Národopisná výstava českoslovanská

Český národopis, lidová kultura a stavby

Český a slovenský národopis se stal významnou složkou národního obrození a ve shodě s politickými a kulturními záměry tohoto hnutí se zaměřil především na lidovou slovesnost. Počátky národopisného oboru, spadající do závěru 18. století, lidové stavitelství ještě nezahrnují.

Obsah: Přípravy Národopisné výstavy českoslovanskéNárodopisná výstava českoslovanská v PrazeDědina na národopisné výstavě česloslovanskéStavby výstavní dědiny z ČechHospoda Na posledním grošiStavby dědiny z Moravy, Slezska a SlovenskaStavby výstavní dědiny z Valašska

Přípravy Národopisné výstavy

Pražský výbor Výstavy poslal už koncem roku 1891 muzeím, obcím a především regionálním vlastivědným pracovníkům výzvu ke spolupráci a k zakládání krajinských výborů. Výsledek této iniciativy byl nečekaný. Ve třech následujících letech vzniklo více než dvě stě krajinských a místních výborů pro přípravu Národopisné výstavy v Praze.

Tak byl vytvořen základ k systematické vlastivědné práci. V letech 1892 až 1894 se v českých zemích konalo 180 místních národopisných výstav, setkaly se s velikým ohlasem a významně podepřely pozice české národní kultury .

Národopisná výstava českoslovanská

Samotná Národopisná výstava českoslovanská se konala v letních měsících roku 1895 a navštívily ji více než dva milióny návštěvníků. Stala se manifestací hospodářské a kulturní vyspělosti národa a svým převážně demokratickým charakterem se stala také demonstrací politickou. Patří k největším akcím české kultury 19. století.

Dědina na Národopisné výstavě

Nejpřitažlivější a nejpozoruhodnější částí výstavy se stala "výstavní dědina". Emanuel Kolář, duše celé výstavy, vybral pro ni jedenáct typických staveb. Ve skutečnosti se jich tu však vystavělo nejméně dvakrát tolik .

Stavby výstavní dědiny z Čech

Druhé části návsi, shromažďující stavby z Čech, vévodil český mlýn s jedním složením, za ním stál statek z okolí Petrovic na Milevsku, chalupa od Jaroměře, velký statek z okolí Hlinska, chodské stavení od Domažlic a konečně pojizerský statek z okolí Turnova.

Hospoda Na posledním groši

Nejvěhlasnější stavbou celé "národopisné dědiny" se stala hospoda Na posledním groši, kde vyhrávala Pelárova kapela. K hostům této hospody patřili Mikoláš Aleš, Svatopluk Čech, Alois Jirásek, Václav Rais, Jaroslav Vrchlický, Ignát Hermann, V.V.Štech, Jaroslav Kvapil a další

Stavby dědiny z Moravy a Slezska

Kolem návsi s dřevěným kostelíkem se z jedné strany postavil dům od Břeclavi i s vinným sklepem, dále horácký statek od Velkého Meziříčí, hanácký statek od Litovle, slezský statek opavský a vedle něj těšínská chalupa z Orlové, dále vesnická kovárna. Směrem k umělému rybníku stála ještě kopaničářská chalupa ze Starého Hrozenkova.

Z moravské a slezské architektury se přešlo na Slovensko, zastoupené usedlostí z Oravy a "gazdovstvím" z Čičman.

Stavby výstavní dědiny z Valašska

Samostatnou část výstavní dědiny tvořila valašská osada. Její počátky hledejme na Vsetíně a především u Dušana Jurkoviče. Prostudoval a dokumentoval mnoho valašských staveb a z nich potom vybral kolekci, na svou dobu velmi originální. Nenajdeme v ní ani fojtství, ani selský statek, ani honosnou církevní stavbu, ale chalupu z horské osady, se zdůrazněním tradičních výrobních technik.

Na valašskou osadu zbylo na pražském výstavišti relativně nevýhodné místo - "nehostinný pahorek", psalo se doslova. Valašským stavbám však plně vyhovovalo. Nakonec mezi nízkým smrčím stála salašnická koliba a košár, opodál skutečný milíř na dřevěné uhlí, z jezírka vytékal potůček k dokonalé valašské pile "jednošce", ale ještě před ní vtékala z něj voda do napajedla, do koryta z vydlabaného kmene. Při potůčku u pily našel svoje místo i kotel na pálení slivovice.

Po druhé straně osady stála "křiváčkárna", tedy kovárna, přizpůsobená výrobě "křiváků", primitivních nožů (kudel). Střed osady představovala chalupa "půlgruntového gazdy" z Horního Vsacka, s velkým dvorem, s hospodářskými stavebními,

S výjimkou prvního odstavce převzato s publikace Naše muzea v přírodě © J Štika a J. Langer

Hledat jiné téma >

MUZEA NÁRODOPIS
Historie muzeí
Koncepce muzeí
Naše muzea v přírodě
Zemska jubilejní výstava
Národopisná výstava českoslovanska
Skanzen, muzeum, akce
Skanzeny v ČR - seznam
Archeologické skanzeny
Muzea v ČR - seznam
Stavby a stavební prvky
Hospodaření a řemesla
Lidový nábytek
Kuchyňské nádobí
Lidová slovesnost a zvyky
Kroje, umění a hračky

SKANZENY
Chanovice
Chomutov
Kouřim - skanzen
  Stavby v Kouřimi
  Expozice a akce v Kouřimi
Přerov nad Labem - skanzen
  Roubené chalupy v muzeu
  Panské stavby v Přerově
  Zemědělské usedlosti
  Expozice a akce v Přerově
Příkazy - hanácký skanzen
  Kameníčkův grunt
  Špaletové stodoly
  Expozice a akce
Rožnov p. Radhoštěm - areály
  Dřevěné městečko
  Valašská dědina - bydlení
  Valašská dědina - další stavby
  Mlýnská dolina
  Pustevny
  Expozice a akce
Rymice - skanzen
  Expozice a akce
Strážnice - skanzen
  Moravské Kopanice
  Luhačovické Zálesí
  Technické stavby a obydlí
  Vinohradnické stavby
  Slovácké Horňácko
Níže uvedené odražené
odkazy dočasně nedostupné

  Slovácké Dolňácko
  Luční hospodářství
  Strážnické slavnosti a akce
Třebíz u Slaného
Vysočina - skanzen
  Hlinsko - Betlém
  Veselý Kopec - usedlosti
  Veselý Kopec - stavby
  Veselý Kopec - chalupy
  Veselý Kopec - mlýn aj.
  Sv. Hamry a Možděnice
  Expozice a kulturní akce
Vysoký Chlumec
Zubrnice u Ústí n. Labem

ARCHEOSKANZENY
Březno u Loun

SKANZENY EVROPA
Slovensko a Ukrajina
Německo a Rakousko
Švýcarsko, Francie a Anglie


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz