Vinohradnické stavby ve Strážnici

Areál vinohradnických staveb ve skanzenu

Stránka o skanzenu ve Strážnici a Strážnických slavnostechVinohradnictví představuje v oblasti jižní Moravy nedílnou součást zemědělského hospodaření. Dokladem jsou početné vinohradnické stavby, dotvářející prostředí sídel i okolní krajiny. Nechybí však ani ve strážnickém skanzenu.

Vinohradnické stavby

Vinohradnické stavby v muzeu jihovýchodní Moravy ve Strážnici

Areál vinohradnických staveb početně zastoupený zejména nadzemními
objekty lisoven z Blatnice a Vrbice.
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy Strážnice, okres Hodonín

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Vinohradnické stavby
  2. Presúzy, vinné búdy, sklepy a lisovny
  3. Nové konstrukce a terén
  4. Vinohrad a pěstování vinné révy

Vinohradnické stavby

V areálu vinohradnických staveb jsou zastoupeny různé typy lisoven a sklepů. Zpravidla drobné stavby pocházejí ze čtyř vinohradnických lokalit - Blatnice, Prušánek, Veletin a Vrbice. Uvedené lokality se vyznačují poněkud odlišnou vinařkou tradicí a tedy rovněž stavebním utvářením vinohradnických staveb.

Presúzy, vinné búdy, sklepy a lisovny

Starší a mladší lisovny

Starší a mladší konstrukční řešení lisoven vína ve Strážnici

Starší podoba lisoven se vyznačovala valbovým zastřešením krytým došky. Mladší zastřešení je sedlového tvaru
s bedněným štítem a pálenou krytinou. Všechny lisovny pocházejí z Veletin.
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy Strážnice, okres Hodonín

Foto © MaČefotogalerie

K vinohradnickým stavbám postaveným v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici náleží protáhlé presúzy po vzoru staveb lisoven a sklepů z Blatnice. Jejich komora mohla posloužit i k nouzovému bydlení. Dále rovněž lisovny se sklepy z Prušánek a ze stejné lokality pocházející sklepy, resp. pouze jejich nadzemní části ve formě architektonicky pojednaných čelních vstupů.

. Mezi další vinohradnické stavby náleží lisovny se sklepy a sýpkami z Vrbice. Nadzemní patrové sýpky jsou součástí staveb ve Stražnici, původní ve skále kopané sklepy přirozeně nikoliv. Čtvrtou vinohradnickou lokalitu zastupují nevelké nadzemní lisovny z Veletin.

Nové konstrukce a terén

Některé z vinohradnických staveb jsou nově vystavěné podle staveb nalézajících se dosud v terénu. Kromě samotné stavební konstrukce byl problémem výstavby nejen tohoto areálu zejména rovinný terén.

Ten ve většině případů neodpovídá původnímu prostředí, s vinohradnickými stavbami umístěnými ve svahu v důsledku částečného zahloubení pod terénem nebo situování přímo po vinohrady, vysázenými na prosluněných svazích. Alespoň částečné přizpůsobení přírodnímu prostředí vyžadovalo množství terénních navážek i vysázení nové zeleně.

Vinohrad a pěstování vinné révy

V areálu nechybí ani vinohrady s ukázkami pěstování různých odrůd vinné révy od nejstarších dob po současnost.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Vinohoradnické stavby a skanzen Strážnice © Martin Čerňanský

Související téma >

SKANZENY
NA MORAVĚ


Příkazy u Olomouce

Rožnov pod Radhoštěm

Rymice u Holešova

Strážnice

Literatura >

ŠTIKA, J., LANGER, J. Československá muzea v přírodě, 1989
Úplný seznam doporučené literatury a rejstřík autorů

Externí odkazy >

www.hanackeskanzen.cz, www.muzeum-pribram.cz
www.skanzenkourim.cz, www.vesely-kopec.cz
www.muzeum-km.cz, www.zubrnice.cz
www.nulk.cz, www.vmp.cz

Hledat jiné téma >

MUZEA NÁRODOPIS
Historie muzeí
Koncepce muzeí
Naše muzea v přírodě
Zemska jubilejní výstava
Národopisná výstava českoslovanska
Skanzen, muzeum, akce
Skanzeny v ČR - seznam
Archeologické skanzeny
Muzea v ČR - seznam
Stavby a stavební prvky
Hospodaření a řemesla
Lidový nábytek
Kuchyňské nádobí
Lidová slovesnost a zvyky
Kroje, umění a hračky

SKANZENY
Chanovice
Chomutov
Kouřim - skanzen
  Stavby v Kouřimi
  Expozice a akce v Kouřimi
Přerov nad Labem - skanzen
  Roubené chalupy v muzeu
  Panské stavby v Přerově
  Zemědělské usedlosti
  Expozice a akce v Přerově
Příkazy - hanácký skanzen
  Kameníčkův grunt
  Špaletové stodoly
  Expozice a akce
Rožnov p. Radhoštěm - areály
  Dřevěné městečko
  Valašská dědina - bydlení
  Valašská dědina - další stavby
  Mlýnská dolina
  Pustevny
  Expozice a akce
Rymice - skanzen
  Expozice a akce
Strážnice - skanzen
  Moravské Kopanice
  Luhačovické Zálesí
  Technické stavby a obydlí
  Vinohradnické stavby
  Slovácké Horňácko
Níže uvedené odražené
odkazy dočasně nedostupné

  Slovácké Dolňácko
  Luční hospodářství
  Strážnické slavnosti a akce
Třebíz u Slaného
Vysočina - skanzen
  Hlinsko - Betlém
  Veselý Kopec - usedlosti
  Veselý Kopec - stavby
  Veselý Kopec - chalupy
  Veselý Kopec - mlýn aj.
  Sv. Hamry a Možděnice
  Expozice a kulturní akce
Vysoký Chlumec
Zubrnice u Ústí n. Labem

ARCHEOSKANZENY
Březno u Loun

SKANZENY EVROPA
Slovensko a Ukrajina
Německo a Rakousko
Švýcarsko, Francie a Anglie


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz