Stavby v obci Malé Chrášťany

Dřevěné, přezděné a zděné stavby

Stránka o jihočeské vesnici Malé ChrášťanyS ohledem na mimořádně významný soubor usedlostí s domy blatského typu byla jihočeská obec Malé Chrášťany prohlášena za památkovou rezervaci se souborem lidové architektury. Řada objektů uvnitř plošně památkově chráněného území je rovněž prohlášena za kulturní památky.

Výzdoba štítového průčelí

Výzdoba štítového průčelí blatského domu
Obezděná roubená konstrukce s novým průčelím ukončeným zvonovitým štítem
nad římsou. Štít opatřený dataci 1862
nese bohatou štukovou výzdobu.
Malé Chrášťany, okres České Budějovice


Foto © MaČe • fotogalerie

Obsah:

  1. Starší roubené stavby
  2. Zděné přestavby starších staveb
  3. Mladší zděné stavby
  4. Štuková výzdoba zděných průčelí

Starší roubené stavby

Obdobně jako v jiných obcích ležících v nížinných polohách jižních Čech se rovněž v Malých Chrášťanech dochovala starší vrstva zástavby jen ojediněle. Přestože ještě mapa stabilního katastru z roku 1827 zachytila většinu staveb žlutou barvou značící spalný typ konstrukce, již ve 2. polovině téhož století se početní poměr mění ve prospěch zděných staveb.

Zděné přestavby starších staveb

V některých případech však byla roubená konstrukce jen dodatečně obezděna a může být do dnešních dob součástí dochovaných staveb. Kromě interiéru mohou roubené stěny prozradit i dosud viditelná nebo pod vrstvou nápadně nepravidelné omítky skrytá trámová zhlaví. V jednom případě byla roubená konstrukce prozrazena i trhlinou ve zdivu, skrze kterou byla vidět nárožní vazba.

Mladší zděné stavby

Malé Chrášťany - humna

Prostor za stodolami plnící funkci užitkové zahrady
Prostor za hospodářskými objekty stodol sloužící jako zahrada s ovocnými stromy.
Obec Malé Chrášťany,
okres České Budějovice


Foto © MaČe • fotogalerie

Převažující část historického stavebního fondu však v současnosti tvoří zděné stavby zemědělských usedlostí dochovaných převážně v podobě typické pro oblast hlubockých blat 19. století. Usedlosti jsou charakteristické svým dvouštítovým průčelím s branou a brankou situovanou uprostřed.

V zadní části je prostor hospodářského dvora uzavírán stodolou, za níž je zahrada s ovocnými stromy. Kromě kamene je časté i užití pálených cihel a přirozeně i pálené střešní krytiny.

Štuková výzdoba zděných průčelí

Zděné stavby nebo přestavby starších staveb jsou v oblasti hlubockých blat (nazývaných též blaty zbudovskými) opatřeny náročnou štukovou výzdobou.

Výzdoba se uplatňuje v nebývalé míře zejména na náročně zvonovitě tvarovaných štítech oddělených od přízemí výraznou profilovanou římsou. Mezi oblíbené motivy jihočeských štítů této oblasti patří ukončení ve tvaru oslího hřbetu, slepá balustráda, zavěšené voluty i trojúhelník s božím okem.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Památková rezervace Malé Chráštany © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
Hl. m. Praha - rezervace
Středočeský kraj
Středočeský kraj - rezervace
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj - rezervace
Jihočeský kraj - rezervace II.
   Malé Chrášťany
   Malé Chrášťany - stavby
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Stachy - stavby s roubením
   Stachy - zděné stavby
   Vlastiboř
   Volary - obec
   Volary - starší stavby
   Volary - mladší stavby
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj - rezervace
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
Liberecký kraj - rezervace
   Jizerka - historie osídlení
   Jizerka - sklárny, panský dům
   Jizerka - přízemní domy
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
Pardubický kraj - rezervace
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina - rezervace
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj - rezervace
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Blatnice - lisovny se sklepy
   Pavlov - obec
   Pavlov - domy a výzdoba
   Pavlov - vinařské domy
Zlínský kraj
Zlínský kraj - rezervace
   Rymice u Holešova - obec
   Rymice-Hejnice - rezervace
   Veletiny - obec
   Veletiny - vinné búdy
   Vlčnov - obec
   Vlčnov - dům a komora
   Vlčnov - mladší domy
   Vlčnov-Kojiny - vinné búdy
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj - rezervace
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz