Moravské Kopanice

Areál staveb z moravských Kopanic

Stránka o skanzenu ve Strážnici a Strážnických slavnostechStavby pocházející z moravských Kopanic zastupují hornaté prostředí Bílých Karpat. Moravské Kopanice leží na moravsko-slovenském pomezí v okolí Starého Hrozenkova, který byl historickým i správním centrem bývalých kopaničářských osad.

Dům z moravských Kopanic

Dům z moravských Kopanic ve strážnickém skanzenu

Dům karpatského typu pocházející
z konce 19. století. Roubené přízemí
je zastřešeno valbovou střechou s došky.
Muzeum jihovýchodní Moravy Strážnice, okres Hodonín

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Moravské Kopanice
  2. Stavby z kopaničářské osady
  3. Roubené domy
  4. Roubené stodoly

Moravské Kopanice

Ačkoliv moravské Kopanice tvořené dnes samostatnými obcemi Lopeník, Vyškovec, Vápenice a Žítková představují poměrně mladý sídelní region, dochovaly se zde archaické stavební zvyklosti.

Příčinou uchování starobylých konstrukcí a forem byla územní odlehlost horských poloh, ležících stranou hospodářského i sociálního rozvoje. Charakter osídlení byl určován osamoceně stojícími horskými hospodářstvími, situovanými uprostřed luk a zbývajících lesů.

Stavby z kopaničářské osady

Areál staveb moravských Kopanic situovaných v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Strážnici sestává z několika objektů pocházejících z bývalé kopaničářské osady Vyškovec. Zastoupeny jsou přitom domy i hospodářské stavby, pocházející z konce 19. století nebo dokonce až počátku 20. století.

Roubené domy

Domy se vyznačují velmi skromným dispozičním uspořádáním a jsou proto malých rozměrů. Roubená konstrukce použitá na stavbu stěn je obílená a založená na nízké kamenné podezdívce. Trámy jsou hraněné, bez přečnívajících zhlaví a s výplněmi spar.

Střecha domu je valbového tvaru, krytá došky s charakteristickým stupňovitým kladením v místě křížení střešních rovin. Hřeben bývá zpevněn dvojicemi dřevěných tyčí. Kopaničářký dům je řazen ke karpatskému domovému typu.

Roubené stodoly

Stodola z moravských Kopanic

Stodola z moravských Kopanic ve skanzenu Strážnice

Roubená stodola se stěnami provedenými z listnatého dřeva a vysokou střechou krytou doškovou krytinou.

Muzeum jihovýchodní Moravy Strážnice, okres Hodonín

Foto © MaČefotogalerie

Oproti domu se roubené stodoly vyznačují použitím méně opracovaných nebo zcela neopracovaných klád z tvrdého listnatého dřeva, pouze zbaveného kůry. To se ostatně projevuje i značnou křivostí jednotlivých roubených vrstev, které se na nároží vyznačují malými přesahy zhlaví. Vodorovné spáry jsou vyplněny volně vloženými dřevěnými profily nebo zůstavají zcela bez výplně. Na stodoly totiž nejsou kladeny tepelně-technické požadavky a naopak je často žádoucí dostatečné provětrávání.

Střechy stodol jsou rovněž valbové s doškovou krytinou, pokládanou na krovovou konstrukci značné výšky. V některých případech byla strmá střecha při okapní části zalomena a přetažena až k terénu, čímž vznikl při vnější straně stodoly další krytý prostor hospodářského využití.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Areál moravských Kopanic ve skanzenu Strážnice © Martin Čerňanský

Související téma >

SKANZENY
NA MORAVĚ


Příkazy u Olomouce

Rožnov pod Radhoštěm

Rymice u Holešova

Strážnice

Literatura >

ŠTIKA, J., LANGER, J. Československá muzea v přírodě, 1989
Úplný seznam doporučené literatury a rejstřík autorů

Externí odkazy >

www.hanackeskanzen.cz, www.muzeum-pribram.cz
www.skanzenkourim.cz, www.vesely-kopec.cz
www.muzeum-km.cz, www.zubrnice.cz
www.nulk.cz, www.vmp.cz

Hledat jiné téma >

MUZEA NÁRODOPIS
Historie muzeí
Koncepce muzeí
Naše muzea v přírodě
Zemska jubilejní výstava
Národopisná výstava českoslovanska
Skanzen, muzeum, akce
Skanzeny v ČR - seznam
Archeologické skanzeny
Muzea v ČR - seznam
Stavby a stavební prvky
Hospodaření a řemesla
Lidový nábytek
Kuchyňské nádobí
Lidová slovesnost a zvyky
Kroje, umění a hračky

SKANZENY
Chanovice
Chomutov
Kouřim - skanzen
  Stavby v Kouřimi
  Expozice a akce v Kouřimi
Přerov nad Labem - skanzen
  Roubené chalupy v muzeu
  Panské stavby v Přerově
  Zemědělské usedlosti
  Expozice a akce v Přerově
Příkazy - hanácký skanzen
  Kameníčkův grunt
  Špaletové stodoly
  Expozice a akce
Rožnov p. Radhoštěm - areály
  Dřevěné městečko
  Valašská dědina - bydlení
  Valašská dědina - další stavby
  Mlýnská dolina
  Pustevny
  Expozice a akce
Rymice - skanzen
Níže uvedené odražené
odkazy dočasně nedostupné

  Expozice a akce
Strážnice - skanzen
  Moravské Kopanice
  Luhačovické Zálesí
  Slovácké Horňácko
  Slovácké Dolňácko
  Luhačovické Zálesí
  Technické stavby
  Vinohradnické stavby
  Luční hospodářství
  Strážnické slavnosti a akce
Třebíz u Slaného
Vysočina - skanzen
  Hlinsko - Betlém
  Veselý Kopec - usedlosti
  Veselý Kopec - stavby
  Veselý Kopec - chalupy
  Veselý Kopec - mlýn aj.
  Sv. Hamry a Možděnice
  Expozice a kulturní akce
Vysoký Chlumec
Zubrnice u Ústí n. Labem

ARCHEOSKANZENY
Březno u Loun

SKANZENY EVROPA
Slovensko a Ukrajina
Německo a Rakousko
Švýcarsko, Francie a Anglie
Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz