Světové dědictví UNESCO

Přírodní, kulturní, smíšené a nemateriální

Stránka o hmotném a nehmotném dědictví UNESCO Seznam památek UNESCO rozlišuje hmotné dědictví lidstva (materiální, dále dělené do 3 skupin) a dědictví nehmotné povahy (nemateriální).

UNESCO - PRAHA

PRAHA - historické jádro města na Seznamu UNESCO
Panorama Hradčan s Pražským hradem
a katedrálou sv. Víta při pohledu
z terasy Národního divadla.
Praha - Hradčany, okres Praha hl.m.

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Hmotné kulturní dědictví UNESCO
  2. Památky přírodního dědictví
  3. Památky kulturního dědictví
  4. Památky smíšeného charakteru
  5. Nehmotné kulturní dědictví UNESCO

Hmotné kulturní dědictví

Podle Úmluvy můžeme rozlišit hmotné kulturní dědictví UNESCO na památky přírodního dědictví, památky kulturního dědictví nebo památky smíšeného charakteru. Kromě tohoto UNESCO zároveň vede i Seznam památek světového dědictví v ohrožení, kterých v roce 2011 čítal na 35 památek.

Památky přírodního dědictví

Památky přírodního dědictví představují zejména přírodní jevy, geologické útvary a oblasti s přirozeným výskytem ohroženého druhu zvířat nebo rostlin a přírodní lokality, ve všech případech výjimečné světové hodnoty. K roku 2011 bylo na Seznamu UNESCO zapsáno 183 památek přírodního dědictví.

Památky kulturního dědictví

Za památky kulturního dědictví jsou považovány existující či zaniklé sídelní lokality, soubory staveb i areály budov nebo jednotlivé stavby, které se vyznačují výjimečnou světovou hodnotou z hlediska dějin, umění či vědy.

Do památek kulturního dědictví náleží rovněž světově významná díla monumentálního sochařství, malířství i dalších uměleckých řemesel. Do roku 2011 organizace UNESCO zapsala na 725 památek kulturního dědictví.

Památky smíšeného charakteru

Za památky smíšeného charakteru považujeme památky kulturního dědictví situované na území památky přírodního dědictví a charakteristické vzájemným prolínáním přírodních a lidských výtvorů. V současnosti (rok 2011) je na Seznamu UNESCO 28 památek smíšeného charakteru.

Nehmotné kulturní dědictví UNESCO

Za památku nehmotného (nemateriálního) kulturní dědictví považujeme podle Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví památku uvedenou v Seznamu UNESCO, jehož oficiální název zní Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva.

Autor textu a fotodokumentace k UNESCO © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Památkově chráněná
území, sídla a stavby

UNESCO - organizace
UNESCO - světové dědictví
Sídla UNESCO v ČR
Památky UNESCO v ČR
Seznam památek UNESCO
Holašovice (UNESCO)
Holašovice - I. pokračování
Holašovice - II. pokračování
Krajinné památkové zóny
Ochrana KPZ v ČR
Seznam KPZ ČR
Seznam KPZ ČR - II. strana
Památkové rezervace
Ochrana VPR v ČR
Seznam VPR ČR >>>
Památkové zóny
Ochrana VPZ v ČR
Seznam VPZ ČR >>>
Národní kulturní památky
Hrady a zámky, kostely aj.
Seznam NKP v ČR
Seznam NKP ČR - II. strana
Kulturní památky
Seznam KP v ČR
Seznam KP ČR - II. strana
HODNOTNÁ SÍDLA
Hodnotná vesnická sídla
Hodnotné stavby
OHROŽENÉ PAMÁTKY
Ohrožené památky
Ohrožené stavby
OCHRANA PŘÍRODY
Přírodně chráněná území
Národní parky
Chr. krajinné oblasti
Přírodní parky
Evropsky významné lokality
Územní sys. ekologické stability
Vzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz