TÉMATICKÝ OKRUH -B- | HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI | VÝCHODNÍ ČECHY
VÝCHODNÍ ČECHY - krajina, vesnice a stavbyKRAJINA, VESNICE A STAVBY VÝCHODNÍCH ČECH
Název kapitoly k regionu východních ČechObytné stavby a bydlení

DOMY VÝCHODNÍCH ČECH

Základní charakteristika tradičního vesnického domu v níže položených východočeských oblastech je podobná jako v oblasti středočeské. Půdorysně jde opět o trojdílný komorový dům, který se odlišuje (zvláště v severnějších oblastech - Pojizeří, Jičínsko) především bohatším tesařských ztvárněním vnějšího výrazu - hlavně bohaté lomenice. Charakteristickou je přístavba krátkého kolmého patrového křídla. Jeho horní světnička spočívá nezřídka jen na sloupkových podporách a kryje tak současně prostor před vstupními dveřmi. V nejúrodnějších polohách i v blízkosti větších měst, kde se objevuje zděná stavba častěji již od konce 18. století, dosáhly štíty i brány, ztvárněné barokně a klasicistně laděnou štukovou výzdobou výrazové bohatosti.

Roubené domy

Základním typem obytného domu je opět přízemní roubený dům trojdílné, komorové dispozice. V bývalých německých sídelních enklávách a tam, kde výrazněji převládl nad polním hospodařením chov skotu, je schéma domu komorového nahrazeno tzv. domem chlévním, kde se místo komory připojuje k síni chlév, který je tudíž v rámci domu pohodlně přístupný. Nejvýraznějším vnějším znakem zdejšího domu je podlomení - nízká pultová stříška kryjící poněkud vlastní štítovou stěnu, kterou odděluje od plochy štítu (007_XV_d). Ten bývá zpravidla prkenný, bedněný jednoduše svisle nebo i s ozdobnější skladbou. Nejcharakterističtější zdejší lomenice mají křížové dělení s prkny skládanými v horní i dolní části střídavě šikmo, vždy souměrně podle střední osy (007_088_d). Kabřince byly původně častější, jejich pozůstatkem nebo spíše zjednodušením zbavujícím střechu hrotů, na nichž je krytina obzvlášť vystavena povětrnosti, je zcela běžné zmenšení plochy štítu valbovou úpravou vrcholu. Prakticky jediná původní krytina (zvláště ve vyšších polohách) byl šindel. Na severním pomezí východočeské oblasti - v Orlických horách - bylo poměrně běžnou mladší úpravou plochy štítu jeho pobití šindelem. Průčelí zdejších domů bývají širší než v nižších a jižnějších oblastech. Velké světnice mají větší počet oken (007_004) v závislosti na potřebách domácké řemeslné výroby, provozované hlavně v zimních měsících jako doplněk zdejší, drsnými podmínkami omezené, zemědělské výroby.

Zděné domy

I když roubená stavba ve zdejší oblasti dlouho převažovala, objevují se i zděné, zejména kamenné části, zvláště u bohatších usedlostí, poměrně brzy. I mladší zděné stavby si však udržují jednoduché střídmé vnější utváření, které opisuje tvary starších staveb dřevěných, velmi dlouho.


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Východní Čechy - úvodní stránkaZpět na úvodní stránku: Východní Čechy - krajina a stavby
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
VÝCHODNÍ ČECHY
Krajina- příroda, domov
Osídlení a jeho formy

Obytné stavby a bydlení
Dom. typ severových. Čech
Krkonošský dům,
Podorlický dům
     
Dom.typ východních Čech
Poličský dům     

D.typ Českomor. vrchoviny


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz