Památky UNESCO v ČR

Zámky, sakrální a moderní achitektura

Stránka o památkách UNESCO v ČRVedle historických jader měst a jedné vesnice jsou na Seznamu památek UNESCO rovněž zámky nebo sakrální stavby. Zastoupena je rovněž památka moderní architektury - vila.

Lednicko-Valtický areál

Hraniční zámeček v Lednicko-Valtickém areálu

Hraniční zámeček z 1. poloviny 19. století postavený na historické hranici Moravy
a Dolních Rakous.
Hlohovec, okres Břeclav

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Zámecké areály
  2. Sakrální památky
  3. Památky moderní architektury

Zámky

Ze zcela mimořádného souboru našich hradů a zámků nalezneme na Seznamu světového dědictví UNESCO ve slohové čistotě dochovaný renesanční zámek Litomyšl a zámek biskupské rezidence v Kroměříži včetně barokních zahrad i dalších krajinářských úprav.

Nechybí ani oba zámky Lednicko-Valtického areálu představujícího rozsáhlé krajinářské dílo se soustavou rybníků, alejemi, parky i zemědělskou krajinou doplněnou drobnými stavbami a pavilóny romantizujícího architektonického pojetí.

Sakrální památky

Ze sakrálních památek situovaných mimo výše uvedená historická města a zapsaná na seznamu UNESCO samostatně jmenujme poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře a sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci.

Památky moderní architektury

Vila Tugendhat

Vila Tugendhat s výhledem na historickou část města Brno

Nejslavnější brněnská vila Tugendhat nabízí skrze svá pásová okna i jeden
z nejpůsobivějších pohledů na historické jádro města Brna.
Brno - Černá Pole, okres Brno

Foto © MaČefotogalerie

Z památek moderní architektury nelze opomenout funkcionalistickou vilu Tugendhat v Brně, za jejímž návrhem stojí světově proslulý architekt Ludwig Mies van der Rohe.

Kromě exteriéru a interiéru stavby, určované typickými znaky funkcionalistické architektury i řadou technických vymožeností své doby, náleží mezi nesporné kvality i umístění na parcele s výhledem na historickou část města Brna.

Autor textu a fotodokumentace k Památky UNESCO ČR © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Památkově chráněná
území, sídla a stavby

UNESCO - organizace
UNESCO - světové dědictví
Sídla UNESCO v ČR
Památky UNESCO v ČR
Seznam památek UNESCO
Holašovice (UNESCO)
Holašovice - I. pokračování
Holašovice - II. pokračování
Krajinné památkové zóny
Ochrana KPZ v ČR
Seznam KPZ ČR
Seznam KPZ ČR - II. strana
Památkové rezervace
Ochrana VPR v ČR
Seznam VPR ČR >>>
Památkové zóny
Ochrana VPZ v ČR
Seznam VPZ ČR >>>
Národní kulturní památky
Hrady a zámky, kostely aj.
Seznam NKP v ČR
Seznam NKP ČR - II. strana
Kulturní památky
Seznam KP v ČR
Seznam KP ČR - II. strana
HODNOTNÁ SÍDLA
Hodnotná vesnická sídla
Hodnotné stavby
OHROŽENÉ PAMÁTKY
Ohrožené památky
Ohrožené stavby
OCHRANA PŘÍRODY
Přírodně chráněná území
Národní parky
Chr. krajinné oblasti
Přírodní parky
Evropsky významné lokality
Územní sys. ekologické stability
Vzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz