je uveden na stránce Evangelický kostel Velká Lhota.

Autor textu a fotodokumentace k národním kulturním památkám © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Památkově chráněná
území, sídla a stavby

UNESCO - organizace
UNESCO - světové dědictví
Sídla UNESCO v ČR
Památky UNESCO v ČR
Seznam památek UNESCO
Holašovice (UNESCO)
Holašovice - I. pokračování
Holašovice - II. pokračování
Krajinné památkové zóny
Ochrana KPZ v ČR
Seznam KPZ ČR
Seznam KPZ ČR - II. strana
Památkové rezervace
Ochrana VPR v ČR
Seznam VPR ČR >>>
Památkové zóny
Ochrana VPZ v ČR
Seznam VPZ ČR >>>
Národní kulturní památky
Hrady a zámky, kostely aj.
Seznam NKP v ČR
Seznam NKP ČR - II. strana
Kulturní památky
Seznam KP v ČR
Seznam KP ČR - II. strana
HODNOTNÁ SÍDLA
Hodnotná vesnická sídla
Hodnotné stavby
OHROŽENÉ PAMÁTKY
Ohrožené památky
Ohrožené stavby
OCHRANA PŘÍRODY
Přírodně chráněná území
Národní parky
Chr. krajinné oblasti
Přírodní parky
Evropsky významné lokality
Územní sys. ekologické stability
Vzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz