TÉMATICKÝ OKRUH -D- > NOVOSTAVBY > ZÁSADY NOVÉ VÝSTAVBY NA VESNICI
Novostavby na vesnici a v okolíNOVÉ STAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTŘEDÍ
Název kapitoly k novostavbám domů na vesniciNovostavby a opravy staveb > forma a materiál

NOVOSTAVBY, OPRAVY STAVEB

Stavební a historický vývoj zástavby

Stránka o novostavbách a opravě historické stavbyDruhá část přednášky byla věnována stavebně-historickému vývoji staveb na vesnici. V rámci tohoto výkladu byl mimo jiné zdůrazněn rozhodující vliv stavebně-historického vývoje na formování nové zástavby ve venkovském prostoru. Kromě novostaveb se pozornost soustředila rovněž na opravy historických staveb ve vztahu k předchozím stavebním úpravám i použití novotvarů.

Obsah: Stavebně-historický vývoj staveb na vesnici 2.1. Tradiční architektonické formy staveb 2.2. Použití místního stavebního materiálu2.3. Kombinace místních stavebních materiálů 2.4. Stavební úpravy a opravy historické stavby2.5. Užívání novotvarů na historické stavbě

Stavebně-historický vývoj staveb na vesnici

Znalost stavebně-historického vývoje sídelního útvaru i jednotlivých staveb sehrává neobyčejně důležitou roli i v případě návrhu nových staveb na vesnici. Pouze na základě znalosti tohoto vývoje je totiž možné navrhovat nekonfliktní novostavby, které nenaruší charakter historické zástavby lokality. Srovnáním tradičních staveb budovaných v průběhu několikasetleté historie naší vesnice lze nepochybně získat stavebně-historickou vývojou řadu. Z takto vzniklé historické posloupnosti staveb nejrůznější funkce je jistě mnohem snadnější navrhnout další vývojový stupeň vesnické stavby, tj. nekonflitní novostavbu. Tato novostavba samozřejmě může být zcela poplatná moderním technologických postupům i soudobému stupni věděckého poznání v oblasti stavební výroby. Zároveň však zajisté bude schopná zaručit kontinuitu stavebně-historického vývoje, která je nezbytná pro udržení kulturní identity našeho vesnického prostředí. prostřed našeho venkova.

TEZE PRO NOVÉ STAVBY NA VENKOVĚ

2.1. Stavby tradičních architektonických forem

S ohledem na charakter historického vývoje staveb v prostředí naší vesnice je pro návrh každé novostavby rozhodující respektování tradičních architektonických forem včetně jejich geometrického utváření. Například v případě stavby domu je architektonická forma určována svislými obvodovými stěnami nad obdélníkovým půdorysem a strmou střechou sedlového nebo valbového tvaru o sklonu cca 40-45 stupňů v závislosti na lokalitě, použité krytině i konstrukci krovu.

2.2. Použití místního stavebního materiálu

Z hlediska materiálového provedení nových staveb na vesnici představuje nevhodnější řešení přednostně užívat místní stavební materiály nejlépe přírodního původu, zejména pak na vizuelně se uplatňující vnější povrchové vrstvy stěn i střešního pláště včetně určujících detailů.

2.3. Kombinace místních stavebních materiálů

V případě použití několika stavebních materiálů na různé části novostavby je vhodné tuto materiálovou kombinaci plně přiznat i na vnějším vzhledu. Již na úrovni návrhu novostavby je možné materiálově odlišit základní prostory mající diametrálně různé požadavky na provoz nebo kvalitu vnitřního prostředí, tj. prostory sloužící obytné, hospodářské nebo technické funkci.

TEZE PRO OPRAVY HISTORICKÝCH STAVEB

2.4. Stavební úpravy a opravy historické stavby

V případě opravy historické stavby je žádoucí ponechat a nezakrývat stopy stavebně-historického vývoje stavby, zahrnujícího rovněž všechny předchozí stavební úpravy vyjma nekvalitních nebo rušivých zásahů do konstrukce objektu nebo jeho výzdoby. Vyjma opodstatněných případů se každá nová konstrukce včetně stavebních a architektonických detailů plně hlásí k časovému období v němž byla vytvořena. V rámci téže stavební etapy (např. přístavba) jsou používány výhradně shodně utvářené stavební konstrukce a prvky nabývající rozdílného tvarosloví až v důsledku následného vývoje provázeného dalšími stavebními úpravami.

2.5. Užívání novotvarů na historické stavbě

Užití nových konstrukčních prvků nebo architektonických článků při opravách historických staveb je možné jen do té míry, pokud původní nebo posledně dochované hodnotné prvky nebo články zcela nebo téměř zanikly. To znamená, že je již nelze na základě dochovaného fragmentu nebo starší dokumentace věrohodně doplnit, opravit nebo nově vyrobit při současném zachování původního vzhledu i podstatných fyzikálních a mechanických vlastností. U přístaveb a samozřejmě i novostaveb je naopak užití nového tvarosloví nezbytné, přičemž se důsledně vyhýbáme falešné starobylosti vnějšího výrazu.

Shrnutí: Druhá část přednášky byla věnována tradičním architektonickým formám historické zástavby ve vztahu k návrhu novostaveb a použití místního stavebního materiálu. Dále se pozornost soustředila na obecné principy opravy historických staveb, u kterých bylo zdůrazněno ponechání stop stavebně-historického vývoje a zmíněny podmínky užívání novotvarů s důsledným odmítnutím historizujícího tvarosloví u soudobých stavebních úprav nebo novostaveb.

Autor textu ke kapitole Stavební a historický vývoj staveb na vesnici © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Novostavby na venkověZpět na úvodní stránku: Nové stavby ve venkovském prostředí
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
NOVÉ STAVBY
NA VESNICI A OKOLÍ


0.Úvodní část přednášky
1.Poválečný vývoj vesnice
2.Novostavby a opravy
3.Půdorys domu
4.Stavba domu
5.Konstrukce domu
6.Architektura domu
7.Domácí projekty domů
8.Zahraniční projekty
9.Tendence vývoje
10. Vzorový projekt domu

OPRAVY STAVEB
Základní principy

DŮM A CHALUPA
- TYPICKÉ ZNAKY


Novostavby na vesnici


Památky UNESCO pro děti a mládežFOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz