Chráněná území, sídla a stavby

UNESCO, rezervace a zóny, památky

Stránka o památkových rezervací kraje Vysočina - Dešov, Krátká a KřižánkyZákladní formou ochrany staveb lidové architektury představuje ochrana na místě jejich vzniku a v původních prostorových souvislostech. Přestože vyhodnocování nejlépe dochovaných vesnic probíhá již od 70. let minulého století, z politických důvodů se podařilo vyhlásit první chráněná vesnická sídla v podstatě až roku 1995.

Za základní formu památkové ochrany vesnických staveb je třeba vždy považovat jejich ochranu na místě původního vzniku. Jedině tato forma ochrany nechápe památkově hodnotnou vesnickou stavbu izolovaně jako přežitý muzejní předmět, který ztratil se současným životem všechny přímé vazby, nýbrž komplexně, jako součást živého kulturního prostředí (lit. 001: Sv. Voděra, str. 104).

Ztráta původního prostředí totiž znamená pro památku lidové architektury při přenesení na jiné místo dosti podstatné omezení její památkové hodnoty. Konkrétní utváření každé lidové stavby je totiž výslednicí dosti složitého procesu, v němž mají své důležité místo vztahy k širšímu i bezprostřednímu okolí. Ztratí-li stavba tento kontakt, stává se její konkrétní utváření zčásti hůře pochopitelné a už provždy ne tak logické, protože při původním vzniku například na tomto novém místě by byla táž stavba vytvořena poněkud nebo i podstatně odlišně. Je pravda, že mnoho památek lidové architektury je na svých původních místech bezprostředně ohroženo a jejich okolí se mění natolik, že přemístění na vhodnější místa, kde se jim může zaručit další existence, zůstává prakticky jedinou možností záchrany. Vzhledem k důležitosti kontaktu s původním prostředím nebo alespoň původnímu prostředí co nejpodobnějším z toho ale vyplývá, že přesuny - jsou-li pro zachování památky nutné - by měly být pokud možno minimální, na místa s obdobnou terénní, výškovou i klimatickou charakteristikou (lit. 001: Sv. Voděra, str. 104).

V současně době zahrnuje tento seznam 61 vesnických památkových rezervací (VPR) a 211 vesnických památkových zón (VPZ) včetně příměstských enkláv s původní zástavbou lidového charakteru (M. Č.).

 

Hledat jiné téma >

OCHRANA UNESCO
Světové přírodní
a kulturní dědictví


UNESCO - organizace
UNESCO - světové dědictví
Sídla UNESCO v ČR
Památky UNESCO v ČR
Seznam památek UNESCO
Holašovice (UNESCO)
Holašovice - I. pokračování
Holašovice - II. pokračování

OCHR. ÚZEMÍ A SÍDEL
Maloplošná chráněná území
Krajinné památkové zóny
Ochrana KPZ v ČR
Seznam KPZ ČR
Seznam KPZ ČR - II. strana
Památkové rezervace
Ochrana VPR v ČR
Seznam VPR ČR >>>
Památkové zóny
Ochrana VPZ v ČR
Seznam VPZ ČR >>>
Památková ochranná pásma

OCHRANA PAMÁTEK
Stavby nebo jejich soubory
Národní kulturní památky
Hrady a zámky, kostely aj.
Seznam NKP v ČR
Seznam NKP ČR - II. strana
Kulturní památky
Seznam KP v ČR
Seznam KP ČR - II. strana

OCHRANA PŘÍRODY
Velkoplošná chráněná území
Národní parky
Chr. krajinné oblasti
Přírodní parky
Evropsky významné lokality
Územní sys. ekologické stability

HODNOTNÁ SÍDLA
Hodnotná vesnická sídla
Hodnotné stavby

OHROŽENÉ PAMÁTKY
Ohrožené památky
Ohrožené stavby


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památková rezervace
PZ - památková zóna
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz