Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | FOTKY PAMÁTEK, VESNIC A KRAJINY | ATLAS VESNIC A PAMÁTEK | PRÁVO A LEGISLATIVA | HISTORIE V DATECH | ENCYKLOPEDIE STAVEB A STAVITELSTVÍ | SEZNAM A REJSTŘÍK VESNIC | PUBLIKACE A LITERATURA | KULTURA | ARCHÍV
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>

.
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
 

SEZNAM LITERATURY

:: A
:: B
:: C
:: Č
:: D
:: E
:: F
:: G
:: H
:: CH
:: I
:: J
:: K
:: L
:: M
:: N
:: O
:: P
:: Q
:: R
:: Ř
:: S
:: Š
:: T
:: U
:: V
:: W
:: X
:: Y
:: Z
:: Ž

REJSTŘÍK AUTORŮ


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

 

TÉMATICKÝ OKRUH -E- > AUTORSKÁ PRÁVA A LITERATURA > AUTOŘI, KNIHY A PUBLIKACE
LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBY - ČECHY, MORAVA A SLEZSKO - domovská stránkaSEZNAM LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ
ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURYAutorská práva a použitá literatura

Veškeré publikované ilustrace, fotografie a texty byly převedeny do elektronické podoby autorem tohoto serveru a bez odkazu na internetovou adresu www.lidova-architektura.cz a jejich skutečné autory uvedené na následujících stránkách nesmějí být publikovány na žádných jiných serverech či ostatních médiích. Stejně tak nesmí být ze žádného obrázku či kresby odstraněno logo www.lidova-architektura.cz nesoucí název tohoto serveru. Jinak jsou veškeré obrázky volně uložitelné.

Veškeré publikované ilustrace, fotografie a texty byly pořízeny buďto přímo autorem tohoto vzdělávacího a informačního portálu nebo byly autorem převedeny do elektronické podoby z dostupné naučné a odborné literatury věnující se tématu venkovské krajiny a lidové architektury.

Protože nebylo, není a asi ani v budoucnu nebude možné získati souhlas s elektronickým publikováním od všech autorů, bude se autor serveru snažit o co nejúplnější odkazy na literaturu. Prozatím byl získán souhlas od mého pana prof. ing. arch. Svatopluka Voděry, CSc., dále od pana doc. ing. arch. Jiřího Škabrady, CSc. a pana ing. arch. Václava Hájka.

Formát souboru fotografií, kreseb atd.

003-názevobce-036d.jpg
............................................................formát ve kterém je obrázek uložen (72 dpi)
........................................................index obrázku (nahoře, dole) při více obrázcích
...............................................stránka, na které se obrázek nachází v publikaci
...................název obce zobrazené na aktuálním obrázku nebo fotografii
........číslo odkazující na název, autory a nakladatelství publikace

Formát citací z literatury

(lit.011: jménoautora, str136)
.............................................................stránka, na které se text nachází
.............................jméno autora daného textu
..........číslo odkazující na název, autory a nakladatelství publikace

Na konci každé internetové stránky je uveden odkaz na SEZNAM LITERATURY a za každým odstavcem následuje v jedné nebo několika závorkách uvedená čísla publikace, autoři a příslušné strany na kterých se daný text nachází. Veškeré publikované obrázky a kresby mají jednotnou velikost (550 obr. bodů na šířku nebo 500 obr. bodů na výšku). V knihách se tedy vyskytují nejenom ve větším množství, ale také mnohdy i velikosti. Totéž platí i o textu, neboť není možné na tomto serveru publikovat vše a hlavně to není ani jeho smyslem.

Server by měl poskytnout základní informace co nejširšímu okruhu veřejnosti o naší lidové architektuře, protože ne ve všech knihovnách je daná odborná literatura dostupná. V ostatní literatuře věnované obecným dějinám architektury (a to i jen dějinám architektury vyhradně naší) pak mnohdy kapitola o lidové architektuře zcela chybí. Rovněž na středních stupních odborných škol a na některých oborech škol vysokých také zcela chybí alespoň základní přehled.

Server by se tak měl stát jakýmsi východiskem pro následné studium literatury. Tato literatura obsahuje další množství fotografií, kreseb a dokumentace, stejně jako poučného textu. Studium literatury samo o sobě se však nesmí stát naplněním samotného zájmu o lidovou tvorbu a mělo by být vždy doprovázeno návštěvami daných objektů, památkových zón a rezervací. Vlastní prožitek skutečnosti totiž nemůže žádný text ani fotografie nahradit. Ani po zhlednutí staveb či celých vesnic však není dosaženo potřebného cíle, který si tento server vytkl. Jeho smysl totiž nespočívá jen v pouhopouhém zvýšení odborného zájmu o lidovou tvorbu, ale především ve vlastním aktivním přístupu k ochraně kulturního dědictví a identity domova. Ve stejné míře chce také přispět k výraznějšímu uplatnění "tradičně laděných" venkovských novostaveb, které se snaží soudobými prostředky na původní charakter zástavby navázat


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ A NAUČNÉ LITERATURY VČETNĚ REJSTŘÍKU AUTORŮ

Aktuální články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

ENCYKLOPEDIE: LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBYZpět na úvodní stránku: Autorská práva a literatura
10.02.2012 © MaČe
2000-2011 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz