Stará Hora a Kojiny u Vlčnova

Vinné búdy - exteriér a interiér staveb

Stránka o slovácké obci VlčnovSeverovýchodně od středu obce Vlčnov stojí na svazích osázených sady a vinohrady soubor vinných búd. Drobné vinohradnické stavby stojí pod viničními tratěmi Stará hora a Kojiny.

Vlčnov - Stará Hora a Kojiny

Viniční tratě Stará hora a Kojiny na mapě stabilního katastru

Stavby nadzemních lisoven na mapě stabilního katastru z roku 1827. Všechny stavby značeny již jako nespalné.
Obec Vlčnov, okres Uherské Hradiště

Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Obsah:

  1. Lisovny vína
  2. Materiál a konstrukce
  3. Interiér lisoven
  4. Exteriér lisoven
  5. Střecha a střešní krytina
  6. Moravské vinařské stezky

Lisovny vína

Mimořádně významný vinohradnický soubor čítá několik desítek vinných búd. Nejlépe byly zachovány v trati Kojiny, přičemž zhruba čtyři desítky byly zahrnuty do území památkové rezervace Vlčnov - Kojiny. Zde lisovny vytvářejí charakteristickou štítově orientovanou řádkovou zástavbu podél jedné strany nezpevněné komunikace vedoucí pod viničními tratěmi.

Za hranicí památkové rezervace bohužel již došlo k výstavbě několika nevhodných objektů, neslučitelných s tradiční zástavbou co do velikosti i architektonického výrazu.

Materiál a konstrukce

Búdy ve Vlčnově - Kojinách

Vinohradnické stavby lisoven vína ve Vlčnově - Kojinách

Drobné vinohradnické stavby lisoven kryté již sedlovými střechami s pálenou krytinou namísto původních došků.
Obec Vlčnov, okres Uherské Hradiště


Foto © MaČe • fotogalerie

Hliněné, hrázděné a zděné lisovny pocházejí z 18. až počátku 20. století. Některé starší búdy vyznačují se zabudovanou rámovou konstrukcí přitom mohly vzniknout i ze starších seníků.

Starší lisovny jsou převážně provedeny z dusané hlíny nabíjené mezi bednění, zatímco mladší z nepálených a později pálených cihel.

Interiér lisoven

Stavby lisoven bez sklepů se vyznačují obdélníkovými půdorysy se dvěmi prostory. Přední představuje místnost s lisem a vinohradnickým nářadím včetně ukládání prázdných sudů i dalších nádob. Do tohoto prostoru se po sklizni snášely hrozny vinné révy a rovněž se zde lisovaly. Později zde bylo zřizováno i posezení, sloužící především o nedělích, svátcích a během slavností. Zadní prostor menších rozměrů představuje komůrku sloužící pro ukládání sudů s vínem.

Exteriér lisoven

Vnější vzhled lisoven je poměrně prostý, určovaný vápnem olíčenými stěnami a modrou podrovnávkou. Ta může být nanesena po celém obvodě stavby nebo jen na kratším průčelí s dveřním otvorem orientovaným k přístupové komunikaci. Vedle dveřního otvoru mohou plné zdivo prolamovat ještě malé větrací otvory, umístěné na čelním nebo bočním průčelí.

Střecha a střešní krytina

Búdy na historické fotografii

Vlčnovské vinné búdy na historické fotografii

Historická fotografie vlčnovských búd, zastřešených ještě doškovou krytinou valbových nebo sedlových střech.
Obec Vlčnov, okres Uherské Hradiště


Foto © neuvedeno • fotogalerie

Starší zastřešení představovaly valbové střechy kryté došky. V některých případech byly střechy opatřené nad dveřmi situovaným podávacím vikýřem pro ukládání sena do podkrovního prostoru.

V současnosti je tento typ střech, dříve běžných v oblasti celého nížinného Slovácka (tzv. Dolňácko), již nahrazen střechami sedlového tvaru. Bedněné štíty střech jsou více či méně předsazeny přes obvodové stěny, přičemž otvor s dřevěnými dvířky pro ukládání sena zůstal namnoze zachován. Dobře tepelně izolující, avšak snadno hořlavou, doškovou krytinu již nahradila nespalná krytina ze šablon nebo vápenocementových či pálených tašek. Soubor vinných búd je doplněn o vinařskou kapličku.

Moravské vinařské stezky

Mimořádně významný soubor lisoven ve Vlčnově - Kojinách reprezentuje vinařskou oblast jihovýchodní Moravy a je součástí Moravských vinařských stezek - Uherskohradišťská oblast.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Památková rezervace Vlčnov - Kojiny © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
Hl. m. Praha - rezervace
Středočeský kraj
Středočeský kraj - rezervace
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj - rezervace
Jihočeský kraj - rezervace II.
   Malé Chrášťany
   Malé Chrášťany - stavby
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Stachy - stavby s roubením
   Stachy - zděné stavby
   Vlastiboř
   Volary - obec
   Volary - starší stavby
   Volary - mladší stavby
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj - rezervace
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
Liberecký kraj - rezervace
   Jizerka - historie osídlení
   Jizerka - sklárny, panský dům
   Jizerka - přízemní domy
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
Pardubický kraj - rezervace
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina - rezervace
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj - rezervace
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Blatnice - lisovny se sklepy
   Pavlov - obec
   Pavlov - domy a výzdoba
   Pavlov - vinařské domy
Zlínský kraj
Zlínský kraj - rezervace
   Rymice u Holešova - obec
   Rymice-Hejnice - rezervace
   Veletiny - obec
   Veletiny - vinné búdy
   Vlčnov - obec
   Vlčnov - dům a komora
   Vlčnov - mladší domy
   Vlčnov-Kojiny - vinné búdy
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj - rezervace
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz