TÉMATICKÝ OKRUH -B- | HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI | JIŽNÍ MORAVA
JIŽNÍ MORAVA - krajina, vesnice a stavbyKRAJINA, VESNICE A STAVBY JIŽNÍ MORAVY
Název kapitoly k regionu jižní MoravyKonstrukce a materiál staveb

MATERIÁL STAVEB

Hlína

Hlína jakožto jeden ze základních přírodních stavebních materiálů získala mezi nimi výrazné místo pro svou tvárnost, pevnost i vodotěsnost jak sama o sobě, tak i ve spojení s jiným materiálem pro dobré vlastnosti spojovací a obalové (lit. 001: Sv. Voděra, str. 70 a 78).

Kámen

Díky dostatku místní žuly jsou mladší objekty výše položené, západní oblasti vysočinského Horácka zděné z tohoto kamene (lit. 011: J. Škabrada, str. 182).

KONSTRUKCE STAVEB

Dřevěné konstrukce

Roubené nebo smíšené konstrukce převažovaly ve výše položených okrajových oblastech jižní Moravy, kde se svébytným stavebním projevem uplatňuje oblast Luhačovického Zálesí a oblast Kopanic na moravskoslovenském pomezí (lit. 001: Sv. Voděra, str. 70 a 78/změněn slovosled).

Převažující konstrukce v oblasti Moravskoslovenských Kopanic byla roubená, často vyrovnávaná hliněnou omazávkou, protože pro stavbu bylo k dispozice většinou méně rovné dřevo listnatých stromů. V hojnější míře se používaly i další jednoduché konstrukce z přírodní materiálů - hlavně vyplétání používané (vedle kamení vybraného z políček) i na konstrukci prostého ohrazení (lit. 001: Sv. Voděra, str. 79/doplněno).

Hliněné konstrukce

Stavba z hlíny měla řadu velmi dobrých vlastností - zvláště tepelných. Hliněné stěny jsou relativně pevné, průběh jejich návaznosti je libovolný. Stavbou lze pružně reagovat na terénní podmínky. Nejrozšířenějším způsobem stavby byla tzv. nabíjenice - dusání měkké hlíny do prkenného bednění. Hlína se pro lepší soudržnost a zabezpečení před popraskáním prokládala proutím. Povrch stěny se zatíral řídkou hliněnou mazaninou (lit. 001: Sv. Voděra, str. 78).

Široce se však hlína mohla využít pro masivní konstrukce jen tam, kde jí byl dostatek - v polohách s množstvím naplavenin a spraší, zatímco jinde, kde byl její výskyt omezenější nebo vzácný, se používala jen pro nezbytné konstrukce - izolace, podlahy, spojovací materiál, na omítky atd. (lit. 001: Sv. Voděra, str. 70 a 78).

Jako základní stavební materiál na většině starších staveb se hlína udržela jen v rozsáhlé oblasti na Moravě. V oblasti jihomoravské je to rozsáhlé území s jádrem v nížinné oblasti Dolnomoravského úvalu - Slovácko (Dolňácko a Horňácko) (lit. 001: Sv. Voděra, str. 70 a 78).

V důsledku sprašového podloží představuje tato nížinná oblast jižní Moravy území s naším nejvyšším podílem hlíny jako základního stavebního materiálu. Ta se tu kromě doplňování dřevěných konstrukcí používala různým způsobem jako základní materiál pro stavbu stěn: od pěchování („nabíjení“) do bednění až po přípravu nepálených cihel rozličných tvarů a velikostí spadajících již ke konstrukcím zděným (lit. 011: J. Škabrada, str. 182/upraveno).

Zděné konstrukce

V moravských oblastech se starou tradicí hliněné stavby se pak v mladší době ve značné míře uplatnilo i použití vepřovic (lit. 001: Sv. Voděra, str. 78).


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Jižní Morava - úvodní stránkaZpět na úvodní stránku: Jižní Morava - krajina a stavby
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
JIŽNÍ MORAVA
Krajina - příroda, domov
Osídlení a jeho formy

Konstrukce a materiál

Typy a skladba staveb

Obytné stavby a bydlení
Domový typ karpatský
Kopaničářský dům
Pomoravsko-panonský t.
Slovácký dům
Dyjsko-svratecký dům

D. typ Českomor. vrchoviny

Dyjsko-oslavský dům

Hospodářské stavby
Technické stavby

Exteriéry staveb
Interiéry staveb


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz