Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | FOTKY PAMÁTEK, VESNIC A KRAJINY | ATLAS VESNIC A PAMÁTEK | PRÁVO A LEGISLATIVA | HISTORIE V DATECH | ENCYKLOPEDIE STAVEB A STAVITELSTVÍ | SEZNAM A REJSTŘÍK VESNIC | PUBLIKACE A LITERATURA | KULTURA | ARCHÍV
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>

.
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
ENCYKLOPEDIE
LIDOVÉ ARCHITEKTURY
:: A
:: B
:: C
:: Č
:: D
:: E
:: F
:: G
:: H
:: CH
:: I
:: J
:: K
:: L
:: M
:: N
:: O
:: P
:: Q
:: R
:: Ř
:: S
:: Š
:: T
:: U
:: V
:: W
:: X
:: Y
:: Z
:: Ž
TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ VÝRAZY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBY - ČECHY, MORAVA A SLEZSKO - domovská stránkaENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURYSlovník odborných výrazů

ENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY

Hesla začínající písmenem O

O - Encyklopedie lidové architekturyObsah: Obálka Občina ObecObecní stodola Obecní pastouška

OBÁLKA (nářečně, severovýchodní Čechy)

1. Prkenné, obvykle zdobené orámování oken roubených domů; 2. Kabřinec (lit. 016: J. Vařeka, str. 135).

OBČINA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Občina

OBEC

1. Místně ohraničený soubor budov a pozemků tvořící základní správní jednotku; 2. Obecní úřad, výbor nebo občanstvo (lit. 016: V. Frolec, str. 135).

OBECNÍ STODOLA

Stodola v majetku obce, budovaná např. tam, kde k obecní pastoušce náleželo pole (lit. 016: J. Vařeka, str. 135/kráceno).

OBECNÍ PASTOUŠKA, PASTUŠKA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Obecní pastouška

OBHÁŇKA (nářečně, východní Morava)

Dva až tři srubové trámy zaroubené ve stěnách mezi „nadtrámnicí“ a „podkrokevňou“, na níž spočívá střecha. Obháňka zvyšuje půdní prostor (lit. 016: J. Vařeka, str. 135).

OBILNÍ JÁMA, PODZEMNÍ OBILNÍ SILO

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Obilní jáma - silo

OBKLAD STĚN, OBKLÁDÁNÍ DOMOVÝCH STĚN

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Obklad stěn

OBOROH, STANOVÁ STODOLA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Oboroh - stanová stodola

OBROVNÁVKA, PODROVNÁVKA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Sokl - podrovnávka

OBRTLÍK

Otočná uzavírka, používá se u dveří, oken apod. (lit. 016: J. Vařeka, str. 135).

OBVODOVÁ ZEĎ

Zeď na obvodu stavby (lit. 016: V. Frolec, str. 135).

OBYDLÍ VESNICKÉ CHUDINY, DOMKÁŘSKÉ STAVENÍ

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Domkářské stavení

OBYTNÁ KUCHYNĚ

Místnost vybavená uzavřeným otopným zařízením (zpravidla sporákem), které se vedle vaření využívá též ke stolování, drobným pracovním činnostem, ke spaní a jiným účelům. Ve vesnickém domě přebírá funkce staré jizby (světnice) (lit. 016: V. Frolec, str. 136).

ODR (nářečně, jižní Čechy)

Dřevěný strop a patro ve stodole (lit. 016: J. Vařeka, str. 136).

ODRNICE (nářečně, jižní Čechy)

Sloup ve stodole mezi mlatem a přístodolkem, podpírající strop (lit. 016: J. Vařeka, str. 136).

ODSAZENÝ ŠTÍT

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Odsazený štít

OHLUBEŇ

Roubená nebo prkenná obrubeň kolem studny (lit. 016: V. Frolec, str. 136/kráceno).

OHNISKO, VOHNISKO (nářečně, záp. a střední Morava),
ČERNÁ KUCHYNĚ

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: V. Frolec, str. 25-26/kráceno).

OHNIŠTĚ

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: V. Frolec, str. 136-137/kráceno).

OHŇOVÝ PATENT, POŽÁROVÉ ŘÁDY

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Ohňový patent

OHODIT DO KOŽUCHA (nářečně, jihovýchodní Morava),
DŮM "V KOŽICHU"

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Dům v kožichu

OHRADA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Ohrada

OHRADNÍ ZEĎ

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Ohradní zeď

OHRAZENÁ VESNICE, OPEVNĚNÁ VESNICE

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Opevněná vesnice

OCHOZ

Podsíň, polootevřená chodba okolo budovy a s budovou spojená (v lidovém stavitelství hlavně u dřevěných kostelů) (lit. 016: J. Vařeka, str. 137).

OCHRANA DOMU, ZVYKY PŘI STAVBĚ

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: V. Frolec, str. 167/kráceno).

OCHRANA PAMÁTEK LIDOVÉ ARCHITEKTURY

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: J. Vařeka, str. 137-139/kráceno).

OKAP, VODKAP (nářečně, Českomoravská vrchovina)

1. Nejnižší okraj střechy; 2. Podlomenice, šindelová stříška nad průčelními okny přízemku (Turnovsko); 3. Žlab odvádějící vodu pod okapem střechy (lit. 016: J. Vařeka, str. 139/kráceno).

OKAPOVÁ ORIENTACE STAVEB

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Okapová orientace staveb

OKAPOVÁ STŘÍŠKA

Obecný název pro stříšku u okapu. Specifickou formou okapové stříšky v lidovém stavitelství je podlomenice (lit. 016: J. Vařeka, str. 139).

OKAPOVÁ VAZNICE, VODVEDENÍ (nářečně, Chodsko)

Podélný trám uložený na zhlavích stropních trámů nebo zakapovaný do vazných trámů. Spočívají na něm konce krokví nebo námětků (v nářečích „ krokevnica “, „ matka “ – Haná, „ ostřešnica “, „ platva “, „ pravidlo “ aj.) (lit. 016: J. Vařeka, str. 139).

OKENICA (nářečně, jihovýchodní Morava)

Otvor v dřevěné stěně (velikosti asi 1 m x 1 m) oddělující mlat od přístodůlku, nebo otvor v zadní roubené stěně stodoly, jímž se podávalo obilí a sláma (lit. 016: V. Frolec, str. 140).

OKENICE

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Okenice

OKENIČKA

1. Zdrobnělina k okenice; 2. Kukánka, větrací otvor v lomenici (nářečně, jihovýchodní Morava) (lit. 016: V. Frolec, str. 140).

OKNO

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: J. Vařeka, str. 140-143/kráceno).

OKOLEK, OPEREK (nářečně, severovýchodní a východní Čechy)

Šindelový okraj u doškových střech, spodní řada šindelů (lit. 016: V. Frolec, str. 143).

OKOLNÍKY, ÚKOLNÍKY

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Úkolníky - okolníky

OKROUHLICE

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Vesnice - okrouhlice

OKŘÍDLÍ, OSTŘEŠÍ (nářečně, Pardubicko), ZÁKLOPY (nářečně, východní Čechy)

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Okřídlí - ostřeší

OLEJNA, ZÁBOJ, ZÁBOJNA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Olejna

OLOVNĚ (nářečně, Slezsko), OHLUBEŇ

Roubená nebo prkenná obrubeň kolem studny (lit. 016: V. Frolec, str. 136/kráceno).

OMÍTKA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Omítka

ONDŘEJSKÝ KŘÍŽ

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Trámy - ondřejský kříž

OPAVSKÝ DŮM

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: V. Frolec, str. 145/kráceno).

OPEREK (nářečně, Čechy), OKOLEK

Spodní střešní řada šindelů (lit. 016: J. Vařeka, str. 146).

OPEVNĚNÁ VESNICE, OHRAZENÁ VESNICE

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Opevněná vesnice

OPLOCENÍ

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Oplocení

OPLOTEŇ, VOPLOTEŇ (nářečně), ZÁDENÍ (nářečně, Čechy)

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Oploteň

OPUS SPICATUM

Klasovité zdivo, jehož kusové prvky se ukládají šikmo ve vodorovných vrstvách (dvě vrstvy vytvářejí klasovitý vzor). V lidové stavitelství se tato technika dochovala u stěn z hliněných válků na střední a jižní Moravě (lit. 016: V. Frolec, str. 146/kráceno).

ORIENTACE DOMU

Postavení obydlí vůči veřejnému prostranství a komunikaci. Rozeznáváme nepravidelnou orientaci, štítovou orientaci, okapovou orientaci a přechodnou formu kombinovaného typu zástavby (lit. 016: V. Frolec, str. 146).

OSADA

1. Menší soubor obytných i hospodářských budov, jednotně pojmenovaný; 2. Malá územní správní jednotka přičleněná v některém směru k blízké obci; 3. Orientační označení části území obce (lit. 016: V. Frolec, str. 146-147).

OSEDLÁNÍ (krokví), TESAŘSKÉ VAZBY DŘEV

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: J. Vařeka, str. 230-232/kráceno).

OSEDLÝ

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Osedlý

OSLOŇ (nářečně, Jičínsko)

Místo v peci, kam se sázel chléb (lit. 016: J. Vařeka, str. 147 ).

OSTÁVKOVÝ PLOT (nářečně, jižní Čechy)

Živý plot vytvořený propletením mladých stromků (lit. 016: V. Frolec, str. 147).

OSTĚNÍ

Svislé postranní části dveřního nebo okenního otvoru (lit. 016: J. Vařeka, str. 147 ).

OSTŘEŠÍ (nářečně, Pardubicko), OKŘÍDLÍ

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Okřídlí - ostřeší

OSTŘEŠNICE

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Ostřešnice

OSTŘIH, TESAŘSKÉ VAZBY DŘEV

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: J. Vařeka, str. 230-232/kráceno).

OSVĚTLENÍ, SVÍCENÍ

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Osvětlení

OTOPNÉ ZAŘÍZENÍ

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Otopné zařízení

OUMLATICE (nářečně, Doudlebsko)

Dřevěná přepážka mezi mlatem a přístodůlkem (lit. 016: J. Vařeka, str. 151).

OVČÍN

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Ovčín

OVEČKA (nářečně, východní Morava)

Dřevěný kolík používaný při spárování srubu a ohazování domu „do kožichu“ (lit. 016: V. Frolec, str. 151).

OZUB

Výstupek, výčnělek na zdi nebo na trámu (lit. 016: J. Vařeka, str. 151).Aktuální články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

ENCYKLOPEDIE: LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBYZpět na úvodní stránku: Encyklopedie lidové architektury
10.02.2012 © MaČe
2000-2011 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz