TÉMATICKÝ OKRUH -D- > OPRAVY STAVEB > ÚPRAVY A OPRAVY STAVEB
Zásady pro opravy a úpravy stavebZÁSADY PRO ÚPRAVY A OPRAVY STAVEB
Název kapitoly k opravám staveb na vesniciOprava a výměna > výplně otvorů > dveře a vrata

DVEŘE A VRATA - OPRAVA A VÝMĚNA

Doporučené zásady při opravě dveří a vrat

Stránka o opravě dveří a vratPracovní seznam zásad doporučených v souvislosti se zamýšlenou opravou či výměnou výplní dveří či vrat v případě poškozeného originálu. Seznam představuje rozpracovaný koncept věnovaný tématu nevhodného nahrazování starších křídel dveří a vrat za nové z důvodu jejich opotřebovaného či jinak neuspokojivého stavu nebo snahy o pomyslné sjednocení výrazu stavby. U historických staveb včetně pozdějších úprav jednoznačně preferuje zachování historického originálu před výrobou napodobeniny. Pro vyjímečné případy stanoví i podmínky, za kterých je možné přistoupit k výrobě nových dveří či vrat podle předem stanovených pravidel.

Obsah: Nevhodné nahrazování opotřebovaných dveří a vrat Nevhodné sjednocování vnějšího výrazu stavby Preference historického originálu před kopií Podmínky výroby nových dveří a vrat Nové dveře a vrata na místě neexistujících Konzultace s odbornou organizací

Nevhodné nahrazení opotřebovaných dveří a vrat

1/ U nejstarších a nejvýznamnějších staveb i tradiční vrstvy zástavby dochované ve vesnickém prostředí je důležité upřednostňovat historické provedení stavby včetně všech doplňkových konstrukcí. Naprosto rozhodující je hodnověrnost historického stavebního provedení před unáhleným odstraněním opotřebovaných nebo jinak poškozených prvků stavby za účelem dosažení nového vzhledu.

Nevhodné sjednocování vnějšího výrazu stavby

2/ Sjednocování vnějšího výrazu stavby za cenu nenahraditelného úbytku historického stavebního materiálu nebo řemeslných prvků není žádoucí. Doplnění v minulosti zaniklých dveřních křídel novými nemůže být důvodem pro nahrazení všech ostatních křídel, která se na objektu ještě dochovala. Zcela nepatřičné je to zejména v případech, kdy jsou výplně otvorů orientovány k různým stranám a nemohou se společně uplatnit v blízkých ani dálkových pohledech.

Preference historického originálu před kopií

3/ Nahrazování starších prvků, které mohou nadále sloužit své původní funkci a nejsou vystaveny zásadním inovačním požadavkům, je v naprosté většině případů neopodstatněné a neefektivní z ekonomického hlediska. Dochází zpravidla ke zbytečnému proinvestování finančních prostředků určených na opravu památky, tj. autentických částí stavby. Náklady na nové prvky je nutné měřit podstatně přísněji, než náklady na opravy znamenají záchranu historického originálu.

Podmínky výroby nových dveří a vrat

4/ Je nezbytné respektovat stavebně-historický vývoj staveb v průběhu několika staletí. S provedením nových dveřních křídel lze proto souhlasit pouze v případě, kdy posledně dochovaná a hodnotná dveřní křídla zcela zanikla nebo je nelze opravit či na základě dochované části věrohodně doplnit. Požadavek zachování se vztahuje rovněž na všechny mladší a řemeslně hodnotné stavební úpravy nebo prvky stavby, pocházející z doby významných přestaveb i běžných stavebních úprav objektu.

Nové dveře a vrata na místě neexistujících

5/ Nelze-li nová dveřní křídla na místě zaniklých zhotovit na základě starší plánové nebo fotografické dokumentace, vycházíme při návrhu z dveřních výplní dochovaných jinde na témže objektu nebo na obdobných stavbách v regionu, nejlépe stejného autorského určení. Z historických dveřních křídel sloužících za vzor zpravidla přejímáme pouze nejpodstatnější charakteristiky, jako je členění a orientační rozměry prvků. Veškerou výzdobu vždy zjednodušujeme nebo zcela vynecháváme.

Konzultace s odbornou organizací

6/ V případě kulturních památek včetně jejich prostředí a staveb v plošně památkově chráněných území je vhodné volbu a způsob provedení nové střešní krytiny v předstihu konzultovat s odbornou organizací státní památkové péče. Následně je nezbytné vyžádat si závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy vypracovaného právě na základě písemného vyjádření odborné organizace státní památkové péče.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Oprava a výměna dveří a vrat © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Úpravy a opravy historických stavebZpět na úvodní stránku: Úpravy a opravy historických staveb
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
ÚPRAVY INTERIÉRU
Snížení vlhkosti
Zateplení objektu
DISPOZIČNÍ ZMĚNY
Přístavby a nástavby
KONSTRUKČNÍ ZMĚNY
Svislé konstrukce
Hliněné a vyplétané stěny
Roubené stěny
Hrázděné stěny
Zděné stěny
Vodorovné konstrukce
Konstrukce stropů
Konstrukce kleneb
Střešní konstrukce
Příčiny poruch - klima
Příčiny poruch - konstrukce

Příčiny poruch - nové zásahy
Poruchy střešní konstrukce
Způsob opravy střechy
Provedení opravy střechy
Střešní krytina
Střešní krytina
Krovy a štíty
Došková krytina
Šindelová krytina
Břidlicová krytina
Pálená krytina
Plechová krytina
Konstrukce otvorů
Brány
Výplně otvorů
Okna a okenice
Dveře a vrata
Další konstrukce
Podlahy a dlažby
Schody
Komíny
Ohradní zdi a ploty

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz