TÉMATICKÝ OKRUH -B- | HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY
SEVEROZÁPADNÍ ČECHY - krajina, vesnice a stavbyKRAJINA, VESNICE A STAVBY SEVEROZÁPNÍCH ČECH
Název kapitoly k regionu severozápadních ČechKonstrukce a materiál staveb

MATERIÁL STAVEB

Kámen

Na zdivo se užívala zejména lehká a dobře opracovatelná opuka s poměrně dobrými tepelně izolačními vlastnostmi, na větší tesané části ostění pískovec, ne všude snadno dosažitelný. Proto se občas na starších stavbách setkáváme s dřevěnými zárubněmi, vsazovanými do lomového, někdy téměř kvádříkového opukového zdiva. Opuka se vyznačuje poměrně špatnou přilnavostí malty, resp. omítky. I proto se v maltách používal výraznější podíl hlíny a zdivo se někdy ani neomítalo (lit. 011)

Hlína

Její význam i v období zděné výstavby zůstal značný. Nejen ve vesnickém, ale i v městském prostředí se používaly nepálené cihly s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi (lit. 011)

Zcela běžným řešením byla v některých oblastech kombinace všech dostupných konstrukčních technik v rámci jednoho objektu. Rozložení stavebních konstrukcí pak zcela odráželo výhody daného materiálu, který byl pro danou část stavby použit. Počínaje protipožárními opatřeními je zdivo nejdříve používáno na konstrukce přicházející do styku s otevřeným ohněm (kuchyně, komín) a také se zemní vlhkostí (podezdívky, přízemí). Navzdory uvedenému se však neopouští od roubené konstrukce světnice, která má díky použitému materiálu (dřevo) mnohem lepší tepelně-izolační vlastnosti než zdivo z kamene či cihel. V oblastech s nedostatkem dřeva je pak roubení v patře nahrazováno úspornější konstrukcí hrázděnou (lit. 010)

KONSTRUKCE STAVEB

Stěny

S ohledem na přilehlé německé oblasti a výrazný nedostatek snadno dostupného dřeva převažuje (vyjma přízemí obytných domů) hrázděná konstrukce stěn a štítů, která je poměrně brzy nahrazována technikou zdění (lit. 010)

Trámové stropy

V závislosti na stále přísnější protipožární legislativě se postupně mění celý doprovodný konstrukční aparát: u trámových stropů se omazávaly a omítaly nejprve alespoň záklopy mezi trámy a později celé podhledy, aby mohly dostat žádoucí štukovou úpravu s odsazenými fabionovým okrajem. Záklop se zpočátku omazával na slaměných povříslech, omotávaných kolem latí, přibíjených pod trámy a později se omítal na rákos (lit. 011).

Klenby

Se používaly v přizemí přinejmenším v zadní polovině půdorysu, tzn. ve chlévě, ale často také ve střední části dispozice - ve vstupní síni a kuchyni (lit. 011).

Komíny

Namísto starších dřevohliněných komínů, resp. dymníků, se ujímaly zděné komíny, zpočátku pouze z nepálených cihel, avšak stále dymníkového typu, tzn. dole začínající velkým otevřeným otvorem v klenbě kuchyně. Na menší profil se komínové těleso zužovalo v patře, takže běžnou součástí horní síně v patře byl mohutný, kónický blok komína (lit. 011).

Krovy

Starší, původem středověký typ krovu se středními sloupy, propojenými s vaznicí pod hambalky ztužující soustavou ondřejských křížů nebo jejich částí, ustoupil teprve ve zděných stavbách mladším soustavám se stojatými nebo ležatými stolicemi, které mohly nést těžkou nespalnou keramickou krytinu (lit. 011).


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Severozápadní Čechy - úvodní stránkaZpět na úvodní stránku: Severozápadní Čechy - krajina a stavby
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
SEVEROZÁPADNÍ ČECHY
Krajina - příroda, domov
Osídlení a jeho formy

Konstrukce a materiál

Typy a skladba staveb

Obytné stavby a bydlení
Dom. typ severozápad. Čech
Krušnohorský dům
Chebský dům
Hospodářské stavby
Exteriéry staveb
Interiéry staveb


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz