Zemědělství ČR a stavby

Zemědělské plodiny a typy staveb

Stránka o zemědělství v ČR a hospodářských stavbáchPříklad dvou zeměpisných oblastí ilustrujících vliv pěstovaných zemědělských plodin na podobu venkovského prostředí. Konkrétně se jedná o stavby hospodářských objektů sloužících jejich skladování nebo zpracování. V řadě případů se tyto hospodářské stavby vyznačují ryze regionálním výrazem a podílejí se základní měrou na identitě stavebního prostředí a kulturní krajiny vůbec.

Obsah: Zemědělství v ČR a pěstování obilovin Sýpky a mlýny Další zemědělské plodiny a hospodářské stavby Krmiva, chov hospodářských zvířata a stavby Žatecko, chmel a pivo Znojemsko, vinná réva a víno

Zemědělství v ČR a pěstování obilovin

Chmelařství a vinařství

Pěstování zemědělských plodin a hospodářské stavby - Žatecko a Znojemsko

Mapa Žatecka a Znojemska - porovnání oblastí rozdílných z hlediska pěstovaných zemědělských plodin i regionálních staveb
Dědictví zemědělské kultury

Foto: MaČefotogalerie

Za základní zemědělské plodiny pěstované na většině ploch ležících v nížinných oblastech ČR můžeme označit obilniny. Mezi obilniny (též obiloviny) pěstované u nás náleží pšenice, ječmen, žito, oves, proso, ale též kukuřice.

Sýpky a mlýny

Pro uskladnění obilného zrna sloužily obilné jámy a později sýpky (špýchary), které jsou jako samostatná prostora nebo stavba nedílnou součástí každé zemědělské usedlosti. K mletí obilného zrna na mouku používanou rovněž pro přípravu pokrmů (pečení chleba atd.) dochází ve vodních mlýnech nebo mlýnech větrných.

Další plodiny a hospodářské stavby

Velmi staré je ovšem v některých regionech i pěstování přadných rostlin - lnu a konopí, s nimiž souvisí stavby olejen, pazderen a sušáren. Regionálně rozšířená je rovněž vinná réva a chmel, náležející k velmi starým kulturním rostlinám. Pro jejich uskladnění nebo zpracování jsou rovněž vyhrazeny typologicky samostatné stavby nebo prostory - vinné sklepy a lisovny nebo sklady a sušárny chmele. V ovocnářských krajích je rozšířeno sadařství a s tímto související sušárny ovoce. Pěstována je samozřejmě i zelenina. Později se u nás prosazují i okopaniny (brambory a cukrová řepa), s nimiž souvisí stavebně samostatné nebo s jiným objektem spojené (nejčastěji dům) sklepy na brambory.

Krmiva a chov hospodářských zvířat

Pro úplnost uveďme, že kromě produkce potravin a pícnin (dnes souhrný název rostlinná výroba) je nedílnou složkou zemědělství v ČR i chov hospodářských zvířat (živočišná výroba). S podestýlkou zvířat (sláma) a krmivem (sušená píce - seno) souvisí stavby pro jejich skladování - stodoly a seníky i stavby pro odstavení vozů sloužících k jejich dopravě - kolny. Ze staveb pro hospodářská zvířata alespoň stručně uveďme chlévy, stáje, ovčíny a jiné.

Žatecko, chmel a pivo

Příklad brzy odlesněné úrodné oblasti Poohří proslulé pěstováním chmele. Kromě početných chmelnic uplaťnujících se v krajině je pro oblast typická rovněž řada hospodářských staveb a stavebních úprav souvisejících s úpravou chmelových šišek - chmelařské stavby až po výrobu piva v pivovarech.

Znojemsko, vinná réva a víno

Teplá oblast Podyjí proslavená pěstováním vinné révy. Kromě vinic (vinohradů) vysázených na jižních prosluněných svazích jsou nedílnou součástí krajiny i vinohradnické stavby završující mimořádně dlouhou historii vinařství na jižní Moravě. Stejně jako v předchozím případě sehrává z hlediska zemědělství důležitou roli vydatný vodní tok, zajišťující dostatek potřebné vláhy.

Autor textu a fotodokumentace k Zemědělství v ČR a hospodářské stavby © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STAVBY NA VENKOVĚ
Přejít na Domy a bydlení

PŘÍRODA A OBŽIVA
- vliv na hospodářské stavby
Hory a nížiny
Voda a vodohospodářství
Zemědělství ČR a stavby
TYPY HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělské usedlosti
Sezónní hospodářství
Luční hospodářství
Rybníky a rybnikářství
HOSPODÁŘSKÉ STAV.
Ohrazení hosp. dvora
Ohradní zdi a ploty
Vjezdové brány a vrata
Chov zvířat a související
Chlévy, stáje, ovčíny
Salašnické stavby
Holubníky
Brtě, včelí úly a včelíny ČR
   Brtnictví a brtník
   Včelařství, včelník a včelař
   Klátové a prkenné včelí úly
Rybníky, stoky a kanály
Zemědělské plodiny
Pěstování a sklizeň obilí
Stupníky a stoupy
Chlebové pece
Sušárny ovoce a sady
Vybavení sušárny ovoce
Vinohradnické stavby
   Lisovny vína zv. búdy
   Vinné sklepy a vinobraní
Chmel a chmelnice
Chmelařské stavby
Sušárny lnu a konopí
Lisovny oleje - olejny
Stavby pro skladování
Špýchary, sruby
Sýpky, komory
Stodoly
Seníky
Sklepy
Kolny
TECHNICKÉ STAVBY
Vodohospodářské stavby
Řemeslné dílny
Stavební výroba
Dřevařství a těžba dřeva
Pily a stoupy
Cihelny a výroba cihel
Cesty a silnice
Zemědělská výroba
Vodní mlýny
Větrné mlýny
   Historie větrných mlýnů
   Větrné mlýny a mapy ČR
   Dochované větrné mlýny ČR
   Typy větr. mlýnů a čerpadla
   Dřevěný větrný mlýn
   Zděný větrný mlýn
   Vybavení větrného mlýna
Výroba skla a keramiky
Sklárny
Mačkárny skla
Soukenická výroba atd.
Pazderny
Železářská výroba
Kovárna a kovářství
Hamr a hamernictví
Ostatní výroba
Pivo a pivovarnictví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Boží muka
Zvonice
Kostely
Kaple
OBECNÍ STAVBY
Požární zbrojnice
Hostince, krčmy
Školy
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz