Holašovice a seznam UNESCO

Prezentace památek pro děti a mládež

Projekt prezentace památek  UNESCOPracovní verze didaktického projektu pro vesnická sídla a lidovou architekturu. Projekt byl představen na workshopu Netradiční formy prezentace památek UNESCO dětem a mládeži. Pořadatelem akce konané 2. 12. 2008 v areálu státního hradu a zámku v Českém Krumlově byl Národní památkový ústav.

Obsah:

  1. Stručně o projektu pro děti a mládež
  2. Historické a soudobé mapy
  3. Půdorysy vesnic
  4. Vesnice a její stavby I.
  5. Vesnice a její stavby II.

Stručně o projektu pro děti a mládež

Horní třetina každé stránky s vyjímkou příloh obsahuje mapu nebo fotografii Holašovic a text vztahující se k historii nebo stavebnímu fondu obce. Zbývají část je věnována obecnému přehledu s využitím fotografií, které mohou pocházet i z jiných lokalit. Tato část společně s textem slouží jako nápověda pro jednotlivé dotazy, u kterých je správná pouze jedna odpoveď (případně všechny kromě jedné).

Historické a soudobé mapy

Historické a soudobé mapyHolašovice je jihočeská vesnice vzdálená přibližně 15 km západně od Českých Budějovic. Zároveň se nalézá pod vrchem Skalka na severním úpatí pohoří Blanský les, na samé hranici stejnojmenné chráněné krajinné oblasti (CHKO).

Pro své mimořádné hodnoty byla obec zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a zasluhuje naši ochranu.

Půdorysy vesnic

Půdorysy vesnicHistorické jádro Holašovic je středověkého původu. Vesnici tvoří zděné usedlosti uspořádané kolem veřejného prostoru návsi.

Náves s rybníkem a vzrostlými stromy se vyznačuje téměř obdélníkovým tvarem. Dosahuje úctyhodných rozměrů 210 x 70 metrů. Vedle sebe řazené selské statky vytvářejí návesní fronty. Mezi nimi v rozích návesního prostoru vybíhají místní komunikace.

Vesnice a její stavby I.

Vesnice a její stavby I.Usedlosti kolem návsi mají úzký obdélníkový půdorys. Stavby se vyznačují nejčastěji trojstranným uspořádáním kolem dvora.

Obvyklé rozmístění představuje dům s navazujícími komorami, chlévy nebo stájí. Naproti stojí sýpka nebo výměnek a hospodářské objekty. Vzadu je dvůr uzavřen stodolou, za kterou bývá velká zahrada. Vpředu je ohradní zeď s branou.

Vesnice a její stavby II.

Vesnice a její stavby II.Z původních 17 usedlostí obklopujících holašovickou náves se v 19. století oddělilo několik menších. V současnosti můžeme napočítat na 22 statků o celkovém počtu čítajícím přes 120 staveb.

Vedle obytných staveb jsou započítány i hospodářské objekty (chlévy, sýpky, stodoly). Nechybí ani škola a na návsi dosud stojící kaple, kovárna a pumpy. Obecní pastouška bohužel již zanikla.

Pokračování pracovní verze projektu k netradičním formám prezentace památek UNESCO na stránkách Holašovice II. a Holašovice III.

Autor publikace k UNESCO - Holašovice pro děti a mládež © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Památkově chráněná
území, sídla a stavby

UNESCO - organizace
UNESCO - světové dědictví
Sídla UNESCO v ČR
Památky UNESCO v ČR
Seznam památek UNESCO
Holašovice (UNESCO)
Holašovice - I. pokračování
Holašovice - II. pokračování
Krajinné památkové zóny
Ochrana KPZ v ČR
Seznam KPZ ČR
Seznam KPZ ČR - II. strana
Památkové rezervace
Ochrana VPR v ČR
Seznam VPR ČR >>>
Památkové zóny
Ochrana VPZ v ČR
Seznam VPZ ČR >>>
Národní kulturní památky
Hrady a zámky, kostely aj.
Seznam NKP v ČR
Seznam NKP ČR - II. strana
Kulturní památky
Seznam KP v ČR
Seznam KP ČR - II. strana
HODNOTNÁ SÍDLA
Hodnotná vesnická sídla
Hodnotné stavby
OHROŽENÉ PAMÁTKY
Ohrožené památky
Ohrožené stavby
OCHRANA PŘÍRODY
Přírodně chráněná území
Národní parky
Chr. krajinné oblasti
Přírodní parky
Evropsky významné lokality
Územní sys. ekologické stability
Vzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz