UNESCO - Holašovice

Prezentace památek pro děti a mládež

Projekt prezentace památek  UNESCO Pokračování didaktického projektu Holašovice, pojmenovaného podle jihočeské obce zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO. Projekt byl prezentován v areálu státního hradu a zámku Český Krumlov v rámci workshopu NPÚ Netradiční formy prezentace památek UNESCO dětem a mládeži.

Obsah:

  1. Příloha I. - najdete správnou cestu
  2. Pohled do historie I.
  3. Pohled do historie II.
  4. Konstrukce a materiál

Příloha I.

Příloha I. - najdete správnou cestuPřílohu č.1 představuje půdorys návsi v Holašovicích, po jehož obvodě jsou sklopeny štítová průčelí staveb obklopujících náves. Uprostřed návsi je zobrazena kovárna a kaple, přičemž úkolem je najít správnou cestu.

Pohled do historie I.

Pohled do historie I.Ves byla založena kolem poloviny 13. století na kmenovém území slovanských Netoliců. Název Holašovice napovídá, že se zde usídlili Holasici - lidé šlechtického zakladatele Holase.

Velmi důležitým se v životě vsi stává rok 1292, kdy ji český král Václav II. daroval cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brodě. V jeho držení zůstaly až do roku 1848, kdy došlo ke zrušení roboty v Čechách.

Pohled do historie II.

Pohled do historie II.Během staleté historie postihla vesnici řada pohrom. Jako majetek církve utrpěla především za husitských válek při tažení Jana Žižky na Prachatice.

Největší pohroma ji postihla na konci 1. čtvrtiny 16. století. Tehdejší morovou epidemii přežili pouze 2 lidé! Církevní vrchnost ves dosídlila poddanými z Rakouska a Bavorska. Po II. světové válce byla část usedlých obyvatel odsunuta.

Konstrukce a materiál

Konstrukce a materiálNa starší jihočeské stavby byl použit stejný materiál jako po celém území Čech. Bylo jím stavební dřevo, ze kterého byly roubeny obytné i hospodářské objekty.

Avšak již historická mapa z roku 1827 zobrazuje žlutou barvou (tj.barvou ohně a dřeva) pouze stodoly a dvě drobné stavby při návsi. Obytná stavení a sýpky jsou červené, značící zděnou nespalnou konstrukci.

Autor publikace k UNESCO - Holašovice pro děti a mládež © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Památkově chráněná
území, sídla a stavby

UNESCO - organizace
UNESCO - světové dědictví
Sídla UNESCO v ČR
Památky UNESCO v ČR
Seznam památek UNESCO
Holašovice (UNESCO)
Holašovice - I. pokračování
Holašovice - II. pokračování
Krajinné památkové zóny
Ochrana KPZ v ČR
Seznam KPZ ČR
Seznam KPZ ČR - II. strana
Památkové rezervace
Ochrana VPR v ČR
Seznam VPR ČR >>>
Památkové zóny
Ochrana VPZ v ČR
Seznam VPZ ČR >>>
Národní kulturní památky
Hrady a zámky, kostely aj.
Seznam NKP v ČR
Seznam NKP ČR - II. strana
Kulturní památky
Seznam KP v ČR
Seznam KP ČR - II. strana
HODNOTNÁ SÍDLA
Hodnotná vesnická sídla
Hodnotné stavby
OHROŽENÉ PAMÁTKY
Ohrožené památky
Ohrožené stavby
OCHRANA PŘÍRODY
Přírodně chráněná území
Národní parky
Chr. krajinné oblasti
Přírodní parky
Evropsky významné lokality
Územní sys. ekologické stability
Vzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz