TÉMATICKÝ OKRUH - C - > OCHRANA PAMÁTEK > CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A STAVBY
OCHRANA NAŠICH PAMÁTEKOCHRANA VESNIC A PAMÁTEK V ČR
Název kapitoly k seznamu typů stavebPlzeňský kraj > památkově chráněné lokality

PLZEŇSKÝ KRAJ

Památkové rezervace a zóny

PLZEŇSKÝ KRAJ | Rezervace a zóny - Plzeňsko, CHKO Český les, Chodsko a  Pošumaví, KřivoklátskoVesnické památkové rezervace a zóny Plzeňského kraje nejpočetněji zastupují vesnice ležící v současnosti na území krajského města Plzně nebo v jeho nedalekém okolí. Zděná a převážně přízemní zástavba je typická pro celou širší oblast Plzeňska a vyznačuje se návesním uspořádáním. Další výraznou oblastí jihozápadních Čech je oblast Pošumaví, se stavbami charakterizovanými širokými průčelími a štíty lichoběžníkového tvaru shora vymezenými střechami valbového tvaru. Neméně výraznou oblastí je rovněž území CHKO Český les a prostor západně od Domažlic - Chodsko, vyznačující se domy špýcharového typu. Na protilehlé straně Plzeňského kraje nepatrně zasahuje na jeho území rovněž přízemní roubená zástavba typická pro CHKO Křivoklátsko.

Oblasti: PlzeňskoPošumavíChodsko CHKO Křivoklátsko

Plzeňsko

Vesnice na Plzeňsku jsou charakterizovány návesními půdorysy středověkého původu, s návesními prostory ponejvíce trojúhelníkového tvaru. Zástavba je tvořena významnými soubory lidové architektury, zpravidla doplněnými o charakteristickou mnohobokou kapličku situovanou v prostoru nevelké návsi. Zděné obytné a hospodářské stavby přízemního i patrového uspořádání se vyznačují náročnou výzdobou štítových průčelí a vjezdových bran, typickou pro širší oblast Plzeňska.

Pošumaví

Vesnická sídla z oblasti Pošumaví zastupují návesní vesnice s půdorysnou strukturou středověkého původu. Významné soubory pošumavské lidové architektury doplněné o drobné sakrální stavby představují zpravidla zděné přízemní nebo patrové stavby, s určitou převahou štítové orientace. Vnější výraz zástavby typické pro oblast Pošumaví je charakterizován zděnými branami uzavírajícími hospodárské usedlosti a širokými štíty, zkosenými nevelkými valbičkami. Vedle štítů lichoběžníkového tvaru (od starších vysokých a bedněných po mladší nízké a zděné) se můžeme setkat i s náročněji tvarovanými štíty, odrážejícími vliv styčných oblastí s jihočeskou architekturou. Starší spalná krytina je zpravidla již nahrazena vláknocementovými šablonami, zatímco na mladší konstrukce krovů je již použita pálená střešní krytina.

Chodsko

Rozlohou nevelký region se slavnou historií královských strážců hranic, reprezentovaný několika vesnicemi na Domažlicku. Starší zástavbu vesnic tvořily chodské domy tzv. špýcharového typu, charakterizované již svým půdorysným a výškovým uspořádáním. Pod společnou střechou se totiž nacházela roubená světnice i z kamene vyzděný špýchar, často zvyšující celkovou výšku stavby.

CHKO Křivoklátsko

Vesnice z oblasti CHKO Křivoklátsko, okrajově zasahující i na území Plzeňského kraje, zastupují návesní vesnice středověkého původu. Zástavba těchto vesnic je tvořena roubenými přízemními stavbami v podobě typické pro chráněnou krajinnou oblast Křivoklátska.

Autor textu a fotodokumentace Plzeňský kraj - památkové rezervace a zóny © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


CHRÁNĚNÁ A OHROŽENÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A PAMÁTKYZpět na úvodní stránku: Památkově chráněná území, lokality a stavby
    05.02.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE ČR

Hlavní město Praha
VPR hlavní město Praha
Středočeský kraj
VPR Středočeský kraj
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov
Jihočeský kraj
VPR Jihočeský kraj
VPR Jihočeský kraj - II. str.
   Malé Chrášťany
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Vlastiboř
   Volary
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
VPR Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
VPR Liberecký kraj
   Jizerka
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
VPR Pardubický kraj
Kraj Vysočina
VPR Kraj Vysočina
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Pavlov
   Veletiny
   Vlčnov
Zlínský kraj
VPR Zlínský kraj
Olomoucký kraj
VPR Olomoucký kraj
Moravskoslezký kraj

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz