Příkazy u Olomouce

Hanácké grunty s domy se žudry

Stránka o hanácké obci Příkazy u OlomouceObec Příkazy je hanácká vesnice středověkého původu, založená v blízkosti královského města Olomouc. Nejhodnotnější část obce byla roku 1995 prohlášena za památkovou rezervaci se souborem lidové architektury.

Mapa stabilního katastru

Historická mapa stabilního katastru zachycující obec v 1. polovině 19. století

Historická mapa obce z roku 1834, zachycující stavby spalného i nespalného provedení. V prostoru Za humny protíná pole císařská silnice do Olomouce.
Obec Příkazy, okres Olomouc

Historická mapa © ČÚZK

Obsah:

  1. Pomoraví
  2. Obec a hanácké grunty
  3. Domy se žudry
  4. Hospodářské stavby
  5. Stodoly v zahradách

Pomoraví

Nedaleko obce Příkazy protéká řeka Morava, kolem které byla v úseku od Mohelnice po Olomouc prohlášena CHKO Litovelské Pomoraví. V daleko rozsáhlejší oblasti celého Pomoraví byla objevena řada archeologických nálezů, neboť nejstarší osídlení kraje i první stezky postupovaly právě podél toku řeky Moravy.

Obec a hanácké grunty

Historickou obec Příkazy u Olomouce charakterizuje protáhlý ulicový půdorys, jehož osou je místní komunikace. Po obou stranách středové komunikace jsou situovány hanácké grunty s okapově orientovanými domy. Na východním a severozápadním okraji se již před polovinou 19. století rozvinula mladší domkářská zástavba drobnějšího měřítka.

Dochované dřevěné, převážně však již hliněné nebo z pálených cihel vyzděné domy a hospodářské stavby gruntů pocházejí z období 17. až 19. století.

Domy se žudry

Hanácký dům se žudrem

Hanácký dům se žudrem v obci Příkazy u Olomouce

Zástavba obce domy okapové orientace. Vlevo dům se vstupním žudrem, jehož přízemí je otevřeno klenutými otvory zatímco patrová komora prolomena
jen větracími štěrbinovými otvory.
Obec Příkazy, okres Olomouc

Foto © MaČefotogalerie

Mezi nejvýznamnější stavby v obci Příkazy i širší oblasti Hané náleží domy se žudry. Stavební historie hliněných domů doplněných o žudro náleží, stejně jako roubené konstrukce, k nejstarší vrstvě místní zástavby.

Dle provedených průzkumů lze usuzovat, že samotné stavební útvary žudrů jsou vývojově mladšího původu než vlastní domová jádra. Přesto se žudry od 2. poloviny 18. století stávají typickým znakem řady hanáckých domů, jejichž souvislou uliční frontu člení. Z poměrně početného množství žudrů, často doprovázených předzahrádkami, se jich do současnosti dochovalo poskromnu. Například v Příkazech poslední dva, přestože mapa SK z roku 1834 jich v obci zobrazuje ještě přes třicet.

Hospodářské stavby

Na domy okapové orientace a v současnosti již převážně patrového uspořádání navazují hospodářská křídla tvořená přízemními objekty chlévů apod. Ve většině případů je dvůr uzavírán dalším zděným objektem hospodářské funkce a úhlová dispozice usedlostí přerůstá do trojkřídlého půdorysu.

Stodoly v zahradách

V zadní části zahrady, odděleně od staveb soustředěných po obvodu hospodářského dvora, jsou situovány stodoly. Na rozdíl od ostatních staveb obci se stodoly vyznačují v 1. polovině 19. století ještě hořlavým provedením, znázorněném na mapě stabilního katastru žlutou barvou. Zahrady hanáckých gruntů jsou zpravidla vymezeny nízkými ohradními zdmi, na které bylo užito hliněných válků, kamene a později pálených cihel.

Historická zástavba obce Příkazy je v jihovýchodní části doplňována o další objekty sloužícími pro účely hanáckého skanzenu.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Hanácký skanzen Příkazy u Olomouce © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
Hl. m. Praha - rezervace
Středočeský kraj
Středočeský kraj - rezervace
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj - rezervace
Jihočeský kraj - rezervace II.
   Malé Chrášťany
   Malé Chrášťany - stavby
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Stachy - stavby s roubením
   Stachy - zděné stavby
   Vlastiboř
   Volary - obec
   Volary - starší stavby
   Volary - mladší stavby
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj - rezervace
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
Liberecký kraj - rezervace
   Jizerka - historie osídlení
   Jizerka - sklárny, panský dům
   Jizerka - přízemní domy
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
Pardubický kraj - rezervace
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina - rezervace
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj - rezervace
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Blatnice - lisovny se sklepy
   Pavlov - obec
   Pavlov - domy a výzdoba
   Pavlov - vinařské domy
Zlínský kraj
Zlínský kraj - rezervace
   Rymice u Holešova - obec
   Rymice-Hejnice - rezervace
   Veletiny - obec
   Veletiny - vinné búdy
   Vlčnov - obec
   Vlčnov - dům a komora
   Vlčnov - mladší domy
   Vlčnov-Kojiny - vinné búdy
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj - rezervace
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz