Sídla UNESCO v ČR

Města a vesnice Seznamu UNESCO ČR

Památky UNESCO v ČR | Seznam památek UNESCO - Praha, Kutná Hora, Telč, Český Krumlov a LitomyšlPamátky UNESCO v ČR reprezentují především nejhodnotnější historická jádra našich měst i jedné vesnice. Zástoupeny jsou ovšem i jednotlivé památky UNESCO popisované na samostatné stránce.

UNESCO - PRAHA

Praha - Pražský hrad (UNESCO)

Pražský hrad s královským palácem
a katedrálou sv. Víta. I přes statut UNESCO jsou památkové hodnoty města ohroženy. Dokládá to řada demolic
v centrum města i rozměrné novostavby.
Praha - Hradčany, okres Praha

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Historická města České republiky
  2. Praha
  3. Kutná Hora
  4. Telč
  5. Český Krumlov
  6. Třebíč
  7. Historické vesnice ČR - Holašovice

Historická města ČR

Mezi památky UNESCO na území České republiky náleží především celistvě dochovaná historická jádra našich nejvýznamnějších měst, mezi které patří Praha, Kutná Hora, Telč a Český Krumlov.

Praha

Historické centrum Prahy představuje městské sídlo mimořádných urbanistických a architektonických hodnot. Rozlohou a počtem stavebních památek světového významu je historická Praha v mnoha ohledech nesrovnatelná s mnoha dalšími historickými městy České republiky i Evropy.

Deset století nepřetržitého vývoje kvalitativně mimořádně hodnotné slohové architektury zanechalo výrazný otisk v panoramatickém obrazu stověžaté Prahy i na vlastním historickém památkovém fondu.

Pražská památková rezervace zcela oprávněně náleží k plošně největšímu památkově chráněnému území sídelního útvaru na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Kutná Hora

Historická Kutná Hora, po Praze druhé nejvýznamnější město našich středověkých dějin, představuje sídlo hodnotných měšťanských domů v čele s chrámovými stavbami svaté Barbory a Sedleckého kostela situovaného mimo historické centrum.

Telč

UNESCO - TELČ

TELČ - domy s renesančními a barokními štíty (UNESCO)
Zděné měšťanské domy s loubím
a převážně renesančními či barokními štíty
orientovanými do prostoru náměstí.
Telč, okres Jihlava

Foto © MaČefotogalerie

Historická Telč představuje urbanisticky a stavebně dochovaný goticko-renesanční sídelní útvar reprezentovaný zámeckým areálem a významnými měšťanskými domy s náročně provedenými průčelím jednotlivých staveb.

Český Krumlov

Historický Český Krumlov jako celistvě dochovaný sídelní útvar mimořádné hodnoty zastupuje renesanční období charakterizované vysokou úrovní novověké stavebně-řemeslné i umělecké tvorby.

Třebíč

Z měst, resp. jejich historických jader nebo čtvrtí, je na seznamu UNESCO i židovská čtvrť v Třebíči, s dominantou baziliky sv. Prokopa.

Historické vesnice ČR - Holašovice

Mezi památky UNESCO na území ČR náleží rovněž uceleně dochovaná jihočeská vesnice Holašovice, zastupující památky lidové architektury a popisovaná na samostatné stránce.

Autor textu a fotodokumentace k Památky UNESCO ČR © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Památkově chráněná
území, sídla a stavby

UNESCO - organizace
UNESCO - světové dědictví
Sídla UNESCO v ČR
Památky UNESCO v ČR
Seznam památek UNESCO
Holašovice (UNESCO)
Holašovice - I. pokračování
Holašovice - II. pokračování
Krajinné památkové zóny
Ochrana KPZ v ČR
Seznam KPZ ČR
Seznam KPZ ČR - II. strana
Památkové rezervace
Ochrana VPR v ČR
Seznam VPR ČR >>>
Památkové zóny
Ochrana VPZ v ČR
Seznam VPZ ČR >>>
Národní kulturní památky
Hrady a zámky, kostely aj.
Seznam NKP v ČR
Seznam NKP ČR - II. strana
Kulturní památky
Seznam KP v ČR
Seznam KP ČR - II. strana
HODNOTNÁ SÍDLA
Hodnotná vesnická sídla
Hodnotné stavby
OHROŽENÉ PAMÁTKY
Ohrožené památky
Ohrožené stavby
OCHRANA PŘÍRODY
Přírodně chráněná území
Národní parky
Chr. krajinné oblasti
Přírodní parky
Evropsky významné lokality
Územní sys. ekologické stability
Vzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz