TÉMATICKÝ OKRUH -B- | HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI | STŘEDNÍ MORAVA
STŘEDNÍ MORAVA - krajina, vesnice a stavbyKRAJINA, VESNICE A STAVBY STŘEDNÍ MORAVY
Název kapitoly k regionu střední MoravyObytné stavby a bydlení

DOMY STŘEDNÍ MORAVY

V jádru střední Moravy se vyvinul v určitých ohledech specifický typ domu, který byl již dříve předmětem odborného zájmu (J. Kšír). Z Hané shodou okolností díky pobytům Josefa Mánesa u hrabat Sylva-Taroucca na zámku v Čechách pod Kosířem po polovině 19. století pocházejí i unikátní kresby typických hanáckých domů s žudry, celku i detailů, které tvoří pravděpodobně naši nejstarší dokumentaci historických vesnických domů ve formě umělecké kresby (lit. 011: J. Škabrada, str. 186).

Roubené stavby

Horní Haná - v podhůří Jeseníků na okraji Horní Hané se dochovaly i zbytky starší roubené výstavby (Bludov, Svébohov) (lit. 011: J. Škabrada, str. 187).

RUSAVA VELKÉ KARLOVICE
Rusava V. Karlovice Svébohov

V okrajové oblasti okolí Blanska se dochovaly poslední příklady jednodušší a možná starší dřevěné podoby žudrů, zde nazývaných žondry (Sebranice) (lit. 011: J. Škabrada, str. 186-187/změněn slovosled).

Kombinované stavby

Haná - starší hanácký dům, stavěný ještě v 18. století, měl obvyklou pozdně středověkou prostorovou strukturu s vysokou roubenou obytnou místností v hliněném kožichu (zde nazývanou ještě jizba) a patrovým blokem komor, které už mohly být zděné, resp. hliněné. Domy (staršího hanáckého domu) byly k návsi zpravidla otočeny podélně, před síní doplněny o jakési krátké kolmé křídlo dole s „loubím“, chránící vstup, a nahoře s další komorou. Tento útvar se nazýval žudr (lit. 011: J. Škabrada, str. 186).

Specifickou enklávu tvoří menší zděné, resp. hliněné žudry přízemních domů někdejšího německého sídelního ostrova v Kučerově, Lysovicích, Roštěnicích a Zvonovicích u Vyškova. Tyto žudry byly vybaveny podkrovními komorami, chráněnými proti ohni dřevohliněnými konstrukcemi spíše hrázděného typu. Roubenou klenbu mívají na střední Moravě i horní komora v domech, zvláště jsou–li vsunuté do krovu (Knínice, okres Blansko) (lit. 011: J. Škabrada, str. 186-187).

Hliněné stavby

Haná - už jen v posledních dochovaných příkladech nacházíme někdejší snad nejvýraznější prvek hanáckého domu – žudr. Jde o předstupující patrový útvar při vstupu do domu, který kdysi výrazně rytmizoval protáhlé hanácké ulicové návsi. Spojoval v sobě funkci krytého vstupu, před kterým vytvářel příjemný krytý prostor a současně tvořil závětří vstupní síni, a funkci skladovací, protože v patře byla situována sýpka. Dnes již existuje původních příkladů žudrů velice poskrovnu, posledním bohatším územím je Vyškovsko, kde se jich v několika obcích dochovalo přes tucet (lit. 001: Sv. Voděra, str. 88).

Žudry na vlastní Hané byly mohutné stavby v přízemí se zděným klenutými arkádami (lit. 011: J. Škabrada, str. 186-187).

BOCHOŘ SUDKOV BRODEK
Bochoř Sudkov Brodek

Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Střední Morava - úvodní stránkaZpět na úvodní stránku: Střední Morava - krajina a stavby
    25.02.2013 © MaČe

HLAVNÍ MENU SEKCE
STŘEDNÍ MORAVA
Krajina - příroda, domov
Osídlení a jeho formy
Konstrukce a materiál
Typy a skladba staveb
Obytné stavby a bydlení
Pomoravsko-panonský t.
Hanácký dům,
Hornohanácký dům

Malohanácký dům
D. typ Českomor. vrchoviny

Horácký dům

Svitavsko-třebovský d.
Hospodářské stavby
Technické stavby
Církevní stavby
Obecní stavby
Exteriéry staveb
Interiéry staveb
Detaily staveb
REGIONY LIDOVÉ ARCHITEKTURY
Beskydy a Valašsko

Osídlení a obce v Beskydech
OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
Rožnov a obce na Rožnovsku

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz