TÉMATICKÝ OKRUH -B- | HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY
SEVEROZÁPADNÍ ČECHY - krajina, vesnice a stavbyKRAJINA, VESNICE A STAVBY SEVEROZÁPNÍCH ČECH
Název kapitoly k regionu severozápadních ČechObytné stavby a bydlení

DOMY SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

Domy ve velkých, bohatších usedlostech se stavěly rozlehlejší, ale na stejném půdorysném principu jako objekty menší. Byly jen širší o druhý trakt (ve směru štítovém), který v zásadě každý díl půdorysu obohacoval o další prostor, a delší v zadní hospodářské části, kde se prostory pro dobytek diferencovaly na menší stáj (blíže obytné části, přístupnou často i ze síně) a větší chlév. Komorová patra těchto velkých domů měla vzadu nad chlévy často trojtraktovou dispozici se střední chodbou a komorami po stranách (lit. 011)

Roubené a hrázděné domy

Nejvýraznějším stavebním projevem na českoněmeckém pomezí je lidová architektura na Chebsku s hrázděnou konstrukcí staveb. Základní stavební technikou zůstala však i zde, tak jako v českém vnitrozemí, daleko kompaktnější stavba roubená. Pro své výhodné vlastnosti (zejména tepelně technické) se nadále uplatňovala při konstrukci vlastní obytné části budov. A tak na rozdíl od Německa se u nás hrázdění nikdy neuplatnilo na konstrukci stěn hlavní obytné místnosti - ty byly zprvu bez výjimky roubené a později zděné (lit. 001).

002_stanovice_196n
002_jehlicna_196d
Stanovice Jehličná

Na starších přízemních domech můžeme pak dobře sledovat, že základní změny proti uspořádání domů ve vnitrozemí tu souvisí především jen s použitím hrázděné konstrukce ve štítě a pro zdejší oblast specifickým způsobem růstu domu do patra. Prvopočátkem patrového uspořádání je tu takzvaný roubený věnec, tvořený třemi až pěti vrstvami trámů, jimiž pokračuje roubená stavba nad stropními trámy přízemí. Jeho 0,5-1 m vysoké svislé stěny tvoří u menších objektů dostatečnou možnost ke zřízení podkroví, jehož další konstrukce (šikmé stěny pod střechou, štíty) je pak už hrázděná. Pro další konstrukční vývoj patrového domu už se používá výlučně konstrukce hrázděná. Přízemní dům s roubenou světnicí však dlouho zůstává jeho základem. Další vývoj znamená pak postupný průnik stavby zděné, která se využívá nejdříve pro zadní, hospodářskou část přízemí. Mladší stavby mají pak běžně jen hrázděné patro na zcela zděném přízemku (lit. 001).

Zděné domy

Vzhledem k nedostatku stavebního dřeva, který zde byl výrazně pociťován již ve středověku, pronikala zděná stavba na zdejší venkov poměrně brzy. Rozvoj zděného stavitelství i doprovodné kamenické práce umožňoval i dostatek stavebního kamene. V nejbohatších a nejúrodnějších chmelařských částech území se setkáváme s masovějším výskytem zděných staveb již od 2. poloviny 18. století. V oblasti Krušných hor a Podkrušnohoří převládl během doby také patrový dům v různých materiálových modifikacích. Nad zpravidla zděným přízemkem mívají starší objekty ještě patro hrázděné, mladší jsou pak zcela zděné (lit. 011).

010_zahori_001
010_stranna_002
010_sedcice_001

Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Severozápadní Čechy - úvodní stránkaZpět na úvodní stránku: Severozápadní Čechy - krajina a stavby
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
SEVEROZÁPADNÍ ČECHY
Krajina - příroda, domov
Osídlení a jeho formy

Konstrukce a materiál

Typy a skladba staveb

Obytné stavby a bydlení
Dom. typ severozápad. Čech
Krušnohorský dům
Chebský dům
Hospodářské stavby
Exteriéry staveb
Interiéry staveb


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz