TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ VÝRAZY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBY - ČECHY, MORAVA A SLEZSKO - domovská stránkaENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
Název kapitoly k archivním příspěvkůmNázev kapitoly

MEZINÁRODNÍ DOKUMENTY

Úmluva o architektonickém dědictví Evropy

Úmluva o architektonickém dědictví Evropy Pracovní verze prezentace k přednášce Úmluva o architektonickém dědictví Evropy. Přednáška se konala na zámku v Třeboni u příležitosti pracovního setkání na téma Metody památkové ochrany urbanistických celků v ČR. Obsah přednášky bude průběžně publikován.

Obsah: Definice architektonického dědictví Identifikace chráněných statků Zákonné ochranné procedury Průvodní opatřeníSankce Politika konzervaceÚčast a spolkyInformace a výukaEvropská koordinace konzervaceZávěrečná ustanovení

Definice architektonického dědictví

Definice architektonického dědictvíÚvodní kapitola přednášky se věnovala tématu Nemovitých statků a úvodním článkům Úmluvy číslo 1.1. Památky - objekty a areály staveb, 1.2. Architektonické soubory - sídla a 1.3. Místa - území. V rámci jednotlivých listů bylo provedeno srovnání obsahu úmluvy se situací v České republice, které bude zpřístupněno později.

Identifikace chráněných statků

Identifikace chráněných statkůV druhé části přednášky věnované Chráněným statkům byl popisován článek Úmluvy číslo 2. Soupisy a dokumentace památek..

Zákonné ochranné procedury

Zákonné ochranné proceduryTřetí část přednášky se věnovala z Úmluvy plynoucím legislativním Závazkům, k nimž Česká republika podpisem přistoupila. Jmenovitě se jednalo o články 3.1. a 3.2. Zákonná opatření a ochrana, 4.1.a 4.2. Dohled, legislativa, stavební práce a výkup a článek 5. Přemístění staveb.

Průvodní opatření

Průvodní opatřeníČtvrtá část byla věnována Závazkům plynoucích z přijatých průvodních opatření. Jmenovitě se jednalo o články 6.1. a 6.2. Podpora architektonického dědictví, 7. Kvalita prostředí a článek 8.1. a 8.2. Vědecký výzkum a znečistění ovzduší.

Sankce

SankceV pořadí pátá kapitola byla věnována problematice Porušení zákona a s tímto souvisejícímu článku 9. Pravomoce stavebních úřadů.

Politika konzervace

Politika konzervaceŠestá část se týká Integrace politiky konzervace zastoupené články číslo 10.1. až 10.5. Programy a politika územního rozvoje, 11. Podpora využití staveb, 12. Památky přístupné veřejnosti a 13. Účinná spolupráce

Účast a spolky

Účast a spolkySedmá část přednášky uváděla Závazky v oblasti informovanosti a sponzorství, zastoupenému články 14.1. - 14.2. Informace, spolupráce a podpora

Informace a výuka

Informace a výukaOsmá část byla věnována Závazkům v oblasti vzdělávání. Jmenovitě se jednalo o stejnojmenné články 15.1. a 15.2. Informovanost a 16. Výuka.

Evropská koordinace konzervace

Evropská koordinazce konzervacePředposlední kapitola přednášky popisovala Závazky z oblasti výměny informací i zkušeností a Výboru expertů. Konkrétně se jednalo o články 17.1. až 17.4. Výměna informací , 18. Výměna zkušeností a specialistů, 20.1. až 20.3. Pověření výboru expertů a 21. Ustanovení jiných úmluv.

Závěrečná ustanovení

Závěrečná ustanoveníPoslední část ilustrovala nezbytné Administrativní náležitosti, náležející do článků 22.1. až. 22.3. Platnost úmluvy, 23.1. až. 23.2. Ostatní státy, 24.1. až. 24.3. Specifikace území, 25.1. až. 25.3. Výhrady, 26.1. až. 26.2. Výpověď úmluvy a 27. Povinnosti generálního tajemníka.

Na závěr přednášky bylo uvedeno závěrečné zhodnocení s uvedením pozitivních a negativních zkušeností autora.

Mezinárodní dokumenty - Úmluva o architektonickém dědictví Evropy © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

ENCYKLOPEDIE: LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBYZpět na úvodní stránku: Encyklopedie lidové architektury
    18.03.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
ENCYKLOPEDIE
ARCHITEKTURY
:: A
:: B
:: C
:: Č
:: D
:: E
:: F
:: G
:: H
:: CH
:: I
:: J
:: K
:: L
:: M
:: N
:: O
:: P
:: Q
:: R
:: Ř
:: S
:: Š
:: T
:: U
:: V
:: W
:: X
:: Y
:: Z
:: Ž


Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz