TÉMATICKÝ OKRUH -D- > OPRAVY STAVEB A NOVOSTAVBY > ÚZEMNÍ ROZVOJ A NOVÉ STAVBY
Opravy staveb a novostavby domůZÁSADY PRO NOVOSTAVBY NA VESNICI
Název kapitoly k novostavbám domů na vesniciÚvod

Tématický okruh věnovaný novostavbám prochází v současnosti dopracováním. Pro stávající verzi klikněte na níže uvedený odkaz:

:: Desatero naší architektury


NOVOSTAVBY A PROSTŘEDÍ

Pravidla pro stavby i úpravy prostředí

Stránka o založení domu na pozemkuZde bude doplněn

Obsah: Úvod do pravidel nových staveb na vesnici Úpravy veřejných prostorů i přírodního prostředí

Úvod do pravidel nových staveb na vesnici

Poučení z historického vývoje venkovských staveb dává, jak se zdá, poměrně snadný, přitom však zásadní návod k takovým principům stavebního chování, které bychom mohli označit jako slušné, tzn. ohleduplné a nenásilné, v zásadě navazující na své okolní historické předchůdce. Všechny tyto základní znaky tradičních staveb můžeme bezpochyby s výhodou využívat jako inspiraci pro tvorbu nových venkovských staveb a dokonce je považovat za jakási pravidla slušného, kontextuálního chování zejména v bezprostřední návaznosti na historickou zástavbu. Ale taková by bezpochyby měla být většina nových venkovských staveb, pokud chceme našemu venkovu a sobě samým zachovat vlastní tvář. Všechna uvedená pravidla (tvořící tak architektonické desatero našeho venkova, pozn. autora serveru) se v naší tradiční vesnické výstavbě uplatňovala do té míry závazně, že vytvořila jakýsi provázaný systém, který se navenek projevoval opakovanými jednoduchými znaky. Z vesnického domu stačilo vidět jen málo, aby byla i na dálku čitelná jeho vnitřní struktura: kterou stranou se obrací na veřejnost, kudy se do něj vstupuje, zda se do světnice vchází ze síně doprava nebo doleva, a dokonce, protože hlavně v obytné místnosti měly i základní zařizovací předměty svá stálá místa, kde si ve světnici můžeme sednout ke stolu. Staletím užívání se tato soustava stala součástí nás samotných, máme ji uloženou hluboko v podvědomí (lit. 011: J. Škabrada, str. 219, 234).

Musíme si ale předem uvědomit, že je nutné se předem rozhodnout, zda chceme postupovat právě tímto způsobem, protože máme jistě právo i na přístupy jiné - nekompromisní, se starou zástavbou nekompatibilní, na první pohled vlastně zdánlivě "pokrokové a svobodnější". Rozhodování by nám ale měl usnadnit pohled na výsledky nedávné socialistické cesty, programově odmítající návaznost na naši kulturu a tradice: všude kolem vidíme, jak dopadlo stavební snažení motivované ideologií, které odmítala tradiční způsoby venkovského hospodaření a bydlení (lit. 011: J. Škabrada, str. 219).

Nastal přelom tisíciletí a máme za sebou také již jedno desetiletí od změny celého společenského systému. Navzdory všem pozitivním změnám nedošlo k výraznějšímu zlepšení obrazu našich vesnic, jejichž stavební podstata spočívá právě v tradiční lidové architektuře. Nová architektonická tvorba tak ve své podstatě jen jinými prostředky dovršuje to, co minulý režim nekompromisně započal, tj. programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace. I toto desetiletí by proto mělo být jakýmsi mementem v přístupu ke stávající či spíše ponejvíce chátrající architektuře domova. Uvedené zásady tak vlastně tvoří naší kulturní gramotnost, protože v době současné většina lidí již umí číst, počítat a psát, ale neobsáhne vzdělanost a poznání v plném rozsahu, nezbytném pro pochopení širších souvislostí vývoje architektury a lidského vývoje vůbec (lit. 045: autor serveru).

Pravidla úpravy veřejných prostorů a prostředí vesnice

Bude tudíž nezbytné přestat vnímat domov jen jako objekt ve kterém bydlíme, ale tento zjednodušený a zúžený pohled rozšířit na celé obytné prostředí ve kterém žijeme. Naše vesnice nikdy nebyly a nesmí být jen pouhým součtem jednotlivých, samostatně stojících objektů bez vzájemných architektonických vztahů a urbanistických vazeb. Současný stav našich vesnic po několika desetiletích "pokrokového" přístupu ve jménu socialismu a komerčního kapitalismu ukazuje, že tomu bylo přesně naopak, kdy nejlepších výsledků bylo dosahováno pomocí podobných, nikoliv však totožných, staveb s respektováním venkovských kompozičních pravidel, které vytvářely vhodné předpoklady pro dobrou urbanistickou kompozici vesnických celků, kterou jedinečně obohacovaly symboly naší evropské kultury, stavby sakrální a obecní. Všechny tyto stavby se pro nás staly pravzorem, jakýmsi českým venkovským archetypem, který v nás vyvolává kladné emoce tím, že na sebe váže symboly našeho domova a s ním spojený pocit rodinného štěstí a bezpečí, ale i lidské pospolitosti (lit.035: autor serveru).


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Územní rozvoj a novostavbyZpět na úvodní stránku: Územní rozvoj a nové stavby na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
ZÁSADY NOVOSTAVBY
NA VESNICI A OKOLÍ


Umístění domu a parcela
Orientace domu, chalupy
Založení domu na terénu
Půdorys domu na vesnici
Dům trojdílné dispozice
Vstup do rodinného domu
Dvoutraktové řešení
Vyústění komína, šachet
Sedlová střecha domu
Nasazení střechy na dům
Ochrana vstupu u domu
Vzorový projekt domu

TRADIČNÍ ZNAKY
DOMU A CHALUPY


Tradiční venkovský dům
STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ CHARAKTERISTIKY VENKOVSKÉHO DOMU - DISERTAČNÍ PRÁCE NA ČVUT V PRAZE

NOVÉ STAVBY
NA VESNICI


Pravidla pro novostavby
NOVÉ STAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTORU

URBANISMUS VESNICE
A KRAJINA VENKOVA

Obraz vesnice v krajině
Náves a další prostranství
Zeleň v prostředí vesnice
Zdi, zídky a ohrazení
Dvůr a zahrada
Vodní plochy ve vsi a kol
Vodní toky ve vsi a okolí
Přechod vsi do krajiny
Polní cesty a orná půda
Lesy, louky a stráně
Vzorová urb. studie

ÚZEMNÍ ROZVOJ
VENKOVA


Přehled zásad ÚR

ÚZEMNÍ ROZVOJ VE VENKOVSKÉM PROSTORU

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz