Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | FOTKY PAMÁTEK, VESNIC A KRAJINY | ATLAS VESNIC A PAMÁTEK | PRÁVO A LEGISLATIVA | HISTORIE V DATECH | ENCYKLOPEDIE STAVEB A STAVITELSTVÍ | SEZNAM A REJSTŘÍK VESNIC | PUBLIKACE A LITERATURA | KULTURA | ARCHÍV
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>

.
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
ENCYKLOPEDIE
LIDOVÉ ARCHITEKTURY
:: A
:: B
:: C
:: Č
:: D
:: E
:: F
:: G
:: H
:: CH
:: I
:: J
:: K
:: L
:: M
:: N
:: O
:: P
:: Q
:: R
:: Ř
:: S
:: Š
:: T
:: U
:: V
:: W
:: X
:: Y
:: Z
:: Ž
TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ VÝRAZY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBY - ČECHY, MORAVA A SLEZSKO - domovská stránkaENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURYSlovník odborných výrazů

ENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY

Hesla začínající písmenem N

N - Encyklopedie lidové architekturyObsah: Nabíjená technika Nábytek Na domě Nádomí (půda) Nadpraží

NABÍJENÁ TECHNIKA, TLUČENICE (nář., jihovýchodní Morava), PĚCHOVANICA, SYPANICE (nář., západní Morava), VYBÍJENÁ STĚNA (nářečně, jihovýchodní Morava)

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Nabíjená technika

NÁBYTEK, LIDOVÝ NÁBYTEK

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Lidový nábytek

NA DOMĚ, NA DŮM (nářečně, Podkrkonoší)

Na půdě, na půdu, v domě = ve svěnici (lit. 016: J. Vařeka, str. 126).

NÁDOMÍ (nářečně, Podkrkonoší), PŮDA

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: J. Vařeka, str. 180-181/kráceno).

NADPRAŽÍ

Konstrukce nad okenním nebo dveřním otvorem (lit. 016: V. Frolec, str. 126).

NADPRAŽNÍ TRÁM

Trám srubové stěny uzavírající nahoře dveřní a okenní otvory (ve východních nářečích zv. „závěrka“, „zavírka“ apod.). Do nadpražního trámu jsou zapuštěny svislé sloupky dveřního otvoru (lit. 016: J. Vařeka, str. 126).

NADSKLEPNÍ BYT

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Nadsklepní byt

NADTRÁMNICA (nářečně, východní Morava)

Trám srubové stěny uzavírající shora stropní trámy (lit. 016: J. Vařeka, str. 126).

NÁDVOŘÍ

Architektonicky upravený dvůr. Na vesnici se vyskytuje u některých reprezentačních veřejných budov (lit. 016: V. Frolec, str. 126).

NÁIZBÍ (nářečně, jihovýchodní Morava), VÝŠKA (též DOM S VÝŠKOU), nář., moravsko-slovenské pomezí)

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Podkrovní komora

NÁKLADEK (nářečně, Pardubicko)

Trámek k nastavení stropnice (lit. 016: J. Vařeka, str. 126).

NÁKOLNÍ STAVBA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Nákolní stavba - nákolní konstrukce

NÁLEPEK (nářečně, vých. Morava, na Těšnísku „nolepa“)

1. Žudro (Slovácko); 2. Zápraží (Kopanice); 3. Otevřené ohniště (Těšínsko) (lit. 016: V. Frolec, str. 127).

NÁMĚTEK, ŠTYCH (nářečně, Českomoravská vrchovina)

Kratší trám připevněný ke krokvi nad okapem. Námětek vyrovnává rozdíl mezi patami krokví a okrajem střechy nad římsou. Dolní konec námětku spočívá na stropním trámu nebo na okapové vaznici (lit. 016: J. Vařeka, str. 127/kráceno).

NÁRODOPISNÁ METODA

Představuje kombinaci metody historické, etnokartografické, sociologické, popř. dalších metod. Primární postavení má u národopisné metody historické hledisko. Specifikem této metody je terénní průzkum (lit. 016: V. Frolec, str. 127/kráceno).

NÁRODOPISNÁ SPOLEČNOST ČESKOSLOVANSKÁ

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: J. Vařeka, str. 127-128/kráceno).

NÁRODOPISNÁ VÝSTAVA ČESKOSLOVANSKÁ

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: J. Vařeka, str. 128/kráceno).

NÁRODOPISNÉ ODDĚLENÍ HISTORICKÉHO MUZEA NÁRODNÍHO MUZEA V PRAZE

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: J. Vařeka, str. 128-129/kráceno).

NÁROŽNICE (nářečně, východní Morava, Slezsko)

1. Štítové krokve (Slovácko) 2. Část valbové střechy, a to v užší straně stodoly (Slezsko) (lit. 016: V. Frolec, str. 129).

NÁROŽNÍK

1. Velký hřeb na spojování krovů. 2. Nárožní kámen (lit. 016: J. Vařeka, str. 129).

NÁROŽNÍKY (nářečně, jihovýchodní Morava)

Došky, které se váží zastřiženými konci dolů a dávají střeše stupňovitý tvar, tvoří zpravidla spodní řadu a nároží střech (lit. 016: V. Frolec, str. 129).

NA RYBINU, NA RYBU, RYBINA

S ohledem na provázanost s jinými hesly bude heslo zpracováno později (lit. 016: J. Vařeka, str. 188/).

NÁŘADÍ A NÁČINÍ K TOPENIŠTI

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: V. Frolec, str. 130/kráceno).

NÁSEP, NÁSPÍ, NÁSPA, ZÁPRAŽÍ, ZÁBŘEŽÍ (nářečně, Čechy)

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Zápraží

NÁSTĚNNÁ MALBA, NÁZEDNÍ MALBA

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: V. Frolec, str. 130-131/kráceno).

NÁSTREŠNIK (nářečně, moravsko-slovenské pomezí)

Malá předsazená valbička (lit. 016: J. Vařeka, str. 131).

NÁTOŇ (nářečně)

Místo na dvoře nebo pod kolnou, kde se seká dřevo. V jižních Čechách volná prostora mezi chlévem a stodolou, kam se ukládá dříví. Na Valašsku též ve významu dvůr (lit. 016: V. Frolec, J. Vařeka, str. 131).

NÁTURISTA

Lidové označení pro nevyučené tesaře a zedníky (lit. 016: V. Frolec, str. 131).

NÁVES

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Náves

NÁVESNÍ SILNICOVKA, ULICOVKA, VESNICE

S ohledem na provázanost s jinými hesly budou hesla zpracována později (lit. 016: V. Frolec, str. 132).

NÁVRATÍ (nářečně, jv. Morava), PRŮJEZD DO DVORA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Průjezd do dvora

NA ZAHÁZKU (nář., Plzeňsko), DRÁŽKOVÁ KONSTRUKCE

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později. Uveden bude pouze stručný výtah. (lit. 016: J. Vařeka, str. 36/kráceno).

NÁZEDNÍ MALBA, NÁSTĚNNÁ MALBA

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: V. Frolec, str. 130-131/kráceno).

NEMOVITOST, NEMOVITOSTI

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Nemovitosti

NEPÁLENÁ CIHLA, VEPŘOVICE

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Nepálená cihla

NEPRAVÁ TRAŤOVÁ PLUŽINA, MALÁ TRAŤOVÁ PLUŽINA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Nepravá traťová plužina

NETŘESK STŘEŠNÍ (Sempervivum tectorum)

Rod čeledi tučnolistých. Má růžové květy, červeně tečkované. Rostl na hřebenu střech. Lidová víra přisuzovala netřesku střešnímu ochranu domu před bleskem (lit. 016: V. Frolec, str. 133).

NEZATÍŽENÁ ZEĎ

Zeď, která není zatížena stropní, popř. střešní konstrukcí. Má pouze funkci prostorotvornou (dělící, ohradní atd.) (lit. 016: V. Frolec, str. 133/).

NICOHLAV (nářečně, Čechy)

Dubový klínek bez hlavičky, na který se navlékala vrchní lať pro přibití došku na hřebeni střechy (lit. 016: V. Frolec, str. 133).

NIKA

Výklenek ve stěně (lit. 016: J. Vařeka, str. 133/kráceno).

NÍSTĚJ, MÍSTĚJ (nářečně, Čechy)

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Nístěj - místěj

NÍZKÁ STŘECHA

Sedlová střecha velmi nízkého sklonu (Volary a okolí) (lit. 016: J. Vařeka, str. 133/upraveno).

NOSNÁ ZEĎ

Zeď zatížená stropní, popř. střešní konstrukcí (lit. 016: V. Frolec, str. 133).

NOTHERT (nářečně, Brněnsko), ČERNÁ KUCHYNĚ

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později. Uveden bude pouze stručný výtah. (lit. 016: V. Frolec, str. 25-26/kráceno).

NOUZOVÁ KOLONIE

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Nouzová kolonie

NOUZOVÉ OBYDLÍ

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Nouzové obydlí

NŮŽKOVÝ KROV

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Nůžkový krovAktuální články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

ENCYKLOPEDIE: LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBYZpět na úvodní stránku: Encyklopedie lidové architektury
10.02.2012 © MaČe
2000-2011 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz