Dobřeň

Středočeská obec v CHKO Kokořínsko

Stránka o obci Dobřeň na Kokořínsku, s roubenými a zděnými patrovými domyObec Dobřen leží v CHKO Kokořínsko, v prostředí výrazně modelovaném okolními vrchy (Špičák u Střezivojic, Špičák u Jestřebic) nebo roklemi a doly, tj. údolími (Střezivojský důl, Dobřeňský důl). Území situované na hranici přírodní rezervace je tvořeno převážně smíšenými lesy a zemědělskou půdou v odlesněných polohách.

Dobřeň na Mělnicku

Obec Dobřeň na mapě stabilního katastru

Mapa stabilního katastru z roku 1842 zachycující historické objekty převážně spalného, tj. dřevěného provedení.
Obec Dobřeň, okres Mělník

Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Obsah:

  1. Obec Dobřeň
  2. Dřevěné a zděné stavby
  3. Památkový fond

Obec Dobřeň

Obec Dobřeň představuje uceleně dochovanou historickou vesnici vyznačující se poměrně nepravidelným půdorysem podmíněným členitostí terénu.

Zástavba je soustředěna ve větší či menší vzdálenosti od hlavní komunikace, přičemž ve východní části obce došlo k vytvoření veřejného prostoru návesního charakteru. Rovněž pro západní část obce je vlivem staveb situovaných ve větší vzdálenosti od komunikace příznačné vytvoření volnějšího prostranství, avšak jeho charakter je v důsledku značné svažitosti terénu již zcela odlišný.

Dřevěné a zděné stavby

Dobřen - západní část obce

Obec Dobřeň s roubenými patrovými domy
Roubené patrové domy v podobě typické
pro CHKO Kokořínsko. Stavby jsou
situované ve svažitém terénu, který je
charakteristický pro západní část obce.
Dobřeň, okres Mělník

Foto © MaČe • fotogalerie

Vlastní památková rezervace zahrnující v podstatě celou obec je tvořena významným souborem staveb lidové architektury. Mezi těmito vynikají především roubené patrové stavby v podobě typické pro oblast Kokořínska. Ke starší vrstvě zástavby můžeme ovšem zařadit i mnohé zděné konstrukce vystavěné za použití místního kamene. Početná je v současnosti rovněž mladší vrstva zástavby z pálených cihel, stejně jako řada stavebních úprav starších objektů spočívající především v přezdívání stěn nebo nové konstrukci krovu.

Památkový fond

Dochovaný a mimořádně hodnotný historický stavební fond obce pochází převážně z období 18. a 19. století s řadou mladších a na štítech často datovaných přestaveb z 1. čtvrtiny 20. století. Nedílnou součástí obrazu vesnice jsou vedle přírodního prostředí se vzrostlými památnými stromy rovněž drobné sakrální stavby (výklenková kaplička, křížek na kamenném podstavci), vhodně doplňující vnitřní i vnější prostředí sídelního útvaru.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Památková rezervace Dobřeň v CHKO Kokořínsko © Martin Čerňanský

Související téma >

STŘEDNÍ ČECHY

Zemědělské usedlosti
Dům a hospodářské stavby zemědělské usedlosti
Roubené domy
Domy a hospodářská stavba roubené konstrukce
Hrázděné domy

Zděné domy
Zděné patrové domy z kamene a cihel

Ubytování Křivoklátsko

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
Hl. m. Praha - rezervace
Středočeský kraj
Středočeský kraj - rezervace
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj - rezervace
Jihočeský kraj - rezervace II.
   Malé Chrášťany
   Malé Chrášťany - stavby
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Stachy - stavby s roubením
   Stachy - zděné stavby
   Vlastiboř
   Volary - obec
   Volary - starší stavby
   Volary - mladší stavby
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj - rezervace
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
Liberecký kraj - rezervace
   Jizerka - historie osídlení
   Jizerka - sklárny, panský dům
   Jizerka - přízemní domy
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
Pardubický kraj - rezervace
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina - rezervace
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj - rezervace
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Blatnice - lisovny se sklepy
   Pavlov - obec
   Pavlov - domy a výzdoba
   Pavlov - vinařské domy
Zlínský kraj
Zlínský kraj - rezervace
   Rymice u Holešova - obec
   Rymice-Hejnice - rezervace
   Veletiny - obec
   Veletiny - vinné búdy
   Vlčnov - obec
   Vlčnov - dům a komora
   Vlčnov - mladší domy
   Vlčnov-Kojiny - vinné búdy
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj - rezervace
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz