Stavební památky a mobiliář

Hradiště, hrady, kláštery, zámky, kostely

Stránka o hradech a zámcích ČR, klášterech a kostelechVedle národních kulturních památek reprezentujících Prahu, Brno a Ostravu zastoupena řada dalších lokalit. Mezi těmito vyniká ojedinělý soubor českých, moravských i slezských hradů a zámků včetně mobiliáře. Dále rovněž hradiště, kláštery a kostely, technické stavby i stavby lidové architektury.

Hrady a zámky

Vodní hrad Švihov po pozdně gotické přestavbě
Vodní hrad Švihov v podobě po pozdně
gotické přestavbě. Dva paláce, kaple a hradní věž jsou obklopeny částečně pobořeným opevněním s baštami. K zamýšlenému
zboření celého hradu naštestí nedošlo.
Švihov, okres Klatovy

Foto: MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Hrady a zámky v ČR
  2. Kláštery a kostely v ČR
  3. Hradiště a archeologická naleziště v ČR
  4. Technické památky v ČR
  5. Památky lidové architektury v ČR

Hrady a zámky v ČR

Mezi nejvýznamnější národní kulturní památky České republiky nepochybně náleží turisticky atraktivní hrady a zámky, představující sídla panovníků nebo šlechticů. Zámecké budovy přitom často nebyly stavěny jako novostavby, ale vznikly rozsáhlou přestabou gotického hradu nebo menší tvrze.

Za všechny naše hrady a zámky jmenujme alespoň některé: hrad Bezděz, Křivoklát, Kokořín, Švihov, Zvíkov, zříceniny hradů Žebrák a Točník, zřícenina hradu Přimda, Rabí, Trosky, hrad a zámek Český Krumlov, zámek Červená Lhota, Duchcov, Jindřichův Hradec, Kačina, Konopiště, Krásný Dvůr, Libochovice, Ploskovice, Veltrusy, Žleby a řada dalších.

Kláštery a kostely v ČR

Neméně významnými památkami jsou rovněž areály klášterů a kostelů. V Praze klášterní areály prohlášené za národní kulturní památky zastupuje Premonstrátský klášter na Strahově, Anežský klášter na Starém městě, Břevnovský kášter benediktinů a klášter na Slovanech a ve Zbraslavi.

Mimo Prahu je proslulý zejména Sázavský klášter, klášter ve Vyšším Brodě, Plasech, Kladrubech, Kadani, Oseku, Broumově, Olomouci i kláštery v dalších městech.

Hradiště a archeologická naleziště v ČR

Hradiště

Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci, stojící na místě rotundy slovanského hradiště
Hradiště na Levém Hradci je považováno
za první ohnisko křesťanství a mocenské centrum v době formování přemyslovského státu. Na místě dnešního kostela sv. Klimenta stával první kostel (rotunda) v Čechách.
Levý Hradec, okres Praha - západ

Foto: MaČefotogalerie

Proslulá jsou rovněž mnohá hradiště a archeologická naleziště, která jsou do seznamu národních kulturních památek oprávněně zařazeny (hradiště a keltské oppidum Závist, slovanské hradiště Budeč, slovanské hradiště Hůrka ve Starém Plzenci, přemyslovské hradiště v Levém Hradci, velkomoravská sídelní aglomerace Mikulčice a další).

Technické památky ČR

Z nejvýznamnějších technických staveb v seznamu nalezneme nejen proslaveného zástupce Prahy - Karlův most, ale i například řetězový most ve Stádlci nebo koněspřežní železnici České Budějovice - Linec.

Památky lidové architektury v ČR

Je přitom zřejmé, že při tomto typologickém obsazení je reálné prohlašování venkovských staveb a staveb lidové architektury za národní kulturní památky České republiky do jisté míry omezeno. Vyplývá to rovněž ze samotné charakteristiky lidových staveb, které by v případě požadované naprosté architektonické výjimečnosti vztažené na jednotlivou stavbu přestala být stavbou lidové architektury.

Prohlašování se proto soustředí především na lidové stavby vyznačující se velkým stářím nebo vysokým stupněm zachování, případně spjaté s nejvýznamnějšími historickými osobnostmi nebo událostmi. I mezi stavbami lidové architektury však dosud zůstává řada objektů, které si prohlášení za národní kulturní památky ČR nepochybně a oprávněně zasluhují (např. Hamousův statek ve Zbečně).

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Hrady a zámky v ČR a další národní kulturní památky
© Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Památkově chráněná
území, sídla a stavby

UNESCO - organizace
UNESCO - světové dědictví
Sídla UNESCO v ČR
Památky UNESCO v ČR
Seznam památek UNESCO
Holašovice (UNESCO)
Holašovice - I. pokračování
Holašovice - II. pokračování
Krajinné památkové zóny
Ochrana KPZ v ČR
Seznam KPZ ČR
Seznam KPZ ČR - II. strana
Památkové rezervace
Ochrana VPR v ČR
Seznam VPR ČR >>>
Památkové zóny
Ochrana VPZ v ČR
Seznam VPZ ČR >>>
Národní kulturní památky
Hrady a zámky, kostely aj.
Seznam NKP v ČR
Seznam NKP ČR - II. strana
Kulturní památky
Seznam KP v ČR
Seznam KP ČR - II. strana
HODNOTNÁ SÍDLA
Hodnotná vesnická sídla
Hodnotné stavby
OHROŽENÉ PAMÁTKY
Ohrožené památky
Ohrožené stavby
OCHRANA PŘÍRODY
Přírodně chráněná území
Národní parky
Chr. krajinné oblasti
Přírodní parky
Evropsky významné lokality
Územní sys. ekologické stability
Vzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz