Hlavní regiony a oblasti v ČR

Základní členění území do regionů

RegionyVÝVOJ LIDOVÉ ARCHITEKTURY  TÉMATICKÝ OKRUH -B- se zaměřuje na přehled oblastí a regionů lidové architektury ČR. Tyto jsou v rámci svých neostře vymezených hranic charakterizovány různými domovými typy a jejich dobovými formami.

Na stavebně-konstrukční řešení i architektonickou podobu lidových staveb měly přitom vliv přírodní podmínky, dostupný materiál, rozvoj řemesel a stavební zvyklosti, hospodářsky vyspělejší prostředí, sociální postavení stavebníka i řada dalších jevů hmotného či nehmotného charakteru. Místně nebo dobově podmíněné faktory přitom dodaly stavbám jednotlivých regionů osobitý výraz a zároveň je zřetelně odlišily od ostatních regionů.

Níže uvedené dělení je kompromisem mezi regiony lidové architektury, odbornou literaturou, správním členěním ČR i hlavními krajinnými typy.

Kraje v České republice

Hlavní regiony lidové architektury v ČR Dům středních Čech Dům jižních Čech Dům jihozápadních Čech Dům severozápadníh Čech Dům severních Čech Dům severovýchodních Čech Dům východních Čech Dům Českomoravské vrchoviny Dům dolního Podýjí Dům Pomoraví Východosudetský dům Karpatský dům

Mapa krajů ČR (hranice bíle) ve vztahu
k hlavním regionům lidových staveb. Hranice regionů (značeno černě) mají pouze orientační charakter.

Hranice převzaty z odborné literatury

Obsah:

Střední Čechy

Střední Čechy - mapa Středočeský region orientačně odpovídá Středočeskému kraji vč. Prahy. V jižní polovině Dům Středočeské pahorkatiny a povodí Berounky (1), v severní Dům severozápadních Čech (4), Dům severních Čech (5) a Dům východních Čech (7).

Jižní Čechy

Jižní Čechy - mapa Jihočeský region zhruba odpovídá Jihočeskému kraji. V oblasti převažuje Dům jižních Čech (2), na jihozápadě Dům jihozápadních Čech (3). Okrajově Alpský dům (bez čísla) aj.

Jihozápadní Čechy

Západní Čechy - mapa Region jihozápadních Čech zhruba odpovídá Plzeňskému kraji. V jihozápadní části Dům jihozápadních Čech (3) a Chodský dům (-), severně Dům severozápadních Čech (4).

Severozápadní Čechy

Severozápadní Čechy - mapa Region severozápadních Čech zaujímá území Karlovarského a vetší části Ústeckého kraje. V oblasti Dům severozápadních Čech (4).

Severní Čechy

Severní Čechy - mapa Severočeský region lze zhruba ztotožnit s Libereckým krajem a severní části Ústeckého kraje. V oblasti Dům severních Čech (5) a Dům severovýchodních Čech (6).

Severovýchodní Čechy

Severní Čechy - mapaRegion severovýchodních Čech zaujímá příhraniční horské oblasti Královéhradeckého kraje. V oblasti Dům severovýchodních Čech (6).

Východní Čechy

Východní Čechy - mapaVýchodočeský region se rozkládá na území Pardubického kraje a části Královéhradeckého kraje. Ve střední části Dům východní Čech (7), jihovýchodně Dům Českomoravské vrchoviny (8) a severovýchodně Dům severovýchodní Čech (6).

Českomoravská vrchovina

Severní Čechy - mapaRegion Českomoravské vrchoviny zhruba totožný s dnešním Krajem Vysočina. V oblasti Dům Českomoravské vrchoviny (6), okrajově jiné typy.

Jižní Morava

Jižní Morava - mapaJihomoravský region odpovídá jižní části Jihomoravského kraje s vyjímkou severněji položených oblastí. V oblasti Dům jižní Moravy (9a).

Střední Morava

Střední Morava - mapa Středomoravský region zaujímá území kolem hranice Olomouckého a Jihomoravského kraje, okrajově zasahuje do Zlínského kraje. V oblasti Dům střední Moravy (9b).

Severní Morava a Slezsko

Slezsko a severní Morava - mapa Region Slezska a severní Moravy zhruba odpovídá Moravskoslezskému kraji a nejsevernější části Olomouckého kraje. V oblasti Dům severní Moravy a Slezska (10)

Východní Morava a Slezsko

Střední Morava - mapaRegion Slezska a východní Moravy zaujímá východní části Zlínského a Moravskoslezského kraje. V oblasti Dům východní Moravy a Slezska (11).

Autor textu k úvodní kapitole Hlavní regiony a oblasti ČR © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

TÉMATICKÉ OKRUHY

HISTORIE OSÍDLENÍ
Historie osídleníHistorie staveb
DĚJINY ARCHITEKTURY

HLAVNÍ REGIONY
Hlavní regionyTypy domůTYPY DOMŮ V ČR

OCHRANA VESNIC
Ochrana vesnic
Památky a muzea PAMÁTKY A MUZEA

OPRAVY STAVEBOpravy staveb
Novostavby
ROZVOJ A NOVOSTAVBY


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | FOTKY PAMÁTEK, VESNIC A KRAJINY | ATLAS VESNIC A PAMÁTEK | PRÁVO A LEGISLATIVA | HISTORIE V DATECH | ENCYKLOPEDIE STAVEB A STAVITELSTVÍ | SEZNAM A REJSTŘÍK VESNIC | PUBLIKACE A LITERATURA | KULTURA | ARCHÍV
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památková rezervace
PZ - památková zóna
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz