TÉMATICKÝ OKRUH - C - > OCHRANA PAMÁTEK > CHRÁNĚNÁ A OHROŽENÁ ÚZEMÍ A PAMÁTKY
OCHRANA NAŠICH PAMÁTEKOCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY
Název kapitoly k ochraně památek a přírodyOchrana památek v ČR > Úvod

PAMÁTKY, REZERVACE A ZÓNY

Chráněné vesnice a stavby, muzea a skanzeny

Stránka o památkových rezervací kraje Vysočina - Dešov, Krátká a KřižánkyZákladní formou ochrany staveb lidové architektury představuje ochrana na místě jejich vzniku a v původních prostorových souvislostech. Přestože vyhodnocování nejlépe dochovaných vesnic probíhá již od 70. let minulého století, z politických důvodů se podařilo vyhlásit první chráněná vesnická sídla v podstatě až roku 1995.

V současně době zahrnuje tento seznam 61 vesnických památkových rezervací (VPR) a 211 vesnických památkových zón (VPZ) včetně příměstských enkláv s původní zástavbou lidového charakteru (M. Čerňanský).

Za základní formu památkové ochrany vesnických staveb je třeba vždy považovat jejich ochranu na místě původního vzniku. Jedině tato forma ochrany nechápe památkově hodnotnou vesnickou stavbu izolovaně jako přežitý muzejní předmět, který ztratil se současným životem všechny přímé vazby, nýbrž komplexně, jako součást živého kulturního prostředí (lit. 001: Sv. Voděra, str. 104).

Ztráta původního prostředí totiž znamená pro památku lidové architektury při přenesení na jiné místo dosti podstatné omezení její památkové hodnoty. Konkrétní utváření každé lidové stavby je totiž výslednicí dosti složitého procesu, v němž mají své důležité místo vztahy k širšímu i bezprostřednímu okolí. Ztratí-li stavba tento kontakt, stává se její konkrétní utváření zčásti hůře pochopitelné a už provždy ne tak logické, protože při původním vzniku například na tomto novém místě by byla táž stavba vytvořena poněkud nebo i podstatně odlišně. Je pravda, že mnoho památek lidové architektury je na svých původních místech bezprostředně ohroženo a jejich okolí se mění natolik, že přemístění na vhodnější místa, kde se jim může zaručit další existence, zůstává prakticky jedinou možností záchrany. Vzhledem k důležitosti kontaktu s původním prostředím nebo alespoň původnímu prostředí co nejpodobnějším z toho ale vyplývá, že přesuny - jsou-li pro zachování památky nutné - by měly být pokud možno minimální, na místa s obdobnou terénní, výškovou i klimatickou charakteristikou (lit. 001: Sv. Voděra, str. 104).

 


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

CHRÁNĚNÁ A OHROŽENÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A PAMÁTKYZpět na úvodní stránku: Chráněná a ohrožená území, lokality a památky
    04.02.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY
UNESCO - organizace
UNESCO - světové dědictví
Sídla UNESCO v ČR
Památky UNESCO v ČR
Seznam památek UNESCO
Holašovice (UNESCO)
Holašovice - I. pokračování
Holašovice - II. pokračování
Krajinné památkové zóny
Ochrana KPZ v ČR
Seznam KPZ ČR
Seznam KPZ ČR - II. strana
Seznam KPZ ČR - III. strana
Památkové rezervace
Ochrana VPR v ČR
Seznam VPR ČR >>>
Památkové zóny
Ochrana VPZ v ČR
Seznam VPZ ČR >>>
Národní kulturní památky
Hrady a zámky, kostely aj.
Seznam NKP v ČR
Seznam NKP ČR - II. strana
Kulturní památky
Seznam KP v ČR
Seznam KP ČR - II. strana
PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ (VELKOPLOŠNÁ) ÚZEMÍ

Národní parky
Chr. krajinné oblasti
Přírodní parky
HODNOTNÉ VESNICE
A VESNICKÉ STAVBY


Hodnotná vesnická sídla
Hodnotné stavby
OHROŽENÁ ÚZEMÍ,
LOKALITY A STAVBY


Ohrožené památky
Ohrožené stavby

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz