TÉMATICKÝ OKRUH -D- > OPRAVY STAVEB > ÚPRAVY A OPRAVY STAVEB
Zásady pro opravy a úpravy stavebZÁSADY PRO ÚPRAVY A OPRAVY STAVEB
Název kapitoly k opravám staveb na vesniciOprava a výměna > střecha > střešní krytina

STŘEŠNÍ KRYTINA HISTORICKÝCH STAVEB

Doplnění, přeložení a výměně střešní krytiny

Stránka o přeložení a výměně střešní krytinyPracovní seznam zásad doporučených v souvislosti se zamýšleným přeložením nebo výměnou střešní krytiny v případě částečného nebo úplného dožití. Seznam představuje rozpracovaný koncept věnující se často předčasné kompletní výměně střešní krytiny na střechách tradiční staveb. Pro tento případ stanovuje doporučující podmínky omezující riziko ztráty autenticity historické stavby, způsobené zpravidla nevhodnou volbou typu náhradní nebo nové střešní krytiny.

Obsah: Doplnění a přeložení starší střešní krytiny Nevhodné typy nové střešní krytiny Zachování tvaru a sklonu střechy včetně krovu Pokládání nové střešní krytiny Barevnost nové střešní krytiny Formát nové střešní krytiny Oplechování prostupů a závětrné lišty Konzultace s odbornou organizací

Doplnění a přeložení starší střešní krytiny

1/ U střešní krytiny schopné dále plnit svoji funkci představuje nejvhodnější a zároveň ekonomické nejméně nákladné řešení doplnění chybějících nebo dožilých kusů. U poškození většího rozsahu je často přistoupeno k úplnému přeložení střešní krytiny s použitím dobrých kusů. Jejich výběr je zpravidla omezen na fyzicky nepoškozené kusy zachovávající podstatné fyzikálně-mechanické vlastnosti.

Nevhodné typy nové střešní krytiny

2/ Z důvodu obecné nevhodnosti je nežádoucí navrhovat střešní krytinu netradičního formátu (tvaru a velikosti) a barevnosti. Zcela nevhodné je rovněž použití novodobých střešních tvarovek a doplňků (krajovky, rozměrné hřebenáče, ozdobné prvky netradičních forem atd.).

Př.: Nevhodnou krytinou může být v řadě případů použití plechové krytiny, zejména pak ve formě vlnitých velkoformátových desek. Kromě samotného vzhledu sebou plechová krytina často přináší i řadu tepelně-technických problémů. Nejčastěji zpravidla souvisí s nemožností prostupu vodní páry, která kondenzuje na rubové straně plechové krytiny. Nevhodné je ovšem i použití krytiny, která není v dané oblasti doložena ani historicky.

Zachování tvaru a sklonu střechy včetně krovu

3/ Při výměně střešní krytiny nahrazující z důvodu dožití stávající střešní krytinu je nezbytné vyloučit demolici konstrukce krovu i všechny stavební zásahy měnící tvar a sklon střešních rovin včetně bedněných nebo zděných štítů. Zároveň je vždy nezbytné zohlednit vlastní tíhu nové krytiny a to zejména v případě starší lehké střešní krytiny nahrazované nespalnou krytinou.

Př.: Pokud byla starší, snadno hořlavá a lehká střešní krytina (došky, šindel) nahrazena nespalnou a těžkou střeší krytinou (břidlice, pálené tašky), zpravidla se výměna neobešla bez zesílení konstrukce krovu..

Pokládání nové střešní krytiny

4/ Pokládka nové krytiny respektuje tradiční způsob provádění střešních krytin v konkrétním regionu. Zároveň je položení nové krytiny prováděno v obvyklé geometrické skladbě.

Př.: U vláknocementových šablon reprezentujících mladší typ lehké střešní krytiny jsou šablony přibíjeny na bednění v charakteristickém diagonálním kladení. Rovnoběžně jsou šablony pokládány pouze po obvodě střešních roviny, tj. při okapu, hřebeni a štítech.

Barevnost nové střešní krytiny

5/ Při použití nové krytiny bude respektována tradiční barevnost původní střešní krytiny nebo posledně dochované náhradní krytiny přijatelné z památkového hlediska.

Př.: U pálené krytiny reprezentující mladší typ těžkých střešních krytin zděných staveb (jako náhradní typ může být pálená krytina i na roubených a hrázděných stavbách) se tašky vyznačují cihlově červenou barvou. U cementové krytiny jsou tašky obvykle pískovcově šedé barvy.

Formát nové střešní krytiny

6/ Při použití nové krytiny bude respektován tradiční formát, velikost a tvar původní nebo posledně dochované krytiny přijatelné z památkového hlediska. Jedná se velikost a tvar pálených tašek včetně jejich okraje, šablon, štípaného šindele nebo jiné střešní krytiny obvyklé v příslušném regionu.

Př.: U pálené střešní krytiny je pro některé regiony charakteristické užití tašek s jiným okrajem než mají převažující bobrovky (okraj ve tvaru bobřího ocasu). Jedná se např. o lomený okraj užitý ve Strážnici a okolí nebo rovný okraj se zaoblenými hranami. Lokální záležitostí související s místem výroby je rovněž užití tzv. bechyňských háků, ručně vyráběně v cihelně v Bechyni a užité na stavbách v okolí.

Oplechování prostupů a závětrné lišty

7/ Oplechování bude omezeno na nejnutnější stavební prostupy s vyloučením elektrochemické koroze vhodnou volbou stavebního materiálu. Zároveň bude oplechování provedeno v barvě blízké a nekontrastní k použité střešní krytině. U starších staveb se závětrnými lištami budou nové závětrné lišty namísto dožilých provedeny rovněž ze dřeva.

Př.: V praxi se jedná zejména o oplechování prostupu komínového tělesa skrz střešní rovinu. Základním požadavkem oplechování je vyloučení zatékání do podstřešní konstrukce. S použitím závětrných lišt se setkáme zejména u roubené vrstvy zástavby s bedněnými štíty. Oproti tomu u mladších staveb zděné konsturkce je tento detail řešení přetažením krytiny přes zdivo štítu nebo naopak přetažením štitového zdiva nad střešní rovinu. I v tomto případě je však koruna zdiva kryta pálenou krytinou a případné oplechování představuje až pozdější řešení.

Konzultace s odbornou organizací

8/ V případě kulturních památek včetně jejich prostředí a staveb v plošně památkově chráněných území je vhodné volbu a způsob provedení nové střešní krytiny v předstihu konzultovat s odbornou organizací státní památkové péče. Následně je nezbytné vyžádat si závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy vypracovaného právě na základě písemného vyjádření odborné organizace státní památkové péče.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Přeložení a výměna střešní krytiny © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Úpravy a opravy historických stavebZpět na úvodní stránku: Úpravy a opravy historických staveb
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
ÚPRAVY INTERIÉRU
Snížení vlhkosti
Zateplení objektu
DISPOZIČNÍ ZMĚNY
Přístavby a nástavby
KONSTRUKČNÍ ZMĚNY
Svislé konstrukce
Hliněné a vyplétané stěny
Roubené stěny
Hrázděné stěny
Zděné stěny
Vodorovné konstrukce
Konstrukce stropů
Konstrukce kleneb
Střešní konstrukce
Příčiny poruch - klima
Příčiny poruch - konstrukce

Příčiny poruch - nové zásahy
Poruchy střešní konstrukce
Způsob opravy střechy
Provedení opravy střechy
Střešní krytina
Střešní krytina
Krovy a štíty
Došková krytina
Šindelová krytina
Břidlicová krytina
Pálená krytina
Plechová krytina
Konstrukce otvorů
Brány
Výplně otvorů
Okna a okenice
Dveře a vrata
Další konstrukce
Podlahy a dlažby
Schody
Komíny
Ohradní zdi a ploty

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz