Seznam národních kult. památek

Dolánky, Hoslovice, Krnín, Říp, Bolevec atd.

Stránka se seznamem národních kulturních pamáutekV současné době je v ČR prohlášeno za národní kulturní památku 272 nemovitých a movitých věcí nebo jejich souborů. Z celkového počtu kolem 40 tisíc prohlášených kulturních památek se jedná zhruba o 0,6 % hmotných kulturních statků, které jsou považovány za národní kulturní poklad.

Národní kulturní památky

Mapa národní kulturních památek v ČR

Mapa s vyznačením lokalit národních kulturních památek České republiky stručně popisovaných na této stránce.
Česká republika

Mapa © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova
  2. Štáflova chalupa Havlíčkův Brod
  3. Rodný dům F. Palackého - Hodslavice
  4. Vodní mlýn - Hoslovice
  5. Rodný dům Jana Husa - Husinec
  6. Zemědělská usedlost - Krnín
  7. Rotunda sv. Jiří - hora Říp
  8. Selský dvůr - Plzeň-Bolevec
  9. Areál Pustevny - Prostřední Bečva

Modře značené lokality jsou uvedeny na Seznamu NKP ČR - II. strana

Uvedený seznam obsahuje pouze výběr národních kulturních památek, které lze vzhledem k tématu stránek použít. Zastoupeny jsou rodné domy významných osobností či stavby místně související s prostředím vesnice či malého města nebo jeho obyvateli. Za lidovou architekturu v pravém slova smyslu však můžeme považovat jen některé z uvedených památek (např. zemědělskou usedlost v Krníně či Selský dvůr v Bolevci).

Seznam národních kulturních památek v ČR

LOKALITA | Okres | Národní památka

Národní kulturní památky v ČR

DOLÁNKY U TURNOVA | Semily | Dlaskův statek

Dlaskův statek v Dolánkách u TurnovaDlaskův statek představuje bývalou usedlost a rychtu v údolí řeky Jizery. Základem je roubený patrový dům v podobě typické pro oblast Pojizeří. Historie Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova včetně fotografií uvedena na stránce Dlaskův statek.

HAVLÍČKŮV BROD | Havl. Brod | Štáflova chalupa

Štáflova chalupa v Havlíčkově BroděŠtáflova chalupa se vyznačuje archaickým řešením obytné i hospodářské části. Středověký původ ostatně dokládá vysoká dymná jizba a rozmístění otvorů, z nichž horní sloužil k odvodu kouře z otevřeného ohniště. Další informace na stránce Štáflova chalupa.

HODSLAVICE | Nový Jičín | Rodný dům F. Palackého

Rodný dům F. Palackého v HodslavicíchRodný dům historika, spisovatele a zakladatele moderního českého dějepisectví, sloužící jako památník. Historii Palackého rodného domu v Hodslavicích, stručný popis a další fotografie naleznete na stránce Rodný dům Františka Palackého.

HOSLOVICE | Strakonice | Vodní mlýn

Vodní mlýn v HoslovicíchUnikátně dochovaný mlýn středověkého původu. Vedle vlastního mlýna s obytnou částí je součástí areálu rovněž stodola, stáje s kolnou a rybník s náhonem. Historii vodního mlýna v Hoslovicích, stručný popis a foto naleznete na stránce Vodní mlýn Hoslovice.

KRNÍN | Český Krumlov | Zemědělská usedlosti

Zemědělská usedlost v KrníněVelká usedlost s domem a hospodářskými stavbami uzavírajícími prostor dvora. Stavební historie sahá až do předbělohorského období, jak dokládají dochované kamenické články středověkých tvarů a profilace. Více na stránce Zemědělská usedlost Krnín.

HUSINEC | Prachatice | Rodný dům mistra Jana Husa

Předpokládané rodiště reformního kazatele, sloužící jako památník. Historii Husova rodného domu v Husinci, stručný popis a další fotografie naleznete na stránce Rodný dům mistra Jana Husa.

 

MNETĚS | Litoměřice | Hora Říp s rotundou sv. Jiří

Památná hora bájemi a pověstmi spjatá s počátky českých dějin, symbol českého národa zdůrazněný především v době národního obrození. Historické souvislosti a další fotografie naleznete na stránce Hora Říp s rotundou sv. Jiří.

PLZEŇ - BOLEVEC | Plzeň - město | Selský dvůr

Selský dvůr v Plzni - BolevciVenkovská usedlost tvořená přízemním domem, patrovou sýpkou, chlévy, stodolou a klenutými branami. Historii selského dvora v Bolevci, stručný popis a další fotografie naleznete na stránce Selský dvůr v Bolevci (Plzeň).

PROSTŘEDNÍ BEČVA | Vsetín | Areál Pusteven

Areál Pusteven od architekta Dušana JurkovičeAreál dřevěných staveb ze závěru 19. století. Stavby (Libušín se starou Pustevnou, Maměnka a zvonička) byly navrženy Dušanem Jurkovičem tvaroslovně čerpajícím z valašské a slovenské lidové architektury. Historii Pusteven a popis uveden na stránce Pustevny.

Autor textu a fotodokumentace k národním kulturním památkám © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA UNESCO
Světové přírodní
a kulturní dědictví


UNESCO - organizace
UNESCO - světové dědictví
Sídla UNESCO v ČR
Památky UNESCO v ČR
Seznam památek UNESCO
Holašovice (UNESCO)
Holašovice - I. pokračování
Holašovice - II. pokračování

OCHR. ÚZEMÍ A SÍDEL
Maloplošná chráněná území
Krajinné památkové zóny
Ochrana KPZ v ČR
Seznam KPZ ČR
Seznam KPZ ČR - II. strana
Památkové rezervace
Ochrana VPR v ČR
Seznam VPR ČR >>>
Památkové zóny
Ochrana VPZ v ČR
Seznam VPZ ČR >>>

OCHRANA PAMÁTEK
Stavby nebo jejich soubory
Národní kulturní památky
Hrady a zámky, kostely aj.
Seznam NKP v ČR
Seznam NKP ČR - II. strana
Kulturní památky
Seznam KP v ČR
Seznam KP ČR - II. strana

OCHRANA PŘÍRODY
Velkoplošná chráněná území
Národní parky
Chr. krajinné oblasti
Přírodní parky
Evropsky významné lokality
Územní sys. ekologické stability

HODNOTNÁ SÍDLA
Hodnotná vesnická sídla
Hodnotné stavby

OHROŽENÉ PAMÁTKY
Ohrožené památky
Ohrožené stavby


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz