Rezervace v Ústeckém kraji

Okres Děčín, Litoměřice a Ústí nad Labem

Stránka o památkových rezervací Ústeckého krajeZ celkem 3 památkových rezervací lidové architektury Ústeckého kraje nalezneme po jedné na okrese Děčín, Litoměřice i Ústí nad Labem. V prvém případě se jedná o Šmilovského ulici v Rumburku, ve druhém o obci Starý Týn a ve třetím o obci Zubrnice, tvořící zároveň základ Muzea Českého středohoří. Na okresech Chomutov, Louny, Most a Teplice nebyla prohlášena žádná vesnická památková rezervace.

Severočeské rezervace

Památkové rezervace v Ústeckém kraji
Mapka Ústeckého kraje s vyznačením památkových rezervací se soubory lidové architektury. Zcela dole podrobnější mapa.
Ústecký kraj

Mapka: MaČefotogalerie

Rezervace podle okresů:

  1. Děčín
  2. Litoměřice
  3. Ústí nad Labem

Rezervace podle lokalit:

  1. Rumburk - Šmilovského ulice
  2. Starý Týn
  3. Zubrnice

 

LOKALITA | Obec | Okres

 

Vesnické památkové rezervace na okrese Děčín

RUMBURK | Rumburk | Děčín

Šmilovského ulice na okrese DěčínŠmilovského ulice leží na bývalém předměstí Rumburku, tvořena přízemními domky řemeslníků. Domky pocházejí z 18. až 20. století a vyznačují se roubenými, hrázděnými i zděnými konstrukcemi.

 

Vnější výrazem odpovídají stavbám typickým pro oblast Horní Lužice s charakteristickým uplatněním podstávky na štítovém i bočním průčelí. V řadě případů je podstávka a stěny kryty vnějším prkenným obkladem svislého nebo vodorovného kladení.

 

Dekorativně obložen je rovněž štít a to zpravidla břidlicí. Z břidlice byla ostatně i střešní krytina, často již po přestavbě nebo opravě nahrazena vláknocementovými šablanami. Výraznými znakem domků jsou rovněž vyřezávané dřevěné prvky, někdy s pozůstatky starších povrchových nátěrů. Vyřezávání se uplatňuje nejvíce na římsách v horní části stěn nebo rohových částech podstávky. Nechybí však samozřejmě ani kolem orámovaných okenních otvorů.

 

Charakteru staveb v Šmilovského ulici bude věnována samostatná stránka Rumburk.

 

Vesnické památkové rezervace na okrese Litoměřice

STARÝ TÝN | Úštěk | Litoměřice

Obec Starý Týn na okrese LitoměřiceChmelařská vesnice návesního půdorysu středověkého původu. Náves vymezují patrové stavby pocházejí převážně z 18. a 19. století, s převahou domů a hospodářských staveb již zděného provedení. Zastoupeny jsou ovšem i konstrukce roubené nebo hrázděné, zejména u starších staveb charakterizujících oblast Českého středohoří.

 

Historické zástavbě obce prohlášené za památkovou rezervaci jsou věnovány stránky Starý Týn.

 

Vesnické pam. rezervace na okrese Ústí nad Labem

ZUBRNICE | Zubrnice | Ústí nad Labem

Obec Zubrnice na okrese Ústí nad LabemVesnice ležící v CHKO České středohoří a vyznačující se nepravidelným návesním půdorysem založeném v období středověku. Historickou zástavbu obce tvoří lidové stavby pocházejí zejména z 19. století, přestože jsou zastoupeny i starší objekty.

 

Štítově orientované domy vystavené technikou roubení, hrázdění nebo zdění se vyznačují patrovým uspořádáním a velkými rozměry. Pro zděné stavby je charakteristická náročná plastická výzdoba štítových průčelí, kterými jsou orientovány do veřejného prostoru. Sídelní obraz obce neodmyslitelně dotváří barokně přestavěný a rozšířený kostel i řada drobných objektů.

 

Některé z původních staveb obce jsou vyhrazeny potřebám Souboru lidové architektury Zubrnice, prezentujícím architekturu Českého středohoří. Soubor zahrnující rovněž krajinu podél Lučního potoka jižně od obce je dále rozšiřovaném o obnovované nebo přemístěné stavby. Historické zástavbě samotné obce prohlášené za památkovou rezervaci bude věnována stránka Zubrnice.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Ústecký kraj - památkové rezervace lidové architektury © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
Hl. m. Praha - rezervace
Středočeský kraj
Středočeský kraj - rezervace
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj - rezervace
Jihočeský kraj - rezervace II.
   Malé Chrášťany
   Malé Chrášťany - stavby
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Stachy - stavby s roubením
   Stachy - zděné stavby
   Vlastiboř
   Volary - obec
   Volary - starší stavby
   Volary - mladší stavby
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj - rezervace
Karlovarský kraj
Karlovarský kraj - rezervace
Ústecký kraj
Ústecký kraj - rezervace
   Starý Týn
Liberecký kraj
Liberecký kraj - rezervace
   Jizerka - historie osídlení
   Jizerka - sklárny, panský dům
   Jizerka - přízemní domy
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj - rezervace
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
Pardubický kraj - rezervace
  Hlinsko - Betlém
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina - rezervace
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj - rezervace
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Blatnice - lisovny se sklepy
   Pavlov - obec
   Pavlov - domy a výzdoba
   Pavlov - vinařské domy
Zlínský kraj
Zlínský kraj - rezervace
   Rymice u Holešova - obec
   Rymice-Hejnice - rezervace
   Veletiny - obec
   Veletiny - vinné búdy
   Vlčnov - obec
   Vlčnov - dům a komora
   Vlčnov - mladší domy
   Vlčnov-Kojiny - vinné búdy
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj - rezervace
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj - rezervace


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz