TÉMATICKÝ OKRUH -B- | HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI | JIŽNÍ MORAVA
JIŽNÍ MORAVA - krajina, vesnice a stavbyKRAJINA, VESNICE A STAVBY JIŽNÍ MORAVY
Název kapitoly k regionu jižní MoravyExteriéry staveb

EXTERIÉR STAVEB

Hliněná vrstva zástavby

Slovácko - vlivem použitého materiálu (hlíny) má architektura v povodí dolní Moravy a Dyje oproti ostatním oblastem naší republiky i zvláštní optický charakter starých staveb. Ty vyrůstají ze země oblými náběhy stěn, otevřených pouze malými, jakoby vykrajovanými otvory se zaoblenými rohy. Častým doprovodným znakem hliněných staveb bylo žudro – jakýsi výstupek, chránící vstup do domu, případně i vstupy do dalších hospodářských prostor či objektů. Specifický charakter vzhledu doplňovaly vápenné nátěry (i barevné) a silná vrstva slaměné krytiny na střeše (lit. 011: J. Škabrada, str. 182).

Vnější obraz slováckého domu byl prostý, ale účinný ve hmotě, detailu i barevném vyjádření. Hliněná konstrukce dodávala objemu slováckého domu měkkost, zesílenou oblostí hran všech otvorů a rohů. Malebnost pak dovršila i došková střecha, kterou však rychle vytlačovala krytina pálená - tašky. Vnější stěny se ve většině případů sytě tónovaly modrou, zelenou, žlutou nebo masově červenou barvou a členily kontrastně tónovanými nebo bílenými šambránami oken. Sokl - podrovnávka - se barvil sytě, tmavě, nejčastěji šmolkově modrou nebo černou (lit. 001: Sv. Voděra, str. 78).

Charakteristickou součástí vstupu bývalo žudro - předsazený portál při vstupních dveřích, opatřovaných i výraznějším malovaným dekorem. Dnes se dochovalo už jen zcela ojediněle. Stejně ojediněle se setkáváme i s příklady určitého ornamentálního ztvárnění - vlnkovitým nebo spirálovitým drásáním měkké omítky prsty - tzv. murl (lit. 001: Sv. Voděra, str. 78/upraven slovosled,doplněno).

S ohledem na častější podélnou orientaci se v návesním, resp. uličním průčelí více uplaťnuje dvoupodlažní řešení zadní komorové části domu (lit. 011: J. Škabrada, str. 182-183/změněn slovosled).

Dřevěná vrstva zástavby

Horácko - starší vrstva dochované zástavby je roubená.

Zděná vrstva zástavby

Horácko - mladší zděné stavby pocházejí převážně z 19.století, ve starší vrstvě s klasicistním tvaroslovím a v mladší vrstvě s až puristicky jednoduchým, bezozdobným ztvárněním. Zděný dům zasahuje až na Znojemsko, kde se ve vnějším ztvárnění uplatňuje více reziduí staršího, barokního tvarosloví (lit. 011: J. Škabrada, str. 184).


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Jižní Morava - úvodní stránkaZpět na úvodní stránku: Jižní Morava - krajina a stavby
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
JIŽNÍ MORAVA
Krajina - příroda, domov
Osídlení a jeho formy

Konstrukce a materiál

Typy a skladba staveb

Obytné stavby a bydlení
Domový typ karpatský
Kopaničářský dům
Pomoravsko-panonský t.
Slovácký dům
Dyjsko-svratecký dům

D. typ Českomor. vrchoviny

Dyjsko-oslavský dům

Hospodářské stavby
Technické stavby

Exteriéry staveb
Interiéry staveb


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz