TÉMATICKÝ OKRUH - C - > OCHRANA PAMÁTEK > CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A STAVBY
OCHRANA NAŠICH PAMÁTEKOCHRANA VESNIC A PAMÁTEK V ČR
Název kapitoly k seznamu typů stavebVesnické památkové rezervace

VESEC

Historie obce a charakter zástavby

Vesnické sídlo s nepravidelným návesním půdorysem středověkého původu. Tradiční zástavbu obce charakterizují roubené obytné a hospodářské stavby převážně patrového uspořádání. Většina staveb pochází z období 18. a 19. století a vedle dřeva se na nich uplatňují i pískovcové kvádry (štuky). Patrové domy se střechami sedlového tvaru jsou typické pro širší oblast Sobotecka a mají ve štítovém průčelí charakteristická sdružená okna se společným parapetem a profilovanou římsou. Bedněné štíty se vyznačují jednoduše svisle kladenými prkny nebo složitějšími lomenicemi odrážející konstrukci krovů se stojatými stolicemi. Jednoduše svisle bedněné bývá rovněž plné zábradlí pavlačí, které jsou často situované po celé délce dvorního průčelí a zajišťují přístup do prostor v patře. Některé stavby jsou opatřeny mladšími vaznicovými krovy včetně obvyklého uplatnění profilovaných trámků ve vrcholu štítu. Starší hořlavá krytina je nahrazena ponejvíce vláknocementovými šablonami nebo pálenými taškami.

Fotografie a historické mapy Vesce u Sobotky

VESEC U SOBOTKY - HISTORIE, MAPOVÉ A PLÁNOVÉ PODKLADY < MALÁ MAPA SK VESEC 1024x768 VESEC U SOBOTKY - CÍSAŘSKÝ OTISK MAPY STABILNÍHO KATASTRU
WESETZ 1842

Vesec u Sobotky, foto 1 - vesnice návesního půdorysu středověkého původu charakterizuje převážně dřevěná zástavba (na mapě značena žlutě) s viditelnými trámy roubených stěn. Ke konci 1. pol. 19. stol. jsou tak jedinnými nespalnými (značeno červeně) objekty dva kamenné chlévy a uprostřed návsi situovaná socha na podstavci. Vlevo patrový dům na st.p.č.70, foto: 2006
Vesec u Sobotky, foto 2 - roubený dům pocházející ze 2.pol. 20.století. Nevelkému stáří nasvědčuje samotná poloha uvnitř návesního prostoru, navíc ještě nezachycená mapou stabilního katastru (orientačně na pozemkové parcele č. 580). Původně patrový dům byl na poč. 20.stol. upraven snížením, na které poukazují vaznicové krovy a obytný prostor nad vstupem, foto: 2005

Vesec u Sobotky, foto 3 - harmonický obraz vesnice dotvářejí drobné stavební úpravy ohrazení i jednoduché objekty tradičních forem. V popředí zahrádka vyčleněná z návesního prostoru (p.p.č.552) a opatřená jednoduchým plotem se sloupky. Od návesní čáry ji odděluje ohradní zeď z kamenných kvádrů, za kterou již vyčnívají cihelné štíty velkých hospodářských budov, foto: 2005

Vesec u Sobotky, foto 4 - pro celou oblast Sobotecka, náležející k severočeskému domovému typu, je příznačné patrové uspořádání s dlouhou pavlačí při vstupním průčelí (dům na st.p.č.66). Dalším charakteristickým znakem jsou sdružená okna v čelním průčelí, ukončeném štítem se svisle bedněnými překládanými prkny. Pod trámy pavlače je umístěna rámová přístěnná konstrukce, vývojově související s konstrukcí podstávky. Na štítovou stěnu byla dodatečně jako ochrana před deštěm a sněhem připevněna pultová stříška. Stěny jsou opatřeny pouze vápenným nátěrem, oproti jižněji položenému Polabí charakterizovaném hliněnou omazávkou, foto: 2005

Stručný popis současného stavu

Současný stav Vesce u Sobotky se vyznačuje zdařilou úpravou veřejných prostranství, zejména návesního prostoru. Historický stavební fond obce je na tom bohužel hůře, protože některé z hodnotných objektů prošly nevhodnými stavebními úpravami snižujícími jejich autenticitu. Nejcitelnější ztrátou jeVESEC - Nevhodný je především způsob opracování a osazení nových trámů, kdy šířka vodorovných spár jištěných ocelovými prvky je konstatní po celé délce spáry. Rovněž povrchová úprava okenních rámů a křídel se vyznačuje nízkou řemeslnou úrovní, mající za následek jejich podobnost plastovými výliskům. naprosto nezdařilá oprava přízemí u patrového domu č.p.15 (prohlášen za kulturní památku), u kterého došlo k výměně trámů světnice v celém výškovém a půdorysném rozsahu. Nevhodný je především způsob opracování a osazení nových trámů, kdy šířka vodorovných spár jištěných ocelovými svorníčky je konstatní po celé délce spáry. Rovněž povrchová úprava okenních rámů a křídel se vyznačuje nízkou řemeslnou úrovní, mající za následek jejich podobnost plastovými výliskům. Samotné okenní rámy s křídly se navíc vyznačují nepříliš zdařilými proporcemi. Za nezdařilou je možné považovat rovněž opravu přízemního objektu č.p.14 (rovněž prohlášeném za KP), u kterého došlo ke špatně provedenému zateplení podkrovní prostoru. Silná vrstva tepelné izolace se bohužel nepříjemně projevila i navenek stavby, třebaže je krytá nepřiměřeně širokými prkny okřídlí. Oproti předchozím stavbám charakterizovaným nezdařilými opravami se hodnotný patrový dům č.p.18 (rovněž KP) vyznačuje absencí požadovaných oprav a jako nevyužíván postupně chátrá.

Autor textu a fotodokumentace k obci Vesec © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


CHRÁNĚNÁ A OHROŽENÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A PAMÁTKYZpět na úvodní stránku: Památkově chráněná území, lokality a stavby
    06.03.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE ČR

Hlavní město Praha
VPR hlavní město Praha
Středočeský kraj
VPR Středočeský kraj
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov
Jihočeský kraj
VPR Jihočeský kraj
VPR Jihočeský kraj - II. str.
   Malé Chrášťany
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Vlastiboř
   Volary
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
VPR Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
VPR Liberecký kraj
   Jizerka
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
VPR Pardubický kraj
Kraj Vysočina
VPR Kraj Vysočina
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Pavlov
   Veletiny
   Vlčnov
Zlínský kraj
VPR Zlínský kraj
Olomoucký kraj
VPR Olomoucký kraj
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz