Pivo, pivovarnictví a pivovary

Historie a muzeum chmelařství, pivovary

Stránka o pivu a pivovarechChmelové šištice slouží mimo jiné i při výrobě piva v pivovarech. Kromě nápoje bylo pivo ve starších dobách užíváno i pro přípravu nejrůznějších pokrmů, jako byly kaše, omáčky a polévky.

Obsah: Historie chmelařství Městské, šlechtické a klášterní pivovary Měšťanské, akciové a soukromé pivovaryII. světová válka a omezení výroby pivaChmelařské muzeum v Žatci

Historie chmelařství

Přestože příprava nápojů z chmele sahá hluboko do minulosti, můžeme výraznější rozvoj výroby piva na našem území datovat až od 12. století. Výrazně se na tomto podílí zakládaná královská města s řadou privilegií, mezi nimi i právem várečným udíleným později též městům poddanským. Důležitou úlohu mají i zakládané sladovnické cechy, dohlížející mimo jiné na kvalitu piva.

Městské, šlechtické a klášterní pivovary

Ve 14. a 15. století jsou majetnými měšťany zakládány městské pivovary a od konce středověkého období se rozvijí výroba piva rovněž ve šlechtických pivovarech a samozřejmě i pivovarech klášterních. Významným obdobím je i 18. století, ve kterém dochází především ke změnám ve způsoby výroby piva.

Měšťanské, akciové, soukromé pivovary

Akciový pivovar

Nová Paka - akciový pivovar ze 2. pol. 19. století
Novopacký akciový pivovar se sladovnou vystavěný ve 2. polovině 19. století
Nová Paka, okres Jičín

Foto © MaČefotogalerie

Polovina 19. století je dobou nebývalého rozkvětu českého pivovarnictví dosahujícího světového ohlasu. Zahájena je průmyslová výroba sladu i piva a dochází k výstavbě nových pivovarů - měšťanských, akciových i soukromých.

II. světová válka

Nebývalý rozvoj pivovarnické výroby je ukončen až druhou světovou válkou, po které řada uzavřených pivovarů již neobnoví svoji výrobu. Ostatní pivovary jsou zestátněny a dochází k jejich centralizovanému řízení až do roku 1989, spojenému v řadě případů i se zhoršením stavebně-technického stavu jednotlivých objektů. S poklesem výroby piva souvisí i zmenšení rozlohy chmelnic, jejichž současný stav poklesl oproti 30. letům 20. století až o 2/3 plochy.

Chmelařské muzeum v Žatci

Chmelařské muzeum v Žatci

Chmelařské muzeum v Žatci - historická budova
Historická budova Chmelařského muzea v Žatci, pocházející z 19. století a sloužící původně jako sklad a balírna chmele.
Žatec, okres Louny

Foto © MaČefotogalerie

Žatecké chmelařské muzeum představuje vývoj chmelařství od raného středověku do 20. století. Je situováno v objektech pocházejících z 19. století a sloužících původně jako sklad a balírna chmele. V několika patrech instalované chmelařské expozice náleží mezi největší svého druhu na světě.

Kromě nářadí, náčiní a mechanizace nalezneme v expozici i předměty a písemnosti související s ochranou chmele před jeho falšováním - razítka, pečetě, visačky i plombovací kleště.

Více informací o pivu lze nalézt na stránkách Wikipedie, odkud byly čerpány rovněž některé údaje sloužící ke zpracování tohoto tématicky doplňkového textu týkajícího se staveb situovaných převážně ve městech.

Autor textu a fotodokumentace k Pivo, pivovarnictví a pivovary © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STAVBY NA VENKOVĚ
Přejít na Domy a bydlení

PŘÍRODA A OBŽIVA
- vliv na hospodářské stavby
Hory a nížiny
Voda a vodohospodářství
Zemědělství ČR a stavby
TYPY HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělské usedlosti
Sezónní hospodářství
Luční hospodářství
Rybníky a rybnikářství
HOSPODÁŘSKÉ STAV.
Ohrazení hosp. dvora
Ohradní zdi a ploty
Vjezdové brány a vrata
Chov zvířat a související
Chlévy, stáje, ovčíny
Salašnické stavby
Holubníky
Brtě, včelí úly a včelíny ČR
   Brtnictví a brtník
   Včelařství, včelník a včelař
   Klátové a prkenné včelí úly
Rybníky, stoky a kanály
Zemědělské plodiny
Pěstování a sklizeň obilí
Stupníky a stoupy
Chlebové pece
Sušárny ovoce a sady
Vybavení sušárny ovoce
Vinohradnické stavby
   Lisovny vína zv. búdy
   Vinné sklepy a vinobraní
Chmel a chmelnice
Chmelařské stavby
Sušárny lnu a konopí
Lisovny oleje - olejny
Stavby pro skladování
Špýchary, sruby
Sýpky, komory
Stodoly
Seníky
Sklepy
Kolny
TECHNICKÉ STAVBY
Vodohospodářské stavby
Řemeslné dílny
Stavební výroba
Dřevařství a těžba dřeva
Pily a stoupy
Cihelny a výroba cihel
Cesty a silnice
Zemědělská výroba
Vodní mlýny
Větrné mlýny
   Historie větrných mlýnů
   Větrné mlýny a mapy ČR
   Dochované větrné mlýny ČR
   Typy větr. mlýnů a čerpadla
   Dřevěný větrný mlýn
   Zděný větrný mlýn
   Vybavení větrného mlýna
Výroba skla a keramiky
Sklárny
Mačkárny skla
Soukenická výroba atd.
Pazderny
Železářská výroba
Kovárna a kovářství
Hamr a hamernictví
Ostatní výroba
Pivo a pivovarnictví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Boží muka
Zvonice
Kostely
Kaple
OBECNÍ STAVBY
Požární zbrojnice
Hostince, krčmy
Školy
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz