Slovesnost, zvyky a tradice, svátky

Lidová rčení a píseň, velikonoční zvyky

Stránka o lidové slovesnosti, tradicích atd.Národopisná muzea zpřístupňují nejširší veřejnosti sbírky reprezentující materiální (hmotnou) a nemateriální (duchovní) stránku lidové kultury našeho národa. Prostřednictvím výstav i kulturních akcí se mohou návštěvníci blíže seznámit s lidovou slovesností, zvyky a tradicemi, stejně jako historickými fotografiemi.

Velikonoční svátky

Velikonoční svátky a tradiční pokrmy

Velikonoční svátky jsou doprovázeny řadou symbolických pokrmů, mezi které náleží především velikonoční beránek
a malovaná velikonoční vajíčka.
Lokalita ani okres nezveřejněn

Foto: MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Lidová slovesnost, lidová píseň a tanec
  2. Lidové zvyky a tradice
  3. Betlémy, kraslice a masopustní masky
  4. Fotografie, písemnosti a literatura

Slovesnost, píseň, tanec

Nedílnou součást lidové kultury nepochybně představuje oblast lidového folklóru a zvykosloví, zahrnující slovesné, hudební, dramatické nebo taneční projevy. Lidová slovesnost představuje především lidová rčení, pohádky, říkanky a vyprávění. Dalším projevem nemateriální složky lidové kultury je lidová píseň a tanec.

Lidové zvyky a tradice

Lidové zvyky a tradice se vztahují především na rodinné nebo veřejné události. Rodinné události souvisí především s průběhem lidského života, jako je narození a křest, svatba i pohřeb.

Veřejné události

Veřejné události přesahující i do rodinného života odpovídají obvykle slavnostem v průběhu roku, jako jsou jarní zvyky a Velikonoce, advent a Vánoce, masopust, dožínky, posvícení atd..

Velikonoce, Letnice a Vánoce představují nejvýznamnější křesťanské svátky slavené i mimo okruh věřících a církve. Velikonoční zvyky se mohou místně lišit, avšak řada velikonočních symbolů majících původ nejspíše již v pohanských oslavách příchodu jara zůstává společná

Betlémy, velikonoční kraslice, masky

Lidové zvyky a tradice

Masopustní zábava s maskami

Poslední masopustní zábavou bývaly průvody maškar po vesnici, mající ustálený a po léta opakovaný program. Mezi oblíbené maškary patřila kobyla.
Lokalita ani okres nezveřejněn

Foto: MaČefotogalerie

S ohledem na nemateriální podstatu lidových zvyků a folklóru se národopisná muzea zaměřují především na doprovodné atributy těchto důležitých událostí.

Nejvýznamnějšími jsou přitom soubory lidových betlémů vyřezávaných ze dřeva, háčkované, škrábané nebo malované velikonoční kraslice, sváteční výzdoba světnice a obvyklé pokrmy nebo maškarní či masopustní masky.

Fotografie a literatura

Nedílnou součástí sbírek a výstav konaných v národopisných muzeí jsou rovněž rozsáhlé archívy dobových fotografií, písemností a literatury. Historické fotografie a písemné prameny zachycují průběh výše uvedených lidových zvyků a tradic.

Autor textu a fotodokumentace
Lidová kultura - lidová slovesnost, zvyky a tradice © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

MUZEA NÁRODOPIS
Historie muzeí
Koncepce muzeí
Naše muzea v přírodě
Zemska jubilejní výstava
Národopisná výstava českoslovanska
Skanzen, muzeum, akce
Skanzeny v ČR - seznam
Archeologické skanzeny
Muzea v ČR - seznam
Stavby a stavební prvky
Hospodaření a řemesla
Lidový nábytek
Kuchyňské nádobí
Lidová slovesnost a zvyky
Kroje, umění a hračky

SKANZENY
Chanovice
Chomutov
Kouřim - skanzen
  Stavby v Kouřimi
  Expozice a akce v Kouřimi
Přerov nad Labem - skanzen
  Roubené chalupy v muzeu
  Panské stavby v Přerově
  Zemědělské usedlosti
  Expozice a akce v Přerově
Příkazy - hanácký skanzen
  Kameníčkův grunt
  Špaletové stodoly
  Expozice a akce
Rožnov p. Radhoštěm - areály
  Dřevěné městečko
  Valašská dědina - bydlení
  Valašská dědina - další stavby
  Mlýnská dolina
  Pustevny
  Expozice a akce
Rymice - skanzen
Níže uvedené odražené
odkazy dočasně nedostupné

  Expozice a akce
Strážnice - skanzen
  Moravské Kopanice
  Luhačovické Zálesí
  Technické stavby a obydlí
  Slovácké Horňácko
  Slovácké Dolňácko
  Vinohradnické stavby
  Luční hospodářství
  Strážnické slavnosti a akce
Třebíz u Slaného
Vysočina - skanzen
  Hlinsko - Betlém
  Veselý Kopec - usedlosti
  Veselý Kopec - stavby
  Veselý Kopec - chalupy
  Veselý Kopec - mlýn aj.
  Sv. Hamry a Možděnice
  Expozice a kulturní akce
Vysoký Chlumec
Zubrnice u Ústí n. Labem

ARCHEOSKANZENY
Březno u Loun

SKANZENY EVROPA
Slovensko a Ukrajina
Německo a Rakousko
Švýcarsko, Francie a Anglie
Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz