TÉMATICKÝ OKRUH - C - > OCHRANA PAMÁTEK > CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A STAVBY
OCHRANA NAŠICH PAMÁTEKOCHRANA VESNIC A PAMÁTEK V ČR
Název kapitoly k seznamu typů stavebPamátkově chráněné lokality

ZLÍNSKÝ KRAJ

Památkové rezervace a zóny

ZLÍNSKÝ KRAJ | Rezervace a zóny - CHKO Beskydy a Valašsko, východní Haná, UherskobrodskoVesnické památkové rezervace a zóny Zlínského kraje nejpočetněji zastupuje valašská zástavba typická pro CHKO Beskydy. Velmi pozdní osídlení provází salašnictví a pastvectví, odrážející se rovněž v typologické skladbě tradiční roubené zástavby. Dále je Zlínský kraj zastoupen vinohradnickými stavbami v podobě typické pro oblast Uherskobrodska a vesnicemi východní Hané, kde jsou dochovány tzv. domy s výškou.

Oblasti: CHKO Beskydy Uherskobrodsko Haná

CHKO Beskydy

Nejvýše položené oblasti Zlínského kraje představuje CHKO Beskydy, přesněji západní část Moravskoslezských Beskyd rozprostírající se na části kraje. Vzhledem k nemožnosti obvyklého zemědělského obhospodařování půdy byla hornatá oblast osídelna velmi pozdě. Osídlení přitom probíhalo formou valašské kolonizace s postupným odlesňováním údolních i svažitých ploch pro účely pastevectví a salašnického chovu dobytka. S přeměnou na pasteveckou a salašnickou krajinu souvisí rovněž nepravidelná a rozptýlená zástavba nevytvářející prostor hospodářského dvora, tolik charakteristický pro nížinné zemědělské oblasti. Stavby reprezentované domem karpatského typu a salašnickými stavbami stojí osamoceně uprostřed pasek a holin nebo jsou sdružovány do sídelních shluků, často rodinného charakteru. Navzdory pozdnímu osídlení zůstává s ohledem na lesnatou horskou oblast hlavním stavebním materiálem dřevo, používané na stěny roubených staveb i střešní konstrukce. Charakteristická lomená střecha s polomením výrazně přesahuje po celém půdorysném obvodě domu a je kryta šindelovou krytinou.

Uherskobrodsko

Z hlediska lidové architektury jsou významné rovněž jižně položené oblasti Zlínského kraje, reprezentující etnografický region Uherskobrodska. Památkově chráněné lokality zde ovšem nepředstavují zastavěná obytná území obcí, ale soubory vinohradnických staveb typických pro tuto oblast jižní Moravy. Vinné búdy, jak se tyto drobné nadzemní stavby lisoven na nazývají, jsou zpravidla situovány na okraji obce. Nezaměnitelné vinohradnické stavby vytvářejí charakteristickou jednostrannou řadovou zástavbu podél nezpevněné cesty vedoucí pod viničními někdy již zaniklými viničními tratěmi.

Haná

Úrodná oblast Hané ležící východní částí na území Zlínského kraje je charakteristická okapovou zástavbou s krytými vjezdy. Zástavba souvisle vymezených veřejných prostorů návesního nebo ulicového charakteru je tvaořeny typickými hanáckými statky. Převažují zde dvoustranné úhlové (hákové) půdorysy se stodolami umístěnými až na konci zahrad. Mezi nejhodnotnější objekty reprezentující místní stavební tradici náleží zejména tzv. domy s výškou, charakterizované zvednutím části domu o patrovou komoru. Architektura zdejších vesnic se stavbami náležejícími k pomoravsko-panonskému (pomoravsko-podunajskému) domovému typu byla rovněž neodmyslitelně spjata s dnes již ojediněle dochovanou doškovou krytinou.

Autor textu a fotodokumentace Zlínský kraj - památkové rezervace a zóny © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


CHRÁNĚNÁ A OHROŽENÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A PAMÁTKYZpět na úvodní stránku: Památkově chráněná území, lokality a stavby
    05.02.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE ČR

Hlavní město Praha
VPR hlavní město Praha
Středočeský kraj
VPR Středočeský kraj
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov
Jihočeský kraj
VPR Jihočeský kraj
VPR Jihočeský kraj - II. str.
   Malé Chrášťany
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Vlastiboř
   Volary
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
VPR Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
VPR Liberecký kraj
   Jizerka
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
VPR Pardubický kraj
Kraj Vysočina
VPR Kraj Vysočina
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Pavlov
   Veletiny
   Vlčnov
Zlínský kraj
VPR Zlínský kraj
Olomoucký kraj
VPR Olomoucký kraj
Moravskoslezký kraj

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz