Materiál, práce a řemesla

Získávání, zpracování a použití materiálu

Stránka o stavebním materiálu přírodního původuSpolečným znakem tradičních venkovských staveb je přírodní a pokud možno místní původ použitých materiálů a surovin.

Obsah: Hořlavé materiály - měkké, teplé a dobře izolující Nehořlavé materiály - tvrdé, studené a špatně izolující

Hořlavé materiály

Vývoj přitom směřoval od materiálů hořlavých a "měkkých" (dřevěné trámy či šindel, sláma) k protipožárně odolným a tvrdým materiálům (kámen, pálené cihly, břidlice).

Dřevo, mazanina a sláma

K nejstarším stavebním materiálům užívaným od samého počátku tradičního vesnického stavitelství náleží dřevo kombinované s hliněnou mazaninou a sláma (/doplněno).

Nehořlavé materiály

Tento proces však znamenal přechod od materiálů "teplých" s dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi ke stavebním materiálům studeným. To bylo ovšem možné teprve v souvislosti s vyspělejšími způsoby vytápění obytných místností domu.

Kámen

Velmi starého původu je rovněž používání stavebního kamene, zejména v rychle odlesněných oblastech. Staršího užití je přirozeně sbíraný kámen, posleze kámen lomový a s ohledem na vynaloženou práci nákladnější tesaný kámen (/doplněno).

Pálené cihly a krytina

Mladšího použití jsou pálené cihly a pálená střešní krytina (/doplněno).

Slohové vlivy a stavební řády

Obecně nebyl tento materiálový přechod na českém venkově dobrovolný, nýbrž byl podmíněn vnitřním i vnějším tlakem. Jednak to byla snaha napodobit vzory velké slohové architektury, užívané již dříve v sociálně vyšším prostředí, a posléze zejména nástup školených projektantů, spojený s legislativním omezováním a nakonec i zákazem užívání spalných materiálů a konstrukcí.

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Hledat jiné téma >

SLÁMA
Obilí a rákos
Doškáři
HLÍNA
Jíl
Hlináci a lepiči
DŘEVO
Smrk
Dub
Jedle
Tesaři a truhláři
KÁMEN
Pískovec - typy a těžba
  Vlastnosti pískovce
  Opracování a nástroje
  Skály a zdivo z pískovce
  Pískovcové prvky na stavby
  Pískovcové sochy, kříže a jiné
Čedič - výskyt a těžba
  Vlastnosti a použití čediče
Břidlice
Opuka
Kameníci, zedníci, sochaři
KERAMIKA
Jíl
Cihláři a zedníci
KOV
Litina, ocel a železo - mříže
Měděná krytina
Litinové a mosazné kliky
Litinové sochy a křížky
Zámečníci a klempíři
SKLO
Výroba skla a foukané sklo
Hladké sklo vyráběné strojně
SklářiVizualizace staveb
Vizualizace historických staveb na příkladu zvonice
Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz