TÉMATICKÝ OKRUH -B- | HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI | JIŽNÍ MORAVA
JIŽNÍ MORAVA - krajina, vesnice a stavbyKRAJINA, VESNICE A STAVBY JIŽNÍ MORAVY
Název kapitoly k regionu jižní MoravyCharakter osídlení a jeho urbanistické formy

OSÍDLENÍ JIŽNÍ MORAVY

Charakter stavebního materiálu a zřejmě také několik historických vln politického neklidu a vojenského ničení společně zapříčinily, že se tu až na výjimky nesetkáváme s mimořádně starými objekty. Zároveň se však zdá, že velice staré, snad už středověké kořeny může mít zdejší specifický způsob protáhlého, spíše ulicového uspořádání návsí, které se někdy ve střední části plynule, čočkovitě rozšiřují. Ulicový charakter zástavby přispíval k poměrně brzkému propojování uličních front do spojitého, řadového uspořádání. Moravské regiony sice častěji a dříve inklinovali k podélnému situování, ale i přesto půdorysy domů někdy odhalí, že je tu mladšími podélnými střechami a zejména zastřešování bývalých volných vjezdů pouze překrýváno uspořádání s dispozicí částečně nebo úplně kolmou k průčelí (lit. 011: J. Škabrada, str. 182).

Slovácko

Na Slovácku převažují protáhlé ulicové půdorysné typy vesnic se širokou táhlou návsí, která je lemovaná dvěma souvislými řadami přízemních, podélnou frontou orientovaných domů. K dokreslení odlišnosti celkového obrazu vesnických celků této oblasti je třeba ještě upozornit na zcela specifický stavební, spíše urbanistický projev, kterým jsou rozsáhlé soubory lisoven a vinných sklepů při vesnicích ležících ve vinorodém pásmu. Ty pak s dalšími stavebními komponenty kolem základního vesnického jádra, jako se skupinami seníků, sušáren ovoce apod., dotvářejí stavební obraz celé oblasti (lit. 001: Sv. Voděra, str. 78).

VNOROVY
LUŽICE

Moravskoslovenské Kopanice

K nejsvéráznějším oblastem lidové architektury u nás patří nebo donedávna patřily Moravskoslovenské Kopanice. Jde o jeden z nejmladších sídelních prostorů, ve kterém se však vlivem specifických podmínek uchovaly velmi archaické způsoby utváření usedlosti i vlastních objektů. Na rozdíl od severnějšího Valašska, kde se mladší dosídlení vázalo na relativně vhodné formy pasteveckého hospodářství, byla oblast Kopanic, doosídlovaná z vnitrozemí, kultivovaná obvyklou zemědělskou formou, pro kterou zde nebyly vhodné podmínky. Proto zůstaly Kopanice nejchudší a nejzaostalejší oblastí českých zemí (lit. 001: Sv. Voděra, str. 79).

LOPENÍK

Osídlení Moravskoslovenských Kopanic je velice řídké. Osady nemají kompaktní skladbu vsí vnitrozemských, ale rozptýlenou dvorcovou zástavbu (lit. 001: Sv. Voděra, str. 79).

Horácko

Výše položená západní část vysočinského Horácka, na jihu přecházející v dolnomoravskou vysočinu, má uspořádání vesnic i převažující tradiční zástavbu bližší přilehlým oblastem jižních a východních Čech. Převažují tu zakládané návesní nebo údolní lánové vesnice vrcholně středověkého původu (lit. 011: J. Škabrada, str. -doplnit-).


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Jižní Morava - úvodní stránkaZpět na úvodní stránku: Jižní Morava - krajina a stavby
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
JIŽNÍ MORAVA
Krajina - příroda, domov
Osídlení a jeho formy

Konstrukce a materiál

Typy a skladba staveb

Obytné stavby a bydlení
Domový typ karpatský
Kopaničářský dům
Pomoravsko-panonský t.
Slovácký dům
Dyjsko-svratecký dům

D. typ Českomor. vrchoviny

Dyjsko-oslavský dům

Hospodářské stavby
Technické stavby

Exteriéry staveb
Interiéry staveb


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz