Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | FOTKY PAMÁTEK, VESNIC A KRAJINY | ATLAS VESNIC A PAMÁTEK | PRÁVO A LEGISLATIVA | HISTORIE V DATECH | ENCYKLOPEDIE STAVEB A STAVITELSTVÍ | SEZNAM A REJSTŘÍK VESNIC | PUBLIKACE A LITERATURA | KULTURA | ARCHÍV
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>

.
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
ENCYKLOPEDIE
LIDOVÉ ARCHITEKTURY
:: A
:: B
:: C
:: Č
:: D
:: E
:: F
:: G
:: H
:: CH
:: I
:: J
:: K
:: L
:: M
:: N
:: O
:: P
:: Q
:: R
:: Ř
:: S
:: Š
:: T
:: U
:: V
:: W
:: X
:: Y
:: Z
:: Ž
TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ VÝRAZY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBY - ČECHY, MORAVA A SLEZSKO - domovská stránkaENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURYSlovník odborných výrazů

ŠALOVANÁ STĚNA, BEDNĚNÁ STĚNA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Bedněná stěna

ŠAMBRÁNA

Dekorativní rámované ostění oken a dveří. Vyskytuje se jako ozdobný prvek u lidové zděné architektury (lit. 016: V. Frolec, str. 221).

ŠÁR (nářečně)

Řada šindelů, došků, tašek nebo cihel (lit. 016: V. Frolec, str. 221).

ŠARHOLCE (nářečně, Poděbradsko)

Příčky (lit. 016: V. Frolec, str. 221/vynechán druhý bod, který významově již náleží na území Slovenska).

ŠÁTOR

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Šátor

ŠENKOVŇA, ŠENK (nářečně, z něm. Schenk = hospodský), HOSPODA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Hospoda

ŠIFR (nářečně, Morava), BŘIDLICE

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Břidlice

ŠÍJE, ŠÍJA (jz. a již. Čechy, Morava)

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Šíje

ŠINDEL (z něm. Schindel)

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Šindel

ŠINDELÁK

Kovaný čtyřhranný hřeb, používaný k přibíjení šindele k latím střešní konstrukce, na roubené stěny nebo na štít. Šindeláky vyráběli cvokaři. Na Chodsku též ve významu šindel (lit. 016: V. Frolec, str. 222).

ŠINDELÁRNA

Výrobna šindelů (lit. 016: J. Vařeka, str. 222).

ŠINDELEK (nářečně, Chodsko)

Drobný šindel bez drážky (lit. 016: J. Vařeka, str. 222).

ŠLAHOUN (nářečně, vých. Čechy)

Vzpěra svazující 5 až 7 krokví (lit. 016: J. Vařeka, str. 222).

ŠLEDA (nářečně, východní Morava)

1. Pícka; 2. Plochý kámen podkládaný pod zdi nabíjené z hlíny (hostýnské Záhoří) (lit. 016: V. Frolec, str. 222).

ŠLECHTOVÁ PODLAHA (nářečně, Zlínsko)

Podlaha vydlážděná plochými kameny (lit. 016: J. Vařeka, str. 222).

ŠLOPA (nářečně, Karpaty)

Velký plochý kámen omazaný vrstvou hlíny, který izoloval stěnu pastýřské koliby od ohně na otevřeném ohništi (lit. 016: V. Frolec, str. 222).

ŠLUPNĚ (nářečně, východní Čechy)

Stupínek ve zděné peci (lit. 016: V. Frolec, str. 222).

ŠOPA, ŠOPNA (nářečně), ŠUPNA

1. Kolna; 2. Průjezd

ŠOPKA (nářečně)

1. Kolna; 2. Kabřinec (vých. Morava)

ŠPAČEK (nářečně, Nymbursko)

Krátký trám (lit. 016: J. Vařeka, str. 223).

ŠPAČKOVNA (nář., severočeský hnědouhelný revír)

Nouzový domek (lit. 016: J. Vařeka, str. 223).

ŠPALEK

1. Kratší kus tlustého kmenu ke štípání; 2. Včelí úl (lit. 016: J. Vařeka, str. 223).

ŠPALETA (z italštiny)

ŠPALETA - Postranní plocha u oken nebo dveří, u špaletové stodoly volný prostor mezi lícem stěny a vraty.Postranní a horní plocha u oken nebo u dveří. U špaletové stodoly volný prostor mezi lícem stěny a vraty. Více informací je uvedeno na samostatné stránce :: Špaleta.


ŠPALETOVÁ STODOLA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Špaletová stodola

ŠPALÍČKOVÁ STAVEBNÍ TECHNIKA, KRČKOVÁ STAVBA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Špalíčková konstrukce

ŠPARHERT, ŠPORHELT (z němčiny Sparherd), SPORÁK

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Sporák

ŠPEROVKA (nářečně, Křivoklátsko)

Černá kuchyně s otevřeným komínem, která se po ztrátě své funkce uzavřela pod klenutím rovným stropem (lit. 016: J. Vařeka, str. 223).

ŠPICE (lidově), ŽDÍŘE (nař., Valašsko)

Profilovaný sloupek na vrcholu kabřince, makovice (lit. 016: J. Vařeka, str. 223).

ŠPRAJCLE (nář., severní Čechy), STĚNOVÁ KLEŠTINA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Stěnové kleštiny

ŠPRLOVÝ PLOT (nářečně, jihovýchodní Morava)

Tyčkový, laťkový plot (lit. 016: V. Frolec, str. 223).

ŠPÝCHAR, ŠPEJCHAR, ŠPEJCHÁREK

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: V. Frolec, str. 223-224/kráceno).

ŠPÝCHAROVÝ DŮM

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: J. Vařeka, str. 224/kráceno).

ŠREKY (nářečně, Čechy)

Zdobné vykládání menších ploch lomenic prkny, která se kladla různým směrem (lit. 016: J. Vařeka, str. 224).

ŠTENÝŘ

Lidový název pro střední mohutný dubový sloup větrného mlýna beraního typu, označovaný také „hlavni slóp“, „otec“, „tatik“ ap (lit. 016: J. Vařeka, str. 224).

ŠTĚTY (nářečně, Slezsko)

Dřevěné, asi 10 cm dlouhé kolíčky zatloukané mezi trámy roubené stěny, na níž drží tlustší vrstvu hliněné mazaniny (vrstva hlíny se mísí s řezankou, plevami apod.) (lit. 016: J. Vařeka, str. 225/).

ŠTÍT

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: V. Frolec, str. 223-225/kráceno).

ŠTÍT NAPODOBUJÍCÍ PATRO, ATIKOVÝ ŠTÍT

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Atikový štít

ŠTÍTNÍKY (nářečně, jihovýchodní Morava)

Došky vázané zastřiženými konci dolů, takže vytvářejí stupně. Váží se na hřebenu a nárožích střechy, tvoří poslední řadu došků nad okapem (lit. 016: V. Frolec, str. 225).

ŠTÍTOVÁ ORIENTACE STAVEB

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Štítová orientace staveb

ŠTÍTOVÁ PODSÍŇ, PODSÍŇ PŘED ŠTÍTOVOU STĚNOU

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Podsíň

ŠTÍTOVÁ PODSTÁVKA, PODSTÁVKA PŘED ŠTÍTOVOU STĚNOU

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Podstávka

ŠTÍTOVÁ ZEĎ

Zeď uzavírající budovu na kratší straně půdorysu. V užším slova smyslu může znamenat pouze zeď čelně uzavírající konstrukci krovu (lit. 016: V. Frolec, str. 228/druhá věta doplněna).

ŠTRÁF (nespisovně, jihozápadní Čechy), PODROVNÁVKA, SOKL

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Sokl - podrovnávka

ŠTRAJCPAN (nářečně, Haná)

Tlustá tyč (kuláč) ve stáji k vymezení stání koně. Ve výši asi 1 m je zapuštěna do žlabu a na protilehlé straně zapadá do otvoru ve zdi (při obsluze koní se vytahuje) (lit. 016: J. Vařeka, str. 228/).

ŠTUK

Směs vápna a jemného písku, cihelného a kamenného prachu, někdy též sádry s vodou, používaná pro jemné zednické práce a na štukové omítky. Přeneseně též štukatura (lit. 016: V. Frolec, str. 228/).

ŠTUKATURA

Plastická ornamentální výzdoba, složená z různých motivů, vytvořená ze štuku. V lidovém stavitelství se štuk zvláště výrazně uplatňuje u zděných lidových budov se slohovými ohlasy (lit. 016: V. Frolec, str. 228).

ŠTÝBLE (nářečně, severní Zábřežsko)

Malá světnička (lit. 016: J. Vařeka, str. 228).

ŠTYCH (nářečně, Českomoravská vrchovina), NÁMĚTEK

Kratší trám připevněný ke krokvi nad okapem. Námětek vyrovnává rozdíl mezi patami krokví a okrajem střechy nad římsou. Dolní konec námětku spočívá na stropním trámu nebo na okapové vaznici (lit. 016: J. Vařeka, str. 127/kráceno).

ŠUP (nářečně, východní Čechy)

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Šup

ŠUPNA (nářečně)

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Malá kolna - šupna

ŠUSTNÍK (nářečně, jihovýchodní Morava), PLEVNÍK, PLÍVEŇ, PLIVNICE

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: PlévníkAktuální články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

ENCYKLOPEDIE: LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBYZpět na úvodní stránku: Encyklopedie lidové architektury
10.02.2012 © MaČe
2000-2011 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz