Vesnické stavby, domy a bydlení

Dějiny, typologie, materiál a konstrukce

Stránka o vývoji vesnických sídel a lidové architekturyVÝVOJ LIDOVÉ ARCHITEKTURY  TÉMATICKÝ OKRUH -A- je věnován poznání historického vývoje staveb lidové architektury. Okruh popisuje dějiny architektury s důrazem na stavby domů a bydlení, stavební materiál i historické konstrukce od nejstarších forem příbytků po stavby 1. třetiny 20. století. Uveden je rovněž typologický přehled staveb, s nimiž se můžeme ve venkovském prostředí setkat.

Obsah:

  1. Dějiny architektury, domu a bydlení
  2. Stavební materiál a řemesla
  3. Historické stavby a konstrukce
  4. Typy staveb na vesnici

Dějiny architektury, domu a bydlení

Dějiny architektury a staveb na venkově První kapitola je věnována pravěkým stavbám a stavbám v předrománském a románské období. Stěžejní pozornost se přitom soustředí na dějiny lidové architektury na pozadí velkých architektonických slohů od gotiky po secesi. Dějiny architektury

Historie vesnice, dům a bydlení Uveden je rovněž stavebně-historický vývoj domů včetně vývoje otopného zařízení a dalšího vybavení vztahujících se k interiéru a samotnému bydlení. Dům a bydlení

Stavební materiál a řemesla

Stavební materiál a řemesla Ve druhé kapitole je pozornost věnována získávání a zpracování stavebního materiálu používaného na stavby ve venkovském prostředí. Uveden je spalný i nespalný materiál jako sláma, hlína, dřevo, kámen, keramika, kov a sklo.

V návaznosti na toto rozdělení jsou uvedeny i profese vztahující se k rukodělnému opracování nebo průmyslové výrobě - doškáři, lepiči, tesaři a truhláři, kameníci, cihláři a zedníci, zámečníci a klempíři, skláři atd. Stavební materiál a řemesla

Historické stavby a konstrukce

Historické stavby a konstrukce Třetí kapitola popisuje historické konstrukce staveb na vesnici. Uvedeny jsou konstrukce provedené z hořlavého i nehořlavého materiálu - dřevěné a zděné stavby.

Popisovány jsou nejen stěny, ale rovněž schody, podlahy, stropy či klenby, schody nebo krovy včetně střešní krytiny. Nechybí ani vrata, okna a dveře včetně stavebního kování. Podrobně popsán je rovněž exteriér a interiér staveb. Historické stavby a konstrukce

Typy staveb na vesnici

Typy staveb na vesnici a venkově Ve čtvrté kapitole je uveden typologický přehled staveb sloužící různé funkci. V úvodní části je pozornost soustředěna především na stavby pro bydlení nejrůznějších sociálních forem. Kromě domu a chalupy jsou uvedeny i stavby sloužící kromě obytné funkce i funkci správní nebo související s domácí výrobou.

Výraznou skupinu představují rovněž hospodářské stavby včetně regionálních typů, které tvoří v různé prostorové skladbě nedílnou součást zemědělských usedlostí nebo regionálních forem hospodaření.

Následují stavby technické určené pro stavební, zemědělskou, soukenickou a železářkou výrobu. V závěru jsou uvedeny církevní (sakrální) stavby a stavby obecní. Typy staveb na vesnici

Autor textu k úvodní kapitole Vesnické stavby, domy a bydlení © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

TÉMATICKÉ OKRUHY

HISTORIE OSÍDLENÍ
Historie osídleníDějiny architektury
DĚJINY ARCHITEKTURY

HLAVNÍ REGIONY
Hlavní regionyTypy domůTYPY DOMŮ V ČR

OCHRANA VESNIC
Ochrana vesnicPamátky a muzea PAMÁTKY A MUZEA

OPRAVY STAVEBOpravy stavebNovostavby
ROZVOJ A NOVOSTAVBY


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | FOTKY PAMÁTEK, VESNIC A KRAJINY | ATLAS VESNIC A PAMÁTEK | PRÁVO A LEGISLATIVA | HISTORIE V DATECH | ENCYKLOPEDIE STAVEB A STAVITELSTVÍ | SEZNAM A REJSTŘÍK VESNIC | PUBLIKACE A LITERATURA | KULTURA | ARCHÍV
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památková rezervace
PZ - památková zóna
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz