Seznam památek UNESCO ČR

Holašovice, Jízda králů a Verbuňk

Stránka se Seznamem památek UNESCO v ČRNa Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO je celkově uvedeno na 936 památek, přičemž Úmluva o ochraně světového přírodního a kulturního dědictví byla přijata již 187 zeměmi světa (údaje z roku 2011).

UNESCO - HOLAŠOVICE

Vesnice Holašovice zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO
Návesní fronta středověkého založení,
v současnosti již tvořená přezděnými
objekty pocházejícími převážně z 19. století.
Obec Holašovice, okres České Budějovice

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Památky UNESCO v České republice
  2. Turistický ruch a památky UNESCO
  3. Seznam památek UNESCO v ČR
  4. Holašovice - jihočeská vesnice
  5. Jízda králů - stará lidová slavnost
  6. Verbuňk - slovácký lidový tanec

Památky UNESCO v ČR

V současné době je na území České republiky 14 památek UNESCO, z toho 12 památek představujících hmotné dědictví lidstva a 2 díla představující dědictví nehmotného charakteru.

Turistický ruch a památky UNESCO

S ohledem na rozlohu České republiky je možné považovat celkový počet našich památek na seznamu UNESCO za mimořádný úspěch. Tyto památky světového dědictví jsou významnou hybnou silou turistického ruchu, ze kterého se bohužel jen velmi malá část získaných prostředků vrací zpět do efektivní ochrany přírody, historického stavebního fondu nebo kultury.

Seznam památek UNESCO v ČR

Následující seznam obsahuje pouze ty památky UNESCO, které se vztahují k dědictví lidového charakteru. Ostatní památky uvedené na seznamu jsou uvedeny na samostatné stránce Památky UNESCO ČR.

NÁZEV PAMÁTKY | Obec s rozš. pravomocemi | Okres nebo region

 

Hmotné dědictví UNESCO v ČR

HOLAŠOVICE | Jankov | České Budějovice

Holašovice - jihočeská vesnice se zděnými domy opatřenými výzdobouUceleně dochovaná jihočeská vesnice středověkého založení, charakterizovaná obdélnou návsí vymezenou mimořádně hodnotným souborem zděných zemědělských usedlostí. Domy a hospodářské stavby těchto usedlostí pocházejí převážně z 19. století, přičemž se vyznačují plastickým a barevným řešením štítových průčelí v podobě typické pro oblast hlubockých Blat. Společně se zahradami a zámkem v Kroměříži náležela obec Holašovice k prvním prohlášeným památkám UNESCO na území ČR (1998, Kyoto, Japonsko).

 

Nehmotné dědictví UNESCO v ČR

JÍZDA KRÁLŮ | Slovácko, Haná | Morava

JÍZDA KRÁLŮ - stará lidová slavnost na Slovácku a HanéStará lidová slavnost, která se do současnosti udržela jen na Slovácku a Hané. Její původ není dosud zcela vyjasněn, snad odvozena z historických průvodů či procesí. Na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva byla organizací UNESCO zapsána roku 2011. Za údaje o Jízdě králů je zodpovědný NÚLK - Národní ústav lidové kultury, sídlíci ve Strážnici.

 

 

VERBUŇK | Slovácko | Morava

VERBUŇK - mužský lidový tanec na SlováckuMužský lidový tanec sólového charakteru, příznačný pro oblast jihomoravského Slovácka. Verbuňk vznikl jako součást náboru do vojenské služby (tzv. verbování z německého Werbung), teprve později se stává součástí slavnostních průvodů a hodových zvyků. Na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva byl organizací UNESCO zapsán roku 2005.

Autor textu a fotodokumentace k Seznam památek UNESCO v ČR © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Památkově chráněná
území, sídla a stavby

UNESCO - organizace
UNESCO - světové dědictví
Sídla UNESCO v ČR
Památky UNESCO v ČR
Seznam památek UNESCO
Holašovice (UNESCO)
Holašovice - I. pokračování
Holašovice - II. pokračování
Krajinné památkové zóny
Ochrana KPZ v ČR
Seznam KPZ ČR
Seznam KPZ ČR - II. strana
Památkové rezervace
Ochrana VPR v ČR
Seznam VPR ČR >>>
Památkové zóny
Ochrana VPZ v ČR
Seznam VPZ ČR >>>
Národní kulturní památky
Hrady a zámky, kostely aj.
Seznam NKP v ČR
Seznam NKP ČR - II. strana
Kulturní památky
Seznam KP v ČR
Seznam KP ČR - II. strana
HODNOTNÁ SÍDLA
Hodnotná vesnická sídla
Hodnotné stavby
OHROŽENÉ PAMÁTKY
Ohrožené památky
Ohrožené stavby
OCHRANA PŘÍRODY
Přírodně chráněná území
Národní parky
Chr. krajinné oblasti
Přírodní parky
Evropsky významné lokality
Územní sys. ekologické stability
Vzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz