TÉMATICKÝ OKRUH -D- > OPRAVY STAVEB A NOVOSTAVBY > ÚZEMNÍ ROZVOJ A NOVÉ STAVBY
Opravy staveb a novostavby domůZÁSADY PRO NOVOSTAVBY NA VESNICI
Název kapitoly k novostavbám domů na vesniciNovostavby > projekty > rodinné domy

PROJEKT RODINNÉHO DOMU

Přízemní a patrový rodinný dům na vesnici

Stránka o projektech rodinných domů Vzorové projekty rodinných domů vycházejících z objemových forem tradičních obytných staveb v prostředí vesnice. Základní architektonická forma domů vychází z obdélníkového půdorysu, jehož přízemí nebo patro zastřešuje střecha sedlového tvaru.

Obsah: Přízemní rodinný dům Patrový rodinný dům

Přízemní rodinný dům

Přízemní rodinný dům - vzorový projekt

Rodinný přízemní dům z normálního horizontu - drátový model projektu rodinného domu, pro jehož návrh je příznačné uvědomělé respektování tradičních kompozičních pravidel a stavebně-architektonických charakteristik tradičních venkovských domů (lit. 040: návrh, vizualizace a text: autor serveru, 2004).

Projekt přízemního rodinného domu

Přízemní rodinný dům z ptačí perspektivy - studie projektu vzorového venkovského domu, která si však neklade nárok na absolutní platnost. Jedná se totiž o obecné řešení bez okrajových urbanistických, přírodních a kulturních podmínek.

:: Z hlediska urbanistických podmínek musí být důsledně zohledněna především vazba rodinného domu na hospodářské objekty k obytné stavbě příslušející. Dále jsou to samozřejmě širší vztahy k okolní zástavbě sídelního útvaru vůbec.

:: Z hlediska konkrétního utváření staveniště nacházejícího se v určitém přírodním prostředí je pak třeba do návrhu rodinného domu promítnout např. členitost přilehlého terénu, směr převládajícího větru atd. Poněkud jiná situace nastává u orientace ke světovým stranám, která již byla do návrhu částečně začleněna. Musíme ji však stejně odpovídajícím způsobem "doladit", neboť vycházela z předpokladu volně stojícího nezastíněného objektu s dostatečným prostorem umožňujícím optimální orientaci zápražím k jihu.

:: Návrh rodinného domu se musí rovněž v plné míře snažit zohlednit kulturní specifika oblasti ve které bude situován. Tyto tzv. regionální charakteristiky odrážející místní stavební zvyklosti nesmí mít ovšem formu dodatečně přidávaných “ozdobností” k jinak hotové již stavbě. Měli by se už od samého počátku stát nedílnou a do návrhu integrovanou složkou, která zaručí pokračování regionálního utváření venkovské architektury.

Z uvedeného pak vyplývá, že projekt vzorového rodinného domu v žádném případě nemá sloužit jako snadno kopírovatelný vzor. Je nepochybné, že před započetím konkrétní stavby může její řešení doznat mnoha změn na základě místních okrajových podmínek (tj. podmínek urbanistických, přírodních a kulturních) (lit. 040: návrh, vizualizace a text: autor serveru, 2004).

Patrový rodinný dům

Patrový rodinný dům - vzorový projekt

Rodinný patrový dům z ptačí perspektivy - drátový model projektu objemného patrového domu, jaké známe z prostředí vesnic českého severozápadu. Pro jeho návrh bylo opět příznačné respektování tradičních kompozičních pravidel a stavebně-architektonických charakteristik (lit. 040: návrh, vizualizace a text: autor serveru, 2004).

Projekt patrového rodinného domu

Patrový rodinný dům z normálního horizontu - stejně jako v případě projektu přízemního domu i zde platí nutnost zohlednění místních okrajových podmínek (tj. podmínek urbanistických, přírodních a kulturních). Návrh novostavby rodinného domu představuje navíc pouze tzv. minimalistické řešení, které lze dále architektonicky rozvíjet. Zejména se jedná o možnost obohacení do dvora orientované stěny. Ta s ohledem na svou orientaci k jihu umožňuje provedení částečně nebo zcela otevřených konstrukcí - pavlačí, balkónů, lodžií či arkádových chodeb (lit. 040: návrh, vizualizace a text: autor serveru, 2004).

Autor textu a fotodokumentace k Projekty rodinných domů © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Územní rozvoj a novostavbyZpět na úvodní stránku: Územní rozvoj a nové stavby na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
ZÁSADY NOVOSTAVBY
NA VESNICI A OKOLÍ


Umístění domu a parcela
Orientace domu, chalupy
Založení domu na terénu
Půdorys domu na vesnici
Dům trojdílné dispozice
Vstup do rodinného domu
Dvoutraktové řešení
Vyústění komína, šachet
Sedlová střecha domu
Nasazení střechy na dům
Ochrana vstupu u domu
Vzorový projekt domu

TRADIČNÍ ZNAKY
DOMU A CHALUPY


Tradiční venkovský dům
STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ CHARAKTERISTIKY VENKOVSKÉHO DOMU - DISERTAČNÍ PRÁCE NA ČVUT V PRAZE

NOVÉ STAVBY
NA VESNICI


Pravidla pro novostavby
NOVÉ STAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTORU

URBANISMUS VESNICE
A KRAJINA VENKOVA

Obraz vesnice v krajině
Náves a další prostranství
Zeleň v prostředí vesnice
Zdi, zídky a ohrazení
Dvůr a zahrada
Vodní plochy ve vsi a kol
Vodní toky ve vsi a okolí
Přechod vsi do krajiny
Polní cesty a orná půda
Lesy, louky a stráně
Vzorová urb. studie

ÚZEMNÍ ROZVOJ
VENKOVA


Přehled zásad ÚR

ÚZEMNÍ ROZVOJ VE VENKOVSKÉM PROSTORU

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz